Memory Alpha
Advertisement
Talshiar

De elite Romulan geheime dienst, de Tal Shiar, is een gerespecteerde en gevreesde macht in het Romulan sterrenrijk. Het hoofddoel van de organisatie is het bewaken van de veiligheid in het rijk, zowel van de vijanden van buiten (de Federatie en de Klingons) als van verraders binnen de eigen bevolking. De heimelijke, vaak onzichtbare aanwezigheid van de Tal Shiar houdt de eigen bevolking onder druk. Dissidenten zijn maar al te vaak spontaan 'verdwenen'. (TNG: "Face of the Enemy")

De Tal Shiar rapporteert alleen aan het hoogste niveau binnen de Romulan regering en voeren vaak opdrachten uit zonder dat de Romulan senaat daarin gekend wordt. Operaties worden straffeloos uitgevoerd door vrijwel het gehele rijk. De Tal Shiar heeft zijn eigen vloot, vaak ook voor hun eigen doelstellingen.

In 2371 vormde de Tal Shiar een geheime coalitie met de Cardassian Obsidian orde om een preventieve aanval uit te voeren op de Stichters thuiswereld in de Dominion. Als deel van deze operatie werden op een aantal voormalige leden van de Obsidian orde aanslagen gepleegd, waaronder een mislukte aanslag op Elim Garak. De Tal Shiar zelf was in de tussentijd geïnfiltreerd door de Stichters en hun gezamenlijke vloot van twintig schepen werd in een hinderlaag gelokt en vernietigd in de Slag om de Omarionnevel. (DS9: "Improbable Cause", "The Die Is Cast")

In tegenstelling tot de Obsidian orde, slaagde de Romulans erin om de Tal Shiar opnieuw op te bouwen na de nederlaag. In 2374 werd het prototype sterrenschip USS Prometheus gekaapt, waarna geprobeerd werd om het naar de Tal Shiar te verplaatsen, dit in tegenstelling tot orders die de Tal Shiar verplichtten om het bij defensie af te leveren. Echter, de voorzitter van de Tal Shiar, Koval was in werkelijkheid een Federatie collaborateur die als prioriteit had om de alliantie met de Federatie en de Klingons in stand te houden tegen de Dominion. (DS9: "Inter Arma Enim Silent Leges")

Geheim Agenten[]

Advertisement