Memory Alpha
Advertisement
The Menagerie, Deel I
Starbase11Surface.jpg
TOS, 1.15 (#16)
Uitgebracht op: 17 november 1966
Geschreven door: Gene Roddenberry
Regisseur: Marc Daniels
(Robert Butler, "The Cage" materiaal)
3012.4 (Jaar: 2267/2254)
Afbeeldingen: "The Menagerie, Deel I"

Spock ontvoert kapitein Christopher Pike en steelt de Enterprise.

Samenvatting[]

De USS Enterprise arriveert, na een oproep in een subruimte bericht, bij Sterrenbasis 11. Kapitein Kirk, Spock en Dr. McCoy stralen naar het oppervlak en zijn verbaasd als Commodore Mendez hen vertelt dat er helemaal geen oproep is gedaan.

Kirk dringt aan dat hij toch echt een belangrijk verzoek heeft ontvangen van Spock's voormalige commandant, vloot-kapitein Pike. Mendez is verrast dat Kirk niks van Pike's fysieke toestand weet. Hij vertelt dat Pike in aanraking is gekomen met delta straling, omdat één van de isolatie platen scheurde. Pike was aan boord van een oud Klasse J sterrenschip en sleepte veel van de kadetten weg, maar hij raakte daardoor zelf verlamd.

Aangewezen tot een rolstoel en zonder de mogelijkheid om te spreken moet Pike de rest van zijn dagen slijten. Zijn geest is echter niet aangetast en zijn enige manier van communicatie is het laten knipperen van lichtjes. Spock wil alleen met zijn voormalige commandant spreken en vertelt hem wat hij komt doen. Hij is er zich bewust van dat hij verraad en muiterij gaat plegen en Pike kan slechts reageren door "nee" te knipperen.

In Mendez's kantoor blijft Kirk erop aandringen dat Spock echt een oproep ontvangen heeft. Mendez probeert Kirk er van te overtuigen dat Pike simpelweg niet in staat is om een bericht te versturen. Chef Humbolt moet de data banden controleren en bevestigt dat er echt geen bericht is verstuurd. Humbolt verlaat het laboratorium en Spock glipt naar binnen en begint een stem transmissie voor de Enterprise te creëren.

Mendez's hulp, Mevrouw Piper, komt zijn kantoor binnen en heeft nog een rapport dat het oproepen van het sterrenschip ontkent. Ze noemt Spock's jaren met Pike en geeft aan dat hij een extreme loyaliteit ten opzichte van Pike voelt. Kirk verdedigt Spock en geeft aan dat Vulcans niet in staat zijn tot loyaliteit. Piper en Mendez besluiten de discussie door te zeggen dat Pike's fysieke toestand het niet toelaat om een bericht te versturen.

Aan boord van de Enterprise ontvangt luitenant Nyota Uhura een bericht van de sterrenbasis. De gegevens zijn versleuteld en zouden direct in de computer geïmplementeerd moeten worden. Lt. Hansen geeft aan dat Uhura eerst om bevestiging moet vragen.

Terug op de sterrenbasis vraagt Uhura om bevestiging en Humbolt keert terug naar het laboratorium. Hij ziet de veranderingen van Spock en probeert hem uit te schakelen. Spock haalt hem daarop neer met een vulcan nekgreep. Uhura neemt contact op met Kirk, maar ook hier heeft Spock een bericht van Kirk's stem gefabriceerd. De nieuwe bevelen worden daarin bevestigd en voor verdere informatie wordt verwezen naar Spock. Spock neemt contact op met de Enterprise en vertelt Hansen dat de computers het besturingssysteem zullen overnemen. Tevens verbiedt hij hem contact op te nemen met de sterrenbasis.

Later bekijken Kirk en McCoy de nog steeds "nee" knipperende Pike op de monitor en bespreken de mogelijkheid dat Spock verkeerde bedoelingen heeft. McCoy ontvangt een bericht en wordt voor een medische noodoproep teruggehaald naar de Enterprise.

Mendez vertelt Kirk over planeet Talos IV en de geschiedenis van Pike en Spock op de planeet. Tijdens het gesprek valt het Mevrouw Piper op dat Pike uit zijn kamer verdwenen is. Ook vertrekt de Enterprise zonder te reageren op oproepen.

Aan boord het sterrenschip vertelt Spock de bemanning dat kapitein Kirk met medisch verlof is. McCoy vraagt zich daarop af wie deze diagnose gesteld heeft. Spock neemt McCoy mee naar de gastkwartieren en daar ontmoet hij Pike. Hij speelt een band af met Kirk's stem, waarop te horen is dat McCoy de bevelen van Spock op moet volgen. Pike blijft tijdens het afspelen van de opname "nee" knipperen.

Kirk en Mendez hebben aan boord van een shuttle de achtervolging op de Enterprise ingezet. Kirk raakt gefrustreerd als zijn schip zijn oproepen niet beantwoordt.

Aan boord van de Enterprise beveelt Spock de computer om de ingestelde protocollen uit te gaan voeren. Het schip komt daarop stil te liggen. De transporter kamer moet Kirk aan boord stralen, luitenant Hansen krijgt het commando en Spock geeft zichzelf aan voor muiterij.

Kirk en Mendez komen aan boord en Hansen draagt het commando over aan Kirk. De motoren herstarten en de computer reageert niet op Kirk's bevelen. De computer is gekoppeld aan het levenssysteem en zal pas weer beschikbaar zijn zodra ze bij Talos IV zijn aangekomen.

Terwijl de Enterprise onderweg is naar de planeet worden regelingen getroffen voor de krijgsraad van Spock. Kirk wil eigenlijk niet meewerken, omdat het schip niet de drie benodigde commando officieren aan boord heeft. Mendez herinnert hem eraan dat Pike nog steeds in actieve dienst is.

De krijgsraad begint met Mendez als voorzitter. Hij herinnert Spock eraan dat hij veroordeeld kan worden tot de doodstraf als ze de Talos sterrengroep betreden. Spock is zich bewust van de consequenties. Mendez wil een verklaring voor Spock's acties en Spock geeft aan dat hij het beeldscherm daarbij nodig heeft. Montgomery Scott speelt de beelden af van de reis van de Enterprise dertien jaar geleden naar Talos IV. (Deze beelden komen uit "The Cage")

De verbazingwekkende video opname laat een zeer gedetailleerde weergave zien. Kirk ondervraagt Pike en die bevestigt dat de gebeurtenissen op de beelden zich inderdaad hebben voorgedaan, maar hij kan niet verklaren waar de beelden vandaan komen. Spock wil ook niet blootgeven hoe de beelden verkregen zijn, maar hij heeft deze wel nodig om zijn daden te verklaren. Mendez wil eigenlijk geen beelden zien, waarvan hij de bron niet kan achterhalen, maar Kirk wil nog meer zien.

Op het beeldscherm worden nog meer beelden van kapitein Pike en de Enterprise bij Talos IV vertoond. Uhura onderbreekt de rechtszaak met een dringend bericht van Starfleet. De monitoren van Starfleet hebben waargenomen dat de Enterprise berichten van Talos IV ontvangt en dit is een overtreding van de wet. Spock bevestigt dat de beelden inderdaad van de planeet komen en Commodore Mendez moet het bevel over de Enterprise overnemen.

Spock heeft niet alleen zijn carrière weggegooid, maar ook die van Kirk op het spel gezet. De Vulcan herinnert Mendez eraan dat Kirk hier helemaal buiten staat, maar Mendez vindt dat de kapitein altijd eind verantwoordelijke is. Kirk laat Spock opsluiten en trekt zich terug om de situatie te overdenken.

Wordt vervolgd in "The Menagerie, Deel II".

Achtergrondinformatie[]

Achtergrondinformatie

Links en referenties[]

Personages[]

Niet genoemde personages[]

Remastered extra's[]

 • Sterrenbasis 11 Starfleet personeel:
  • Richard Barnett
  • Jimmy Berndt
  • Toni Pace Carstensen
  • James Holt
  • Nicki Kreitzman
  • David LaFountaine
  • Denise Okuda
  • Michael Okuda
  • Dave Rossi
  • Wendy Ruiz
  • Cliff Welsh
  • Niel Wray

Referenties[]

baffle plaat; Comack, Robert L.; Commodore; Columbia; delta straling; duranium; vloot-kapitein; J Klasse sterrenschip; Johansson, Helen; Klasse F shuttle; klasse M; Sterrenbasis 11; stikstof; Talos IV; Talos sterrengroep; Talosians; zuurstof.

Vorige aflevering:
"Court Martial"
"The Menagerie, Deel I"
Star Trek: The Original Series
Seizoen 1
Volgende aflevering:
"The Menagerie, Deel II"
Advertisement