Wikia


Earthspacedock4
De USS Enterprise bij het Aarde ruimtedok
JupiterStation
Jupiter station
Starbase 375 with ships
Sterrenbasis 375

Een sterrenbasis is een faciliteit waar sterrenschepen onderhouden en bevoorraad worden en waar de bemanning zich kan ontspannen. Een sterrenbasis kan een een onderzoeksstation, een militaire basis, een interstellair handelsstation of de zetel van een overheid zijn. Sommige sterrenbasissen zijn ook onderdeel in de constructie van sterrenschepen. Sterrenbasissen bieden diverse diensten, van medische faciliteiten tot ruimtedokken om een sterrenschip te refitten.

Een sterrenbasis kan zich zowel gedeeltelijk of volledig bevinden op het oppervlak van een planeet of in de ruimte. Sommige zijn een combinatie van een oppervlakte basis met enkele delen in een baan om een planeet.

De term sterrenbasis wordt vaak specifiek in verband gebracht met een Federatie-basis. Normaal gesproken staan deze onder commando van een vlagofficier en vervullen een grote ondersteunende rol in Starfleet. Ze coördineren de operaties die sterrenschepen uitvoeren en kunnen deze tevens bevoorraden en onderhouden. Sommige sterrenbasissen, zoals Deep Space 9, worden gemeenschappelijk geëxploiteerd met plaatselijke regeringen. Sterrenbasissen worden doorlopend genummerd, waarbij er in de 2360s reeds 700 bestonden. Daarnaast exploiteert Starfleet ook "Deep Space" buitenposten, die over het algemeen buiten het Federatie gebied liggen of in nog niet geclaimde ruimte.

Het idee van sterrenbasissen werd voor het eerst voorgesteld door Starfleet in 2155 en vervolgens werd de Enterprise erop uit gestuurd om naar geschikte planeten te zoeken om een sterrenbasis te vestigen. (ENT: "Bound")

Na de oprichting van de Federatie in 2161 werden alle reeds aanwezige sterrenbasissen opgenomen als Starfleet sterrenbasissen.

Zie ook: Federatie sterrenbasissen

Referenties Edit

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Sterrenbasis?oldid=87702"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.