Memory Alpha
Advertisement

Theta-xenon is een chemisch element.

De Azurenevel bestond voor het grootste gedeelte uit zuurstof en argon, maar bevatte ook sporen van theta-xenon, fluor en sirillium. (VOY: "Flashback")

Zie ook: Xenon
Advertisement