Wikia


Het Vulcan hoge commando gebruikt een standaard rangensysteem om de positie van een persoon aan te duiden. Een hogere officier heeft meerdere verantwoordelijkheden dan een lagere officier. De structuur lijkt veel op die van de Klingon en de Romulan rangen.

AdministratorEdit

V 'Las
Administrator V'Las

Administrator is de titel van de leider van het hoge commando. Deze persoon lijkt te dienen als de opperbevelhebber van het Vulcan leger. (ENT: "The Forge")

Vloot-commandantEdit

De Vloot-commandant is de leider van de Vulcan vloot. De vloot-commandant overziet alle tactische manoeuvres aan het front. (ENT: "Kir'Shara")

KapiteinEdit

Kapitein Vanik
Captain Vanik

Kapitein is de rang van de meeste commandanten van een sterrenschip. Het lijkt gelijk te staan aan een Starfleet kapitein.

CommandantEdit

Een commandant staat net boven de ondercommandant. Deze positie lijkt tussen een Starfleet commandant en Starfleet kapitein in te staan.

OndercommandantEdit

Muroc, cease fire
Ondercommandant Muroc

Een ondercommandant staat net boven een Starfleet commandant. (ENT: "Broken Bow")

MajoorEdit

Talok as Vulcan
Majoor Talok

Een majoor lijkt gelijk te staan aan een luitenant-commandant. (ENT: "Kir'Shara")

LuitenantEdit

Een luitenant staat ongeveer gelijk aan een Starfleet luitenant.

Er is nog nooit een Vulcan luitenant op het scherm gezien, maar het bestaan van een onderluitenant lijkt het bestaan ervan aan te duiden.

OnderluitenantEdit

Sublieutenant doorman
Een onderluitenant in 2154

Een onderluitenant is een van de laagste rangen in het Vulcan leger. (ENT: "Kir'Shara")

Dit overzicht toont enkel rangen die gebruikt zijn door de strijdkrachten van de bekende mogendheden.
Afkomstig van Memory Alpha, de Vrije Star Trek Encyclopedie. "https://memory-alpha.fandom.com/nl/wiki/Vulcan_rangen?oldid=97321"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.