Memory Alpha
Advertisement
Strange new worlds 1.jpg
De voorzijde van boek 1, Strange New Worlds

Star Trek: Strange New Worlds was een jaarlijkse publicatie van korte verhalen die geschreven werden door fans en amateur schrijvers. De reeks omvatte verhalen uit het gehele Star Trek universum en elk boek bevatte een selectie van verhalen van de series Star Trek: The Original Series, Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager en vanaf 2002 ook Star Trek: Enterprise.

Boeken[]

  • Strange New Worlds, (1998)
  • Strange New Worlds II, (1999)
  • Strange New Worlds III, (2000)
  • Strange New Worlds IV, (2001)
  • Strange New Worlds V, (2002)
  • Strange New Worlds VI, (2003)
  • Strange New Worlds VII, (2004)
  • Strange New Worlds 8, (2005)
  • Strange New Worlds 9, (2006)
  • Strange New Worlds 10, (2007)
Advertisement