Memory Alpha
Advertisement
Pike1.jpg
Christopher Pike
Garth.jpg
Garth van Izar

Vloot-kapitein is een Starfleet titel die aan senior kapiteins gegeven wordt die andere verantwoordelijkheiden hebben dan een sterrenschip kapitein. Deze titel kan worden gezien als een hogere rang dan kapitein, alhoewel vloot-kapitein geen permanente positie in de ranglijst heeft (een kapitein kan ook direct worden gepromoveerd tot commodore, de volgende hogere rang, en vloot- kapitein overslaan).

In 2264 gaf vloot-kapitein Christopher Pike het commando van het sterrenschip Enterprise over aan kapitein James T. Kirk. Pike vond het jammer dat zijn nieuwe benoeming ook inhield dat hij het commando van de Enterprise moest overdragen. (TOS: "The Menagerie, Deel I en Deel II")

In de 2260s was vloot-kapitein Garth, de held van de Slag om Axanar, één van de meest onderscheiden Starfleet kapiteins. Garth raakte gewond en revalideerde onder de autochtone Antosians op Antos IV. Hier leerde hij van de bizarre metamorfische biochemie van de Antosians. De inspanning op Garth's was teveel, waardoor hij krankzinnig werd. Zijn leven was gered, maar gek krankzinnig als hij was, gaf hij de opdracht aan een sterrenschip om op de planeet het vuur te openen. De bemanning sloeg aan het muiten en Garth werd veroordeeld tot een behandeling op Elba II. (TOS: "Whom Gods Destroy")

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Advertisement