Memory Alpha
Advertisement
Captain rank pin.jpg
Het rang onderscheidingsteken van een Starfleet kapitein aan het einde van de 23e eeuw

Het Starfleet rangen systeem heeft een lange historie, die teruggaat tot de ruimte verkenners van Starfleet en zijn marine en leger voorgangers.

Vlagofficier rangen[]

De hoogste personen binnen Starfleet worden omschreven als vlagofficieren. Deze rangen zijn de hoogste binnen Starfleet commando.

Rangen die niet bevestigd zijn worden gemarkeerd met een sterretje. Rangen met een donkere achtergrond zijn niet op het scherm te zien geweest, maar komen uit andere publicaties (zoals de Star Trek Encyclopedia).
Starfleet rangen en onderscheidingstekens
Starfleet 2260s 2270s 2280s-2350s 2350s-2360s 2360s-heden
Starfleet vloot-admiraal onderscheidingsteken.
Vloot-admiraal
2260s vloot-admiraal onderscheidingsteken.
Vloot-admiraal
2270s vloot-admiraal epaulet onderscheidingsteken.
Vloot-admiraal epaulet
2280s vloot-admiraal onderscheidingsteken.
Vloot-admiraal pin
2280s Starfleet vloot-admiraal mouw onderscheidingsteken.
Mouw onderscheidingsteken
2350s vloot-admiraal onderscheidingsteken.
Vloot-admiraal
2360s vloot-admiraal onderscheidingsteken.
Vloot-admiraal
Starfleet vloot-admiraal onderscheidingsteken.
Admiraal pips
2260s admiral onderscheidingsteken.
Admiraal
2270s admiral epaulet onderscheidingsteken.
Admiraal epaulet
2280s admiral onderscheidingsteken.
Admiraal pin
2280s Starvloot-admiraal mouw onderscheidingsteken.
Mouw onderscheidingsteken
2350s admiral onderscheidingsteken.
Admiraal
2360s admiral onderscheidingsteken.
Admiraal
Starfleet vice-admiraal onderscheidingsteken.
Vice-admiraal pips
2260s vice-admiraal onderscheidingsteken.
Vice-admiraal
2270s vice-admiraal epaulet onderscheidingsteken.
Vice-admiraal epaulet
2270s Starfleet schout-bij-nacht mouw onderscheidingsteken.
Mouw onderscheidingsteken
2280s vice-admiraal onderscheidingsteken.
Vice-admiraal pin
2280s Starfleet vice-admiraal mouw onderscheidingsteken.
Mouw onderscheidingsteken
2350s vice-admiraal onderscheidingsteken.
Vice-admiraal
2360s vice-admiraal onderscheidingsteken.
Vice-admiraal
Starfleet schout-bij-nacht onderscheidingsteken.
Schout-bij-nacht pips
2260s schout-bij-nacht onderscheidingsteken.
Schout-bij-nacht
2270s schout-bij-nacht epaulet onderscheidingsteken.
Schout-bij-nacht epaulet
2270s Starfleet schout-bij-nacht mouw onderscheidingsteken.
Mouw onderscheidingsteken
2280s schout-bij-nacht onderscheidingsteken.
Schout-bij-nacht pin
2280s Starfleet schout-bij-nacht mouw onderscheidingsteken.
Mouw onderscheidingsteken
2350s schout-bij-nacht onderscheidingsteken.
Schout-bij-nacht
2360s schout-bij-nacht onderscheidingsteken.
Schout-bij-nacht
Starfleet commodore onderscheidingsteken.
Commodore pips
Starfleet commodore mouw onderscheidingsteken onderscheidingsteken.
Mouw onderscheidingsteken
2260s commodore onderscheidingsteken.
Commodore
2270s commodore onderscheidingsteken.
Commodore
2280s commodore onderscheidingsteken.
Commodore pin
2280s Starfleet commodore mouw onderscheidingsteken onderscheidingsteken.
Mouw onderscheidingsteken
2350s schout-bij-nacht lower half/commodore onderscheidingsteken.
Schout-bij-nacht lager half
2360s schout-bij-nacht lower half onderscheidingsteken.
Schout-bij-nacht lager half

Vloot-admiraal[]

De rang van vloot-admiraal is de hoogste rang binnen Starfleet. In 2293 had de opperbevelhebber deze rang. (Star Trek VI: The Undiscovered Country)

Het vloot-admiraal onderscheidingsteken dat gebruikt werd na TNG Seizoen 3 bestond uit vijf pips op een rechthoekige ondergrond. Het onderscheidingsteken is nog niet op het scherm te zien geweest, maar is genoemd in de Star Trek Encyclopedia. De rang is echter wel in canon producties genoemd, maar de officieren in kwestie droegen de onderscheidingstekens van lagere admirals. Het is mogelijk dat dit onderscheidingsteken alleen in speciale omstandigheden wordt gebruikt, zoals in oorlogssituaties.

Admiraal[]

De tweede hoogste rang die bekend is in Starfleet is die van volle admiraal.

Vice-admiraal[]

Vice-admiraal is een Starfleet rang vlak onder volle admiraal en boven een schout-bij-nacht.

Schout-bij-nacht[]

Schout-bij-nacht is de laagste admiraal rang binnen Starfleet. Deze staat onder een vice-admiraal en boven een commodore of kapitein.

Commodore[]

De rang van commodore is de laagste vlag rang binnen Starfleet en staat boven een kapitein en onder een schout-bij-nacht. Ergens in de Starfleet historie werd deze rang bekend als "schout-bij-nacht lager half."

Lijn officier rangen[]

Starfleet officier rangen en onderscheidingstekens
Starfleet 2250s-2260s 2260s 2280s-2350s 2350s-heden 29e eeuw
Starfleet kapitein pins.
Kapitein
2260s twee-strepen kapitein onderscheidingsteken.
Kapitein
2260s kapitein stripes.
Kapitein
2280s kapitein onderscheidingsteken.
Kapitein
2370s Fleet Captain onderscheidingsteken.
Vloot-kapitein
29e eeuw kapitein onderscheidingsteken.
Kapitein
2250s officer mouw onderscheidingsteken.
Kapitein
commandant
luitenant
vaandrig
2350s kapitein onderscheidingsteken.
Kapitein
Starfleet commandant onderscheidingsteken.
Commandant
2260s commandant stripes.
Commandant
2280s commandant onderscheidingsteken.
Commandant
Tng cmdr.png
commandant
29e eeuw commandant onderscheidingsteken.
Commandant
Voorlopig commandant onderscheidingsteken.
Voorlopig commandant
2260s LTCMDR stripes.
Luitenant commandant
2280s LTCMDR onderscheidingsteken.
Luitenant commandant
2350s LTCMDR onderscheidingsteken.
Luitenant commandant
Voorlopig LTCMDR onderscheidingsteken.
Voorlopig luitenant commandant
Starfleet luitenant onderscheidingsteken.
Luitenant
2260s luitenant stripe.
Luitenant
2280s luitenant onderscheidingsteken.
Luitenant
2350s luitenant onderscheidingsteken
Luitenant
29e eeuw luitenant onderscheidingsteken.
Luitenant
Voorlopig luitenant onderscheidingsteken.
Voorlopig luitenant
2260s LTJG stripe.
luitenant j.g.
Vaandrig (2270s)
2280s LTJG onderscheidingsteken.
Luitenant j.g.
2350s LTJG onderscheidingsteken.
Luitenant j.g.
Voorlopig LTJG onderscheidingsteken.
Voorlopig luitenant j.g.
Starfleet vaandrig onderscheidingsteken.
Vaandrig
2280s vaandrig onderscheidingsteken.
Vaandrig
2350s ensign onderscheidingsteken.
Vaandrig
29e eeuw vaandrig onderscheidingsteken.
Vaandrig
Vaandrig had geen onderscheidingstekens in de 2260s Voorlopig ensign onderscheidingsteken.
Voorlopig vaandrig

Vloot-kapitein[]

Vloot-kapitein is een positie, niet een officiële rang, toegekend aan zich onderscheiden Starfleet kapiteins. Het is een uitzonderlijke onderscheiding die slechts zelden wordt toegekend. De voormalige Enterprise kapitein Christopher Pike werd deze rang in 2266 toegekend, evenals kapitein Garth in de 2260s, één van Starfleets meest onderscheiden kapiteins en een held uit de Slag om Axanar.

Kapitein[]

Kapitein is de hoogste reguliere line rang binnen Starfleet en wordt meestal toegekend aan bevelvoerders op een sterrenschip of sterrenbasis. Deze rang wordt meestal beschouwd als een grote overgang, aangezien dit de eerste rang is waarop officieren zelf het commando voeren. Deze rang is gelijk aan de militaire rang van kolonel.

Commandant[]

Commandant is de Starfleet rang die direct onder die van kapitein valt. Officieren met deze rang hebben over het algemeen posities als bijvoorbeeld bevelhebber van een ruimtestation (Benjamin Sisko tot aan 2372) of eerste officier op belangrijke sterrenschepen (William T. Riker tussen 2364 en 2378). Line officers met deze rang hebben over het algemeen tussen de tien en vijftien jaar ervaring binnen Starfleet.

Luitenant-commandant[]

Luitenant-commandant is de Starfleet rang direct onder een commandant. Officieren met deze rang hebben meestal leidinggevende posities op afdelingen van sterrenschepen of sterrenbasissen (Montgomery Scott, Geordi La Forge), of in sommige gevallen eerste officier op een sterrenschip (Piersall op de USS Prometheus) of eerste officier op een sterrenschip of sterrenbasis (Benjamin Sisko op de USS Saratoga, Christopher Hobson op de USS Sutherland en Cavit op de USS Voyager voordat deze in het Delta kwadrant terecht kwam).

Luitenant[]

Luitenant is de Starfleet rang onder een luitenant commandant. Officieren met deze rang hebben enige commando ervaring en worden soms aangesteld als leidinggevende op een sterrenschip afdeling.

Vaak zijn het leidinggevenden van een ploegendienst, vallend onder een luitenant commandant, deze is dan bijv. de Hoofd boordwerktuigkunde van ploeg A en ploeg B en C vallen dan onder een luitenant.

Luitenant j.g.[]

Luitenant j.g. is de Starfleet rang onder een luitenant. Officieren met deze rang vervullen vaak ondersteunende posities op sterrenschepen of sterrenbasissen. Met deze rang zijn ze begonnen met het vervullen van hun echte Starfleet carrière en moeten aantonen dat ze leidinggevende capaciteiten bezitten. Starfleet kadets met uitzonderlijk goede capaciteiten die afstuderen van Starfleet academie, worden deze rang toegekend en slaan dan de traditionele junior rang van vaandrig over. Dr. Julian Bashir is hier een voorbeeld van. Andere officieren die deze stap gemaakt hebben, zijn kapitein James T. Kirk van de Enterprise en luitenant Saavik van Vulcan.

Vaandrig[]

Vaandrig is de laagste Starfleet lijn rang. Deze rang wordt toegekend aan nieuw aangestelde officieren als ze afstuderen van Starfleet academie. vaandrigs beginnen hun carrière normaal gesproken als de junior officier in de afdeling van hun gekozen specialiteit. vaandrigs die zich duidelijk boven de rest uitsteken kunnen soms de positie krijgen als ploeg brug-officier (vaandrig Harry Kim. Een officier behoudt ongeveer drie jaar de rang van vaandrig. (TNG: "Datalore")

Kadet rangen[]

Kadet rangen hebben de studenten van Starfleet academie tijdens hun opleiding naar een officiersfunctie.

Kadet 1e klas[]

Kadetten van deze rang zijn vierde jaars studenten van Starfleet academie. Nadat ze afgestudeerd zijn krijgen ze de rang van vaandrig.

Kadet 2e klas[]

Kadetten van deze rang zijn derde jaars studenten van Starfleet academie.

Kadet 3e klas[]

Kadetten van deze rang zijn tweede jaars studenten van Starfleet academie. In dit jaar nemen ze deel aan veldtraining op een ruimtestation of buitenpost.

Kadet 4e klas[]

Kadetten van deze rang zijn eerste jaars studenten van Starfleet academie.

Onderofficier rangen[]

De onderofficier sectie van Starfleet wordt omschreven als de "noncoms," afkorting voor "non-commissioned officer." Deze rangen worden toegekend aan personen van Starfleet die niet hebben gestudeerd op Starfleet academie.

Rangen die niet bevestigd zijn worden gemarkeerd met een sterretje. Rangen met een donkere achtergrond zijn niet op het scherm te zien geweest, maar komen uit andere publicaties (zoals de Star Trek Encyclopedia).
Starfleet onderofficier rangen en onderscheidingsteken
Starfleet 2250s 2270s 2280s-2350s 2350s-2370s Voorlopig 2370s-heden
2250s hoofd onderofficier stripe.
Hoofd onderofficier
2270s hoofd onderofficier onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier
2280s MCPO onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier (master)
2350s hoofd onderofficier onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier
Voorlopig Noncom onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier
2370s MCPO onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier (master)
2280s SCPO onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier (senior)
2370s SCPO onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier (senior)
2280s CPO onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier
2370s CPO onderscheidingsteken.
Hoofd onderofficier
Geen onderscheidings- teken
Onderofficier (rang)
2270s PO onderscheidingsteken.
Onderofficier (rang)
2280s PO1 onderscheidingsteken.
Onderofficier (rang) eerste klas
Geen onderscheidingsteken bekend
Onderofficier (rang)
2370s PO1 onderscheidingsteken.
Onderofficier (rang) eerste klas
2280s PO2 onderscheidingsteken.
Onderofficier (rang) tweede klas
2370s PO2 onderscheidingsteken.
Onderofficier (rang) tweede klas
Starfleet bemanningslid onderscheidingsteken.
Bemanningslid
Geen onderscheidingsteken
Bemanningslid
Geen onderscheidingsteken
Bemanningslid
2280s bemanningslid onderscheidingsteken.
Bemanningslid
Geen onderscheidingsteken
Bemanningslid
Geen onderscheidingsteken
Bemanningslid

Zie ook[]

  • Starfleet admiraals
  • Starfleet kapiteins
  • Starfleet commandanten
  • Starfleet luitenanten
  • Starfleet vaandrigs
  • Starfleet kadetten
Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement