Memory Alpha
Advertisement

Terravorming commando is een agentschap van de Federatie dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en implementatie van terravorming op hemellichamen.

In 2364 stuurde het terravorming commando de USS Enterprise-D naar de planeet Velara III om de onsamenhangende berichten afkomstig van de van de Velara basis te onderzoeken. Er was hierdoor ongerustheid ontstaan over de toestand van het personeel op de basis. (TNG: "Home Soil")

Advertisement