Memory Alpha
Advertisement
Voor de Spiegel universum tegenhanger, zie Trill (spiegel).
JadziaDax2374
Jadzia Dax, een Trill vrouw in 2374
Arjin
Arjin, een Trill man in 2370

De Trill zijn een humanoïde ras, afkomstig van de planeet Trill.

Een kleine gedeelte van de samenleving draagt een symbiont in het lichaam. Hierdoor smelten de twee levensvormen samen en krijgen een gecombineerde persoonlijkheid. De hybride krijgt alle vaardigheden en mogelijkheden van de voorgaande gastheren. In 2367 was het binnen de Federatie niet algemeen bekend dat de Trill ook als een samengesmolten persoonlijkheid kon leven. (TNG: "The Host")

Fysiologie[]

De meeste Trill zijn te onderscheiden door de twee rijen met vlekken aan weerszijde van het lichaam. De vlekken lopen vanaf het voorhoofd naar de tenen. Eén van de belangrijkste neurotransmitters in het brein van de Trill is bekend als isoboramine. (DS9: "Equilibrium") Samengesmolten Trill zijn extreem allergisch voor insectenbeten, omdat de biochemische connecties tussen de gastheer en de symbiont niet bestand zijn tegen het gif. (DS9: "The Siege") De Trill staan ook bekend om hun koude handen. (DS9: "A Man Alone")

De uitverkorenen Trill met een symbiont krijgen deze meestal in hun twintiger jaren. Het fysieke proces is na de samensmelting niet meer terug te draaien. Zodra de gastheer en de symbiont samengevoegd worden zijn ze al na 93 uur afhankelijk van elkaar. Als de symbiont verwijderd wordt komt de gastheer om het leven, ook als deze verder gezond is. (DS9: "Invasive Procedures") Indien de symbiont geen andere gastheer krijgt gaat deze binnen enkele uren dood. (TNG: "The Host")

Samenleving[]

Het is niet gebruikelijk dat een persoon als een symbiotische levensvorm kan bestaan, waardoor het ook vreemd is te noemen dat deze levensvorm pas in 2367 bij de Federatie bekend werd. Tijdens onderhandelingen tussen de twee manen van Peliar Zel II moest de Trill Ambassadeur Odan plotseling een nieuwe gastheer krijgen. Dit openbare vertoon van de samengesmolten Trill was ongebruikelijk, omdat ze het al verschillende millennia verborgen proberen te houden. (TNG: "The Host") Ondanks het verbergen van de symbiotische levenswijze waren de Trill niet geheimzinnig te noemen. Voor een Trill is het binnen hun cultuur normaal dat sommige van hen symbiotisch zijn, waardoor ze geen reden zien om dit aan anderen te vertellen.

De symbiotische Trill zijn vaak geniaal te noemen en dienen de Federatie als gewaardeerde Ambassadeurs. Enkele bekende hiervan waren Odan en Dax.

Lenara Kahn and Jadzia Dax kiss
Lenara Kahn en Jadzia Dax willen het Trill taboe van her-vereniging opzij zetten

In tegenstelling tot de mensheid zijn de Trill niet uit op romantische relaties. Ze zien het als een last en een zwakte van de jeugd. Een Trill gastheer is wel in staat om romantische gevoelens te krijgen, maar de symbiont wil altijd boven deze gevoelens uitstijgen. (DS9: "A Man Alone")

De Trill wet verbiedt elke vorm van her-vereniging tussen samengesmolten personen en de geliefden van de vroegere gastheren. Trill die zich hier schuldig aan maken worden verbannen uit de samenleving en de huidige symbiont zal samen met de gastheer sterven. (DS9: "Rejoined")

De Trill zijn een geavanceerd ras en het Trill wetenschappelijk ministerie is een belangrijk centrum voor educatie en het uitvoeren van experimenten. (DS9: "Rejoined" • "In Purgatory's Shadow")

Samensmelting[]

Gemiddeld zijn er elk jaar zo'n 300 symbionten beschikbaar voor plaatsing. Er zijn echter veel meer humanoïde Trill dan dat er symbionten beschikbaar zijn. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een veeleisend selectieproces dat onder leiding staat van de Symbiose commissie. (DS9: "Equilibrium") De competitie voor de symbionten is stevig en alle intelligente en gedreven Trill doen eraan mee. Deze kandidaten steken vaak met kop en schouders boven anderen uit en hebben vaak al verschillende prestaties in het verleden bereikt. De beoogde gastheren komen onder de hoede van een velddocent te staan die moet bepalen of de Trill een geschikte kandidaat is. De velddocent is zelf een samengesmolten Trill en geeft een advies aan de Commissie. Een negatief advies betekend vaak het einde van de procedure. (DS9: "Playing God")

Dax Symbiont
De Dax symbiont is klaar voor transplantatie

Binnen de Trill samenleving is het bekend dat slechts één op de duizend Trill geschikt zijn voor een symbiont. Dit getal is echter een grove onderschatting, omdat bijna de helft van de bevolking in staat is om een symbiont te dragen. Deze mythe wordt echter in stand gehouden, omdat er anders chaos uit zou breken onder de bevolking. De symbionten zouden alleen nog maar gezien worden als de hoofdprijs waarvoor iedereen zou mogen vechten. (DS9: "Equilibrium")

Als de samengesmolten Trill geen bezwaar heeft mag een uitgekozen gastheer een specifieke symbiont uitkiezen. Als de gastheer te zwak is zou de symbiont de persoonlijkheid gaan overheersen. De samengesmolten Trill hebben verschillende mogelijkheden om met de vorige levens van de symbiont om te gaan. De telepathische ceremonie zhian'tara wordt gebruikt om de persoonlijkheid en herinneringen van één van de levens af te scheiden. Deze worden vervolgens in een vrijwilliger overgezet. Hierdoor kan de nieuwe gastheer met de vroegere persoonlijkheden communiceren. Een soortgelijke ceremonie staat bekend als het Ritueel van Opstanding. Hierin kan een vorige gastheer boven de andere gastheren uitstijgen en zich hoorbaar maken.

Het zhian'tara is te vergelijken met het Vulcan fal-tor-pan ritueel, omdat er beide keren een ziel (katra, pagh, enz.) overgeplaatst wordt. (DS9: "Invasive Procedures" • "Facets" • "Field of Fire")

Schepen en technologie[]

  • Trill diagnostisch gereedschap
  • Trill piano
  • Trill transport
    • Trill transport (2367)
    • Trill transport (2372)

Personages[]

Optredens[]

Deze lijst bevat alle optredens van Trill (de optredens van Jadzia en Ezri worden hierin niet meegerekend):

Achtergrond informatie[]

Odan
Odan in 2367
Dax TNG Trill
Jadzia Dax met een "Odan" voorhoofd
  • De Trill Odan uit de Star Trek: The Next Generation aflevering "The Host" ziet er aanzienlijk anders uit dan de Trill uit Star Trek: Deep Space Nine. De schrijvers van de latere serie waren bekend met de eerdere verschijningen van de Trill, maar ze vonden deze make-up stijl gewoonweg niet bij Terry Farrell, de actrice die Jadzia Dax speelde, passen. Farrell kreeg een soortgelijk voorhoofd als Odan aangemeten, maar dit stond haar totaal niet. Daarna werden de vlekken van de Kriosian uit "The Perfect Mate", gespeeld door Famke Janssen, gebruikt. Dit zou vervolgens gedurende de gehele looptijd van Deep Space Nine gebruikt worden.
  • De verschillen tussen de Trill uit The Next Generation en de latere Trill gaan echter verder dan alleen de make-up. In "The Host" wordt namelijk duidelijk gemaakt dat de symbiont de dominante levensvorm is en wordt zelfs een "parasiet" genoemd. De gastheer heeft helemaal niets in te brengen tegen deze symbiont. Odan kon blijkbaar de transporter niet gebruiken, terwijl Dax hier geen enkele moeite mee had. Bovendien wilde Odan de relatie die hij had opgebouwd met Dr. Beverly Crusher weer oppakken na het krijgen van een nieuwe lichaam, terwijl het taboe van her-vereniging ook in die tijd bekend was. Het zou kunnen zijn dat Odan en soortgelijke Trill als een onderras van de Trill gezien worden, of zelfs een geheel ander ras is.
De oorspronkelijke diagnose van een "parasiet" zou de reden kunnen zijn dat een Trill in eerste instantie niet met een Starfleet transporter kon reizen. De biofilter zou de parasiet ontdekken en misschien zelfs uit proberen te roeien. Na het incident met Odan werd pas bekend dat het om een samengesmolten ras ging, waardoor het mogelijk is dat de transporters daarna anders ingesteld werden.
Advertisement