Wikia


Hirogen nazi
Een Hirogen Nazi

De Tweede wereldoorlog was een wereldwijd conflict waarbij diverse staten op Aarde betrokken waren in de jaren 1939 - 1945. De strijdende partijen waren de Geallieerden (Verenigde Staten van Amerika, Sovjet unie, Groot Brittannië, Frankrijk, Canada, Australië en Nieuw Zeeland) en de Asmogendheden (Duitsland, Italië en het Keizerrijk Japan).

Alhoewel de Verenigde Staten aanvankelijk neutraal waren, werden ze volledig bij het conflict betrokken door de Japanse aanval op Pearl Harbor. (TNG: "The Enemy")

Na de Hirogen overwinning op de USS Voyager, werd één van de holodekken op het schip geprogrammeerd met een simulatie van deze tijd, die zich afspeelde tijdens de Geallieerde invasie van Frankrijk in 1944. (VOY: "The Killing Game, Deel I" • "The Killing Game, Deel II")

De Tweede wereldoorlog werd direct gevolgd door de koude oorlog. (DS9: "Little Green Men" • "Our Man Bashir")

Alternatieve tijdlijnenEdit

StormFrontI
De opmars van de Duitsers in de alternatieve tijdlijn
Stormfrontwhitehouse
Het Witte Huis, bezet door de Nazi's

Er bestaat een alternatieve tijdlijn waarin Duitsland de oorlog won omdat de Verenigde Staten te laat bij de oorlog betrokken werden. Deze alternatieve tijdlijn werd veroorzaakt doordat Dr. Leonard McCoy de dood van Edith Keeler voorkwam, die in de tijd terug was gereisd vanuit de 23e eeuw. Keeler was een anti-oorlog activist die ervoor gezorgd had dat de Verenigde Staten lang genoeg buiten de oorlog waren gebleven om voor de Duitsers de overwinning veilig te stellen. Deze tijdlijn werd hersteld door James T. Kirk en Spock. (TOS: "The City on the Edge of Forever")

In een andere alternatieve tijdlijn werden de Duitsers geholpen door de Na'kuhl, alhoewel diegene die in 1916 Vladimir Lenin vermoorde waarschijnlijk een grotere bijdrage leverde door de dreiging van de communisten weg te nemen. De Nazi's stuurden vervolgens troepen naar en versloegen Groot Brittannië, het noordoosten van de Verenigde Staten, Rusland tot voorbij Moskou en delen van oost-Canada. De Nazi's namen de stad New York in nadat de Amerikanen zich terugtrokken tot het mid-westen.

Medewerkers van het verzet vielen constant de Duitse troepen aan en de frontlinie's waren te dun. Een Amerikaanse tegenaanval kon (en probeerde later) door de frontlinies heen breken toen kapitein Jonathan Archer en de Enterprise in New York opdoken. De Duitsers hadden eveneens problemen om stand te houden in Afrika, terwijl de Russische troepen probeerde om Moskou] terug te veroveren.

Na de vernietiging van het Xindi superwapen door de bemanning van de Enterprise in 2154, vonden commandant Tucker en vaandrig Mayweather zichzelf terug in het San Francisco van de Tweede wereldoorlog, dat aangevallen werd door P-51 Mustangs, terwijl kapitein Jonathan Archer] bewusteloos in een veldhospitaal lag onder observatie van een onbekend buitenaards wezen in een Nazi generaals uniform. De Enterprise vernietigde de tijdmachine van Vosk bij de Brooklyn brug waarmee deze tijdlijn gesloten werd en voorkwam daarmee waarschijnlijk een grote tijdelijke oorlog. Dit was één van de grote campagnes van de Tijdelijke koude oorlog. (ENT: "Storm Front, Deel I" • "Storm Front, Deel II")

Achtergrond InformatieEdit

Oorlogen en conflicten op Aarde (pre-Federatie)
KruistochtenAmerikaanse revolutieAmerikaanse burgeroorlogEerste wereldoorlog
Tweede wereldoorlogBrush oorlogenAarde koude oorlogEugenetische oorlogen
Derde wereldoorlogAarde-Kzin oorlogenAarde-Romulan oorlog

Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Tweede_wereldoorlog?oldid=94699"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.