Memory Alpha
Advertisement
Mabus.jpg
Trabe leider Mabus in 2372

De Trabe zijn een humanoïde ras uit het Delta kwadrant.

  • De Trabe veroverden de Kazon en integreerden hen als slaven in hun maatschappij. Ze dwongen hen om in smerigheid te leven, terwijl de Trabe zo ver mogelijk van hen vandaan in luxe leefden. De Trabe provoceerden de Kazon groepen om tegen elkaar te vechten, zodat ze onder controle gehouden konden worden. Buitenstaanders, zoals de Talaxians, kenden de Trabe als een beschaafd ras. De Trabe lieten de waarheid over de onderdrukking van de Kazon niet zien. De overheden die hier wel vanaf wisten grepen niet in, omdat ze de handelsovereenkomsten met de Trabe niet wilden onderbreken. (VOY: "Alliances")
  • In 2346 verenigde Jal Sankur de Kazon groepen in een opstand tegen de Trabe, waardoor ze gedwongen werden om hun thuiswereld te ontvluchten. De verschillende groepen namen de controle over een groot gedeelte van de Trabe vloot over. Ze gebruikten de schepen om onderling met elkaar te vechten, maar bleven wel een eenheid als het ging om de Trabe. Ze deden er alles aan om te voorkomen dat de Trabe een nieuwe thuiswereld zouden vinden. (VOY: "Maneuvers")
  • In 2372 wilde kapitein Kathryn Janeway van het Federatie sterrenschip USS Voyager een alliantie sluiten met de Kazon groepen, maar er bestond ook een mogelijkheid tot een verbond met de Trabe. De Trabe leider, Mabus, stelde een gedurfd plan voor: vrede tussen Voyager, de Trabe en de Kazon. De Kazon leiders verzamelden zich hiervoor, maar Mabus echte doel was om alle leiders te doden. Hij hoopte dat de Kazon groepen hierdoor in chaos verzeild zouden raken en de Trabe op zoek kon gaan naar een nieuwe thuiswereld. Dit plan mislukte toen de Voyager op het Trabe schip vuurde, waardoor ze zich terug moesten trekken. (VOY: "Alliances")
  • In de vroege maanden van 2373 zaten er tenminste twee Trabe leden in de Akritirian maximum beveiligingsgevangenis. (VOY: "The Chute")
Advertisement