Memory Alpha
Advertisement
The Andorian Incident
Geheime deur The Andorian Incident.jpg
ENT, 1.07 (#7)
Uitgebracht op: 31 oktober 2001
Verhaal: Rick Berman, Brannon Braga en Fred Dekker
Script: Fred Dekker
Regisseur: Roxann Dawson
(Jaar: 2151)
Afbeeldingen: "The Andorian Incident"

De bemanning van de Enterprise bezoekt een Vulcan klooster dat overgenomen blijkt te zijn door de Andorians.

Samenvatting[]

Tijdens een gebed in een Vulcan klooster komen vier gewapende Andorians binnenvallen.

Trip vraagt zich af of ze de sterrenkaarten die ze van de Vulcans hebben gekregen wel moeten gebruiken. Hij ziet geen verkenningsmogelijkheden in plekken waar al iemand geweest is. Archer geeft aan dat de mensheid er nog nooit geweest is. Bovendien heeft hij de protoster die ze vorige week zijn tegengekomen niet op de kaarten kunnen ontdekken.

Archer Trip The Andorian Incident.jpg
Archer en Trip bespreken P'Jem met T'Pol

T'Pol komt binnen. Archer laat haar een planeet zien die hij in de Vulcan database heeft gevonden. Hij heeft een afgelegen buitenpost ontdekt die hij graag wil bezoeken. T'Pol vertelt dat dit P'Jem is. Een heiligdom voor Kolinahr en vreedzame meditatie. T'Pol stemt uiteindelijk met tegenzin in om naar P'Jem te gaan.

In de eetzaal probeert Phlox T'Pol te overtuigen dat het een goede mogelijkheid voor de mensen aan boord om haar soort te leren kennen. Hij vergelijkt de missie van de bemanning (contact maken met nieuw leven en nieuwe beschavingen) met het Vulcan levensmotto: IDIC

De Vulcan monniken kunnen van te voren niet op de hoogte worden gebracht van het bezoek. Ze hebben alle vormen van technologie afgezworen om hun spirituele doeleinden te kunnen volbrengen. T'Pol vindt dit echter geen probleem zolang Archer en Trip zich maar aan protocollen houden.

P'Jem.jpg
Het Vulcan klooster P'Jem

Bij de aankomst valt het Trip op dat de deur beschadigd is, maar T'Pol wijst hem erop dat het onredelijk is om te denken dat een 3000 jaar oud klooster nog in optimale conditie zal zijn. T'Pol "belt aan" door aan een groot touw te trekken. Omdat niemand de deur open doet gaat de bemanning naar binnen. Ze worden begroet door een Vulcan oudste. T'Pol benadert hem en informeert hem over de reden van hun bezoek. Het blijkt dat ze tijdens de tijd van Kolinahr zijn gekomen waardoor de monniken niet gestoord mogen worden. Archer zegt dit te begrijpen en is blij dat ze in ieder geval een gedeelte van P'Jem hebben mogen zien. T'Pol vraagt de Vulcan oudste om de Steen van J'Kah te halen voor Archer en Trip. Terwijl de Vulcan weg is kijkt T'Pol bezorgd rond. Archer vraagt zich af waarom. T'Pol legt uit dat er meer leden van de order aanwezig zouden moeten zijn bij de hoofdingang. Ook zijn een aantal heilige relikwieën raar geplaatst. De Vulcan oudste keert terug met de Steen van J'Kah. Archer besluit om de twijfels van T'Pol te testen door een gesprek aan te knopen met de Vulcan. Trip wijst de Vulcan op de troep die overal ligt. De Vulcan oudste verontschuldigt zich hiervoor en geeft de Kolinahr de schuld. Volgens hem komen emoties in deze tijd heftig naar buiten. Archer probeert hem aan de praat te houden, maar plotseling ziet hij een weerspiegeling van een verstopte Andorian in een vaas. Door gebaren laat hij dit aan Trip weten. Deze heeft meteen door wat hij bedoelt en voegt zich bij Archer voor de houten wand waar de Andorian achter verschuilt zit. Samen duwen ze de wand om en vallen bovenop de Andorian. Ze weten hem al snel te overmannen, maar voordat ze iets kunnen doen staan er drie gewapende Andorians om hen heen.

Shran.jpg
Shran

Archer, Trip, T'Pol en de Vulcan oudste worden naar een kamer gebracht waar de rest van monniken gevangen worden gehouden. Een van Andorians, genaamd Shran, is extreem achterdochtig na de komst van de bemanning van de Enterprise. Hij is ervan overtuigd dat ze samenzweren met de Vulcans. Archer probeert van alles om Shran ervan te overtuigen dat ze alleen maar een bezoek komen brengen aan het klooster. Maar de Andorians blijven het drietal wantrouwen en sluiten ze op samen met de andere Vulcans.

T'Pol vertelt aan Archer en Trip dat de Andorians bekend staan om hun gewelddadige en achterdochtige gedrag. De Vulcans en de Andorians komen uit naburige systemen en zijn al enige jaren in een conflict verwikkeld. Ze verwerpen de redeneringen van de Vulcans samen met hun superieure technologieën. De Andorians zijn ervan overtuigd dat de Vulcans een invasie van hun thuiswereld, Andoria, aan het plannen zijn. Om spanning te verminderen werd er een akkoord gesloten tussen de beide rassen, maar een aantal Andorians geloven nog steeds dat het hoofddoel van Vulcans verovering is. De Andorians denken dat P'Jem een dekmantel is voor een lange-afstand sensorstation. Ze hebben het klooster om deze reden al twee keer eerder bezocht, maar elke keer vonden ze niets en vertrokken ze binnen de dag weer. Nu dat Archer gearriveerd is zijn de Andorians nog achterdochtiger geworden.

Aan boord van de Enterprise voeren Hoshi, Travis en Malcolm een discussie over een onbekend schip. Malcolm maakt zich zorgen dat de bemanning in gevaar is. Travis oppert dat het schip waarschijnlijk van andere bezoekers is. Hoshi beaamt dit en zegt dat ze op dit moment waarschijnlijk een tour door het klooster aan het maken zijn.

Gezicht The Andorian Incident.jpg
Het gezicht dat Archer ziet

Terwijl ze dit zegt wordt Archer door Shran geslagen. Shran probeert er op deze manier achter te komen waar het sensorstation is. Archer zegt dat hij niets van een sensorstation af weet. Vervolgens wil Shran van hem weten waarom T'Pol aan boord is van de Enterprise. Archer vertelt hem dat T'Pol hem toegewezen is door de Vulcan hoge commando Shran verbaast zich erover dat Archer bevelen aanneemt van de Vulcans. Hij bedreigt Archer door te zeggen dat hij een van de Vulcans zal onthoofden als hij geen antwoorden geeft. Na nog een klap van Shran ziet Archer een groot gezicht aan de zijkant van de muur. Op de plekken van de ogen en mond zitten grote gaten. Archer's communicator begint te piepen. Shran beantwoordt de oproep van de Enterprise. Hij deelt Malcolm mede dat Archer en de anderen gevangen zijn van de Andorian rijkswacht en dat ze geen reddingspogingen mogen ondernemen. Hierna vernietigt hij de drie communicators. Maar Malcolm laat het er niet bij zitten. Hij laat Shuttlepod 2 klaarmaken en draagt Hoshi op om alle informatie van de Andorians in de Vulcan database te verzamelen.

Archer wordt teruggebracht naar de groep gevangenen. Hij vertelt dat de Enterprise nu op de hoogte is van hun situatie en dat de Andorians de Vulcans gaan vermoorden als ze niet vinden wat ze zoeken. De Vulcan oudste zegt dat ze niets zullen vinden. Archer wil ideeën horen om uit deze situatie te kunnen komen. De Vulcan oudste stelt een oude zender voor. De zender ligt in de geheime gangen onder kamer waar ze zich nu in bevinden. In de gangen bewaren ze tevens hun meest heilige relikwieën. Hij loopt naar de zijkant van de kamer en door middel van een hendel schuift een gedeelte van de muur weg. Een Vulcan ingewijde gaat samen met Trip de gang in.

Ze lopen tussen verschillende relikwieën en mummies door. Trip ziet aan het einde van een gang licht door drie gaten komen. De Vulcan zegt dat deze gang een van de meest heilige plekken is. De Vulcan laat hem de zender zien.

De Andorians inspecteren de kamer met de gevangenen. Iedereen is aanwezig en ze lijken rustig te slapen. Zodra ze weg zijn komt iedereen overeind en inspecteert Trip de zender. Archer en T'Pol discussiëren over de manier van reageren van Vulcans op de Andorians. Archer vindt dat het gedrag van de Andorians onacceptabel is en snapt niet waarom de Vulcans dit zomaar accepteren. T'Pol vindt dat je niet mag reageren op geweld door zelf geweld te gebruiken.

Aan boord van de Enterprise ontvangt Hoshi een zwak EM signaal. Het is Trip die hen oproept met de zender. Hij zegt tegen Malcolm dat hij voorlopig niets mag doen en dat ze aan een manier aan het werken zijn om uit deze situatie te komen.

Geheime gangen The Andorian Incident.jpg
Een 'kaart' van de geheime ondergrondse gangen

De gevangenen bespreken de gangen en de mogelijkheden hiermee. De gangen hebben geen uitweg naar buiten. Trip vertelt over de drie lichten die hij gezien heeft in een van de ondergrondse tunnels. Bij Archer gaat hierdoor een lichtje branden.

Archer zorgt ervoor dat de Andorians hem meenemen zodat hij kan testen of de lichten die Trip zag overeenkomen met de gaten in het gezicht dat hij zelf eerder gezien heeft. Hij hangt allerlei verhalen op om zo de Andorians af te leiden. Hij wordt hierdoor verschillende keren door de Andorians geslagen, maar tijdens het afwisselen van slagen en verhalen weet hij een klein schaakstuk door de mond van het gezicht te krijgen. Trip vindt dit schaakstuk later aan de andere kant van het gezicht.

Malcolm en twee andere beveiligingsofficieren maken zich klaar om naar P'Jem te stralen. Hoshi twijfelt of de transporter wel veilig is, maar Malcolm beveelt haar om de mannen naar beneden te stralen.

De Andorians ontdekken een energie schommeling in de kamer met de gevangen. Malcolm en zijn team worden snel in de geheime gang verstopt. De Andorians zijn te laat om hen te kunnen zien. Ze wantrouwen de situatie, maar besluiten weer te vertrekken. Een van de Andorians, Tholos, moet bij de gevangenen achterblijven.

Malcolm kijkt door de gaten in de muur. Hij kan de Andorians horen praten. De Andorians hebben drie nieuwe menselijke levenstekenen ontdekt. Malcolm plaatst explosieven bij de ogen. Hij brengt deze tot explosie waarna het team uit het gat in de muur tevoorschijn komt. Bij een vuurgevecht raken een van de Andorians en een bemanningslid gewond. Shran en Keval vluchten door het gat in de muur de geheime gangen in.

Ondertussen probeert Archer Tholos te overmannen. Tholos heeft eerder Trip al weten te verwonden. Malcolm heeft Shran en Keval laten vluchten en keert terug naar de kamer waar hij Tholos neerschiet en de bemanning bevoorraadt met scanners en wapens. De jonge Vulcan ingewijde staat erop dat hij mee mag met de bemanning om de twee Andorians te zoeken.

Archer, T’Pol, Malcolm en de Vulcan gaan de gangen in. Shran en Keval zijn een gedeelte van de gangen ingegaan dat als extreem heilig wordt beschouwd door de Vulcans. Het team van de Enterprise weet hen hier te vinden en er ontstaat een vuurgevecht. Tijdens dit gevecht valt een gedeelte van een gordijn open.

Lange-afstands sensor station.jpg
Het lange-afstand sensorstation

Een grote, metalen deur lijkt hier achter verstopt te zijn. De Andorians schieten het gordijn verder open. Archer is inmiddels naar de deur toegegaan en maakt deze open. Het vuurgevecht wordt aan beide kanten gestaakt. Archer staat met zijn handen in de lucht op en vraagt de Andorians om te komen kijken. De bemanning en de Andorians kijken naar een gigantisch stelsel van apparatuur en gangen. Het lange-afstand sensorstation bestaat dus wel! Archer zegt tegen T'Pol dat ze foto’s moet nemen van het station. De door de anderen vergeten jonge Vulcan houdt plotseling Archer onder schot. Hij wil dat T'Pol de scanner aan hem geeft. Archer weet hem echter al snel te overmeesteren en beveelt T'Pol om de scanner aan Shran te geven. Shran is hem dankbaar en zegt dat hij bij hem in het krijt staat.

Achtergrondinformatie[]

Links en referenties[]

Personages[]

Niet genoemde personages[]

Stuntdubbels[]

Referenties[]

Andoria; Andorian rijk; Andorian rijkswacht; bacterie; Blarney steen; Boeddha; Brahe, Tycho; Boeddha; Canton; Haadok; IDIC; Kolinahr; koord; krellide energiecel; neusverdoving injectie; Ngari; Ohio; P'Jem; "pinkskin"; protoster; San Francisco Zoo; Surak; Steen van J'Kah; Thon; Tibet; Vulcan hoge commando.

Vorige aflevering:
"Terra Nova"
"The Andorian Incident"
Star Trek: Enterprise
Seizoen 1
Volgende aflevering:
"Breaking the Ice"
Advertisement