Memory Alpha
Advertisement
Winn Adami
KaiWinnAdami2371.jpg
Winn Adami in 2371
Ras: Bajoran
Geslacht: Vrouw
Titel: Kai
Sterfdatum: 2375
Sterfplaats: Vuurgrotten op Bajor
Actrice: Louise Fletcher

Winn Adami was een ambitieuze Bajoran religieuze leider en de eerste gekozen kai na het einde van de bezetting van Bajor. Ze was een lid van een orthodoxe tak en kwam vaak in conflict met de Afgezant van de Profeten, Starfleet kapitein Benjamin Sisko. Uiteindelijk keerde ze zich tegen de Profeten en probeerde ze samen met gul Dukat, die haar uiteindelijk ombracht, de Pah-wraiths vrij te laten.

Religieuze carrière[]

De Cardassian bezetting[]

Tijd de bezetting werd Winn vijf jaar lang gevangen gezet voor het uitdragen van de leer van de Profeten. Ze werd door de Cardassians talloze malen geslagen. Ze stoorde zich aan de mening die enkele leden van het Bajoran verzet erop nahielden, omdat deze van mening waren dat zij verantwoordelijk waren voor de redding van Bajor. Winn vond dat zij net zoveel gevaar gelopen had als hen, maar dat ze geen wapens had om zich te verdedigen. (DS9: "Rapture")

Als een ranjen kon Winn het hoofd van haar orde ervan overtuigen om een actievere rol te gaan spelen in de hulp aan het Bajoran volk. Hij gaf haar toestemming om edelstenen uit hun tempel te verwijderen, die ze vervolgens gebruikte om Cardassian officieren om te kopen. Eén van deze officieren was Prenar, die ze omkocht zodat hij een transport met te executeren Bajorans naar en andere bestemming stuurde. (DS9: "Til Death Do Us Part")

Vedek Winn[]

Toen Bajor in 2369 weer onafhankelijk werd was Winn reeds één van de invloedrijkere vedeks in de Vedek assemblee. Ze had van meerdere vedeks enige steun om kai Opaka op te volgen nadat de laatste in het Gamma kwadrant verdwenen was, alhoewel haar mede vedek en rivaal Bareil Antos de grote favoriet was voor deze positie. Winn was van mening dat de aanwezigheid van de Federatie op Bajor direct gevaar opleverde voor de Bajorans, dat het volk van de Federatie "geen ziel" hadden en leefden in een "heelal van duisternis". Ook was ze het niet eens met de beslissing van kai Opaka om Benjamin Sisko, een "ongelovige", aan te merken als de Afgezant.

Zeven maanden nadat Starfleet de controle over het ruimtestation had overgenomen reisde ze naar Deep Space 9, ogenschijnlijk om te protesteren tegen de "godslasterlijke" leer van wetenschappelijke principes in de zojuist door Keiko O'Brien geopende school. Winn riep op tot een Bajoran boycot van de school totdat Keiko haar manier van lesgeven zou veranderen. Dit leidde tot een toename van anti-Federatie gevoelens op het station, wat tot een hoogtepunt kwam in de bomaanslag op het klaslokaal. De ware bedoeling van Winn was om vedek Bareil naar Deep Space 9 te lokken, zodat haar handlanger, Neela, hem kom vermoorden. Deze aanslag mislukte echter, maar de link tussen Neela en Winn kon nooit worden gelegd. (DS9: "In the Hands of the Prophets")

Winn jaro.jpg
Winn en Jaro Essa zweren samen

Kort hierop begon Winn met het heimelijk steunen van Minister Jaro Essa en de alliantie voor globale eenheid (of "The Circle") bij hun poging om de Bajoran voorlopige regering omver te werpen en zo de Federatie van Bajor te verdrijven. Winn ging ermee akkoord dat Jaro een greep naar de macht deed in ruil voor zijn belofte dat zij de volgende kai zou worden. Toen ze echter ontdekte dat "The Circle" indirect door de Cardassians bevoorraad werden keerde ze zich tegen hen. (DS9: "The Circle" • "The Siege")

Met het naderen van de verkiezingen voor de nieuwe kai aan het einde van 2370 begon het er voor Winn naar uit te zien dat ze zou verliezen van Bareil. Van Kubus Oak, een collaborateur, hoorde ze dat Bareil en niet Prylar Bek verantwoordelijk was voor het Kendravallei bloedbad. Winn verleende Kubus onderdak op Bajor, zodat ze zijn getuigenis kon gebruiken tegen Bareil. Nadat majoor Kira Nerys had voorkomen dat Kubus vertrok, vroeg Winn aan Kira om de omstandigheden rondom het bloedbad te onderzoeken. Kira, overtuigd van Bareil's onschuld, stemde hierin toe.

Kira ontdekte dat het kai Opaka was geweest die de Cardassian informatie had toegespeeld die tot het bloedbad leidde. Ze had hierbij echter de levens van 43 verzetsstrijders opgeofferd om meer dan duizend burgers in de Kendravallei te redden. Bareil besloot om Opaka's naam te beschermen, ondanks zijn eigen onschuld en trok zijn kandidatuur voor de nieuwe kai enkele dagen voor de verkiezing in. Winn zag hierna echter echter geen noodzaak meer om de zaak uit te zoeken, ondanks de informatie die Kira gevonden had. (DS9: "The Collaborator")

Kai Winn[]

Negotiations life support.jpg
Winn onderhandelt over het Bajoran-Cardassian verdrag met legate Turrel met Benjamin Sisko als bemiddelaar
Winn Adami as First Minister.jpg
First Minister Winn Adami in 2371

Na de verkiezingen accepteerde kai Winn de assistentie van Bareil als adviseur. Op Bareil's voorstel begon Winn geheime onderhandelingen met legate Turrel van het Cardassian centrale commando om een definitief vredesverdrag te sluiten. Winn gaf toe dat het Bareil's verdienste was dat de onderhandelingen zo ver kwamen dat er in 2371 directe onderhandeling met Turrel gevoerd werden. Bareil raakte tijdens de onderhandelingen echter levensgevaarlijk gewond. Bareil liet zichzelf bij bewustzijn houden om de onderhandelingen af te ronden, omdat hij en Winn wisten dat zij niet deskundig genoeg was om de onderhandelingen alleen af te ronden. Winn sloot met succes een verdrag met Turrel aan boord van Deep Space 9, maar Bareil stierf kort daarop aan zijn verwondingen. (DS9: "Life Support")

Later dat jaar werd kai Winn aangewezen als premier na de dood van Kalem Aprem. Aangezien er geen andere kandidaten waren, leek het erop dat Winn zowel de spirituele als politieke leider van Bajor zou worden. Winn hoopte echter steun onder de bevolking te krijgen door een project te starten waarin gewassen verbouwd zouden gaan worden in de Rakantha provincie. Omdat te kunnen doen eiste ze van een groep boeren in de Dahkur provincie onmiddellijk enkele grondontginners terug die hen zes maanden eerder door de regering geleend waren. De meeste boeren waren voormalige leden van de Shakaar weerstandscel en werden geleid door hun voormalige verzetsleider Shakaar Edon.

Shakaar weigerde de grondontginners terug te geven, omdat beloofd was dat ze deze een jaar lang konden gebruiken en dat ze nodig waren om de grond in Dahkur schoon te maken. Winn gaf majoor Kira, die eens onder Shakaar gediend had, de opdracht om de apparatuur terug te brengen. Kira adviseerde Winn om een ontmoeting met Shakaar te plannen en te onderhandelen, maar in plaats daarvan stuurde Winn de Bajoran militie eropuit om Shakaar te arresteren en de grondontginners met geweld terug te halen. Kira hielp Shakaar te ontsnappen en zijn voormalige verzetsgroep in de Dahkur heuvels weer bijeen te roepen. Winn liet zich niet uit het veld slaan en stuurde meer politietroepen de heuvels in om hen te arresteren.

Gedurende twee weken konden Shakaar en zijn groep de politietroepen ontlopen in de bergen, terwijl ze steeds meer steun onder de bevolking kregen. Winn was gedwongen om de staat van beleg af te kondigen en om de regering in de Hill provincie buiten werking te stellen om de orde te handhaven. Ondanks het risico op een burgeroorlog was Winn ervan overtuigd dat anarchie zou volgen als Shakaar te wet zou blijven trotseren en dat de Profeten haar aan het uittesten waren met deze crisis. Uiteindelijk konden Shakaar's groep en hun achtervolgers in de Taniskloof tot een overeenkomst komen. Shakaar gaf zichzelf hierna op als kandidaat voor Eerste Minister en de Militie ging ermee akkoord om zich afzijdig te houden tot na de verkiezing. Winn realiseerde zich dat Shakaar immens populair was en besloot haar verlies te nemen en gaf een verklaring uit waarin ze haar steun uitsprak voor Shakaar. (DS9: "Shakaar")

In 2372 steunde kai Winn de aanwijzing van Akorem Laan als de nieuwe Afgezant, aangezien hij veel van haar conservatieve religieuze en sociale denkbeelden ondersteunde. (DS9: "Accession") Het jaar erop keerde ze terug naar Deep Space 9 voor de toelatingsceremonie van Bajor in de Federatie, vlak voordat Sisko de verloren stad B'hala ontdekte. Sisko's prestatie overtuigde Winn er eindelijk van dat hij de ware Afgezant was en ze probeerde zich met hem te verzoenen. Tijdens haar bezoek hielp ze Sisko met zijn pagh'tem'far visioenen van de Orb van Profetie en Verandering. Winn was het er niet mee eens toen Jake Sisko besloot de visioenen te stoppen toen deze het leven van zijn vader bedreigden. (DS9: "Rapture")

Toen aan het einde van 2372 de oorlogsdreiging in de lucht hing werd kai Winn door Weyoun benaderd met een niet-aanvalsverdrag tussen de Dominion en Bajor. Winn kwam voor een moeilijke beslissing te staan. Als ze het verdrag afwees kon Bajor het eerste slachtoffer van de naderende oorlog worden, als ze toestemde was dit de eerste stap van Bajor's assimilatie in de Dominion. Ze stuurde het verdrag, na advies te hebben ingewonnen bij Sisko, door naar de Kamer van ministers zonder aanbeveling. (DS9: "In the Cards")

Kai Winn bracht in 2374 opnieuw een bezoek aan Deep Space 9 om te praten over een oud stenen tableau dat Sisko uit de opgraving van B'hala had meegenomen. Zij, en Eerste Minister Shakaar, hadden een verzoek ingediend om dit tableau terug te sturen naar Bajor. Dit was de eerste keer dat zij en Shakaar het ergens over eens waren. Sisko gooide het tableau echter, onder invloed van de Vergelding, stuk. Winn bleef aan boord om gebeden te leiden ter ondersteuning van de Profeten, maar ze onderbrak uiteindelijk hun strijd met Kosst Amojan door het station te overspoelen met chroniton straling, omdat ze niet kon tolereren dat Sisko's geloof sterker was dan dat van haar; hij wilde zichzelf en zijn zoon opofferen om het pad van de Profeten te volgen. (DS9: "The Reckoning")

Verraad van de Profeten[]

Winn Adami and Anjohl Tennan.jpg
Winn met "Anjohl Tennan", kort na hun eerste ontmoeting

Aan het einde van 2375 reisde kai Winn naar Deep Space 9 om eer te bewijzen aan het aanstaande huwelijk tussen Sisko en Kasidy Yates. Hier kreeg ze een aantal visioenen waarvan ze dacht dat deze afkomstig waren van de Profeten, waarin haar verteld werd dat de Afgezant zich vergist had en dat zij hem terug moest brengen op het juiste pad. Ze vertelde haar dat ze een "gids" kon verwachten, de boer Anjohl Tennan (eigenlijk gul Dukat in een vermomming). Als Tennan kwam hij bij Winn in de gunst als haar naaste adviseur en vertrouweling en de twee kregen een liefdesverhouding. (DS9: "Til Death Do Us Part")

Winn was geschokt toen ze ontdekte dat haar visioenen in werkelijkheid gestuurd waren door de Pah-wraiths en nog meer toen Anjohl onthulde dat hij hen ook diende. Winn probeerde via de Orb van Profetie de Profeten om vergiffenis te vragen. Toen ze voor de Orb stond gebeurde er echter niets. Ze geloofde dat de Profeten haar in de steek hadden gelaten omdat ze met de Pah-wraiths in contact was gekomen en zocht contact met Kira om raad hoe ze zichzelf weer waardig voor hen kon maken. Kira adviseerde haar om afstand te doen als kai, aangezien het macht was geweest die haar op een dwaalspoor had gebracht. Uiteindelijk nam Winn de beslissing dat ze niet langer Goden wilde dienen die haar niets teruggaven voor al haar geloof en offers en die de voorkeur gaven aan een alien Afgezant boven haar. (DS9: "Strange Bedfellows")

Anjohl vertelde haar dat het hun missie was om de Pah-wraiths uit de Vuurgrotten te bevrijden. Aangezien zij de kai was had zij toegang tot het "Boek van de Kosst Amojan". Winn stak onbedoeld haar bediende Solbor neer, die Dukat's ware identiteit ontdekt had en ook had ontdekt dat zij en Dukat samenwerkten. Toen Solbor's bloed op de blanke pagina's van het "Boek" druppelden werden de geheimen hiervan aan haar geopenbaard. Ondanks haar haat jegens Dukat bleef ze met hem samenwerken en kwam er uiteindelijk achter hoe ze de Pah-wraiths moest vrijlaten. (DS9: "The Changing Face of Evil" • "When It Rains...")

Winn Adami dies.jpg
In haar laatste momenten wordt Winn Adami verzwolgen door vlammen

Aangezien het ritueel een bloedoffer vereiste, wachtte Winn op de terugkeer van Dukat, die ze enkele dagen eerder op straat had gezet. Samen gingen ze de vuurgrotten binnen, waar Winn Dukat vergiftigde en hem aan de Pah-wraiths offerde. De Pah-wraiths kozen echter Dukat en niet Winn als hun nieuwe afgezant. De herstelde Dukat doodde Winn door haar in vlammen te laten verzwelgen toen ze het "Boek" aan Sisko wilde geven, die ze, in haar laatste momenten, eindelijk als de ware Afgezant van de Profeten erkende. (DS9: "What You Leave Behind")

Advertisement