Memory Alpha
Advertisement
Vloot-admiraal onderscheidingstekens
Mov fadm.png
Starfleet pin, 2280s tot vroeg in de 23e eeuw
Mov fadm-sleeve.png
Starfleet mouw onderscheidingsteken, 2280s
Mirror adm.png
Terran Starfleet schouder onderscheidingsteken (admiraal en vloot-admiraal)

Vloot-admiraal is een militaire rang, gelijk in hoogte aan wat bij de meeste andere beschavingen in dienst wordt gebruikt. Als een traditionele rang hoeft de vloot-admiraal maar een rang boven zich te dulden, namelijk de opperbevelhebber. Alle andere vlagofficieren vallen onder zijn commando. In vergelijking met andere rangensystemen valt de rang te vergelijken met een generaal, of de legate van de Cardassian unie.

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement