Memory Alpha
Advertisement
Bajoran wormhole.jpg
Het Bajoran wormgat

Een wormgat is een "tunnel" die een verbinding vormt voor twee verschillende punten in de ruimte-tijd. Het bestaat uit twee gaten in de ruimte- tijd die verbonden worden door een gang buiten de normale ruimte, namelijk de subruimte. Aangezien deze gang door de subruimte veel korter is dan de afstand tussen de twee punten in de normale ruimte is het mogelijk om in enkele tellen aan de andere kant van de Melkweg uit te komen.

Als een wormgat groot en stabiel genoeg is kan een sterrenschip (of een andere reiziger) er aan de ene kant in vliegen en vervolgens binnen korte tijd aan de andere kant er weer uitkomen. Een wormgat kan ook twee verschillende punten in de tijd verbinden, omdat de gang buiten de normale ruimte- tijd valt. Hierdoor kan het wormgat op elk tijdstip en elke plaats weer terugkeren. Kleinere wormgaten staan bekend als microwormgaten.

Voordat de locatie van de uitgang van het Harry Kim wormgat bekend werd beweerde Tuvok dat er een kans van 75% bestond dat de uitgang niet in het Alfa kwadrant zou liggen. Hier zou je uit af kunnen leiden dat alle wormgaten begrensd worden door de rand van de Melkweg. (VOY: "Eye of the Needle")

In 2259, van de alternatieve realiteit, deed de Federatie onderzoek naar wormgaten in een sector nabij de Klingon neutrale zone. De locatie werd aangegeven op een sterrenkaart in het Hoofdkwartier op de Aarde in de kantoren van admiraal Christopher Pike en admiraal Alexander Marcus. ("Star Trek Into Darkness")

Natuurlijke wormgaten[]

Wormgaten en de mogelijkheid om hiermee door de tijd te kunnen reizen wordt al sinds de 20e eeuw door menselijke wetenschappers onderzocht.

In 2368 was kapitein Jean-Luc Picard van de USS Enterprise-D het met historicus Berlinghoff Rasmussen eens dat de kennis die verkregen werd door tijdreizen via wormgaten gevaarlijk zou kunnen zijn. Volgens hem zou het gebruik van de informatie kunnen leiden tot het redden van een gehele planeet maar ook een "volgende Adolf Hitler of Khan Noonien Singh" teweeg kunnen brengen. De kapitein vertelde dat sinds de ontdekking van het eerste wormgat elke eerstejaars filosofie student deze ethische kwestie voorgelegd krijgt. (TNG: "A Matter of Time")

Er zijn nog geen natuurlijke, stabiele wormgaten in het Alfa en Beta kwadrant ontdekt. De enige logische kandidaat, het Barzan wormgat, bleek aan de andere zijde in het Delta kwadrant onstabiel te zijn. Er zijn echter wel verschillende stabiele wormgatachtige fenomenen bekend uit het Delta kwadrant. (TNG: "The Price; VOY: "Eye of the Needle", "Night", "Counterpoint")

Kunstmatige wormgaten[]

ArtificialWormhole.jpg
De USS Enterprise zit vast in een wormgatachtige verstoring
Artificial wormhole, Rejoined.jpg
Dr. Lenara Kahn's kunstmatige wormgat

Tot op heden is het Bajoran wormgat het enige bekende stabiele, kunstmatige wormgat. Dit wormgat werd door de Profeten gecreëerd, die er vervolgens ook in zouden gaan leven. Het fenomeen was stabiel genoeg voor reizen vanuit het Bajor systeem in het Alfa kwadrant naar het Idran systeem in het Gamma kwadrant. (DS9: "Emissary")

Een wormgatachtige verstoring zou veroorzaakt kunnen worden door een ongebalanceerde materie-antimaterie mix ratio van een warpaandrijving. Zo zou de USS Enterprise tijdens de 2270s in zo'n verstoring vast komen te zitten. ("Star Trek: The Motion Picture")

Tijdens de 2370s onderzocht de Federatie methoden om een kunstmatig wormgat te creëren. Het project werd geleid door Dr. Lenara Kahn van het Trill wetenschappelijk ministerie. Zij zou uiteindelijk met een werkbare theorie op de proppen komen en zou deze testen aan boord van de USS Defiant in 2372. De techniek bestond uit het genereren van een subruimte tensormatrix in het 25,000-30,000 cochrane gebied. Vervolgens werd er een magneton puls uitgezonden. De puls zou in aanraking komen met de matrix en zo een subruimte verstoring vormen. Hierdoor zou er een opening ontstaan in het ruimte- tijd continuüm.

De eerste test leverde een wormgat op dat voor een periode van 24.3 seconden stabiel zou blijven. Bij de tweede test werd er een klasse 4 sonde in het wormgat gelanceerd om de doorgang van een ander schip te simuleren. De schilden van de sonde zouden echter een reactie veroorzaken met het tetryon veld van het wormgat, waardoor het wormgat instortte en een grote graviton schokgolf de Defiant zwaar beschadigde. (DS9: "Rejoined")

Het MIDAS array was in staat om een kunstmatig microwormgat tussen het Alfa en Delta kwadrant te creëren. Dit wormgat zou echter maar enkele seconden stabiel blijven. Het was wel genoeg om communicatie tussen de twee kwadranten in stand te brengen. (VOY: "Pathfinder")

Externe link: Wormgat op Wikipedia


Advertisement