Memory Alpha
Advertisement
Sterrenbasis 23
Type: Sterrenbasis
Bondgenootschap: Federatie

Sterrenbasis 23 was een Federatie Sterrenbasis; de dichtstbijzijnde sterrenbasis bij Terra 10 en de Arachna supernova. (TAS: "The Terratin Incident")

In 2369 moest Dr. Crusher terecht staan voor een medische onderzoekscommissie op Sterrenbasis 23, nadat ze de orders van kapitein Jean-Luc Picard naast zich neer had gelegd en een autopsie had uitgevoerd op de Ferengi Dr. Reyga, tegen de Ferengi tradities in. Nadat uit het onderzoek naar voren kwam dat hij was vermoord en de dader werd werd gevonden, werden alle bezwarende lasten tegen Dr. Crusher ingetrokken en werd ze in ere hersteld. (TNG: "Suspicions")

Advertisement