Memory Alpha
Advertisement

Kamień Czasu

Kamienie, zwane również Łzami Proroków lub sferami, są świetlistymi obiektami pochodzącymi od Proroków, bezcielesnych istot zamieszkujących Bajorański korytarz podprzestrzenny.


Informacje Kanoniczne:[]

Kamienie pełnią centralną rolę w Bajorańskim systemie wierzeń. Zostały one odnalezione w okolicach Bajor przed przeszło 10.000 lat. Bajoranie wierzą iż Prorocy zesłali kamienie by ich nauczały. Bliższy kontakt z kamieniami wywołuje u ludzi halucynacje, różniące się zależnie od Kamienia, który je wywołał. Wizje te zostały spisane w formie legend które służą kapłanom do przekazywania Bajoranom zasad wedle których mają żyć.

Przekazywane przez Kamienie wizje mają często odniesienie do osobistych przeżyć osoby ich doznającej. Mogą się też odnosić do wydarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości, wizje te spisywane jako Przepowiednie. Część osób doznaje później kolejnych wizji nie powodowanych bezpośrednim kontaktem z kamieniem, wizje te nazywane są Cieniami. Bajoranie twierdzą iż Cienie pojawiają się gdy osoba ignoruje mądrość przekazaną jej przez jeden z Kamieni.

Dając możliwość bezpośredniej komunikacji z Prorokami, Kamienie stały się największym skarbem Bajoran. Zostały one zamknięte wewnątrz zdobionych i inkrustowanych drogimi kamieniami szkatuł, trzymanych w największych świątyniach na Bajor. Wewnątrz szkatuł Łzy Proroków chronione są dodatkowo przez pole siłowe. Dostęp do Kamieni miały jedynie osoby upoważnione przez Zgromadzenie Vedeków. Przepis ten nie był jednak przestrzegany, dostępu udzielał zwierzchnik świątyni w której przebywał kamień bądź sam Kai.

Pomimo swej energetycznej natury, Kamienie nie są zwykłymi Polami energii. Posiadają one właściwości fizyczne. Historia Bajor zarejestrowała przypadek zniszczenia jednej z Łez, jej fragment znajduje się w bransolecie noszonej przez Sirah, duchowego przywódcę jednej z Bajorańskich wiosek. Sirah posługuje się tym kamieniem dla odpędzenia Dal’Roka, uosobienie antagonizmów i złej energii panujących pomiędzy mieszkańcami wioski.

W czasie okupacji Kardasjanie zabrali osiem z pośród dziewięciu znanych ówcześnie Łez Proroków. Pomimo długich badań Kardasjanom nie udało się rozwiązać zagadki zasady działania Łez. Ostatnie z Łez została ukryta przez Kai Opakę w podziemnej grocie, oddała ona ją później Benjaminowi Sisko. Przy pomocy Kamienia Sisko odnalazł Bajorański korytarz podprzestrzenny, zwany Niebiańską Świątynią. Odkrycie to spowodowało okrzyknięcie go Emisariuszem Proroków.

Podpisany w 2371 roku pokój pomiędzy Unią Kardasjańską a Bajorańskim rządem tymczasowym, nie zawierał zapisów odnoszących się do skradzionych Kamieni. Pomimo to Kardasjanie zwrócili w kolejnych latach kilka z pośród Kamieni.

Jedna z Łez Proroków po zgaśnięciu

W 2374 roku Kierowany przez jedno z Widm Pah Dukat wleciał wraz ze skradzionym Kamieniem Kontemplacji do Niebiańskiej Świątyni. Doprowadziło to do zgaśnięcia wszystkich Łez, stały się one czarne. Wśród Bajoran doszło do paniki, sądzili oni iż zostali opuszczeni przez Bogów. W trzy miesiące później Łzy Proroków zostały ożywione przez Benjamina Sisko. Odnalazł on wtedy dziesiąty Kamień, Kamień Emisariusza. Był on ukryty na pobliskiej planecie Tyree, dokąd doprowadziła Sisko seria wizji.

Kamienie:[]

  • Kamień Kontemplacji
  • Kamień Przepowiedni i Przemiany
  • Kamień Czasu
  • Kamień Mądrości
  • Kamień Emisariusza (nie był jednym z dziewięciu oryginalnych Kamieni).

Występowanie w Serialu:[]


Informacje dodatkowe:[]

Ronald D. Moore, zapytany dlaczego Bajoranie nie prosili Proroków o radę częściej odparł: Sądzimy iż nie każdy miał dostęp do Kamieni gdy tylko chciał zasięgnąć ich opinii (dla przykładu będący Premierem Shakaar). Ponadto wysyłane przez Kamienie wizje są często niejasne i wymagają interpretacji co czyni je mało użytecznymi w życiu codziennym. Moore stwierdził również iż „wysoce prawdopodobnym” jest, że Prorocy wysłali Kamienie również do innych ras zamieszkujących Kwadrant Gamma.


Wiedza niekanoniczna:[]

W opartej na Deep Sapce 9 trylogii literackiej Millenium, Widma Pah stworzyły własne trzy kamienie, zwane czerwonymi Kamieniami z Jalbador. Gdy połączono ze sobą te trzy Kamienie powstała druga Niebiańska Świątynia.

W części pierwszej noweli Avatar, Kamień Pamięci został odnaleziony na pokładzie Kardasjańskiego frachtowca na rubieżach. Po otworzeniu szkatuły umożliwił on kontemplację przeszłych wydarzeń prowadząc do zatracenia kontaktu z rzeczywistością. Po zamknięciu, Elias Vaughn doznał wizji, w której spotkał Benjamina Sisko, oraz poznał wspomnienia nieżyjącej załogi frachtowca.

W Lesser Evil, Porozumienie zawarte pomiędzy Kardasiańską Oraliańską Drogą, (Kardasiańskim ruchem religijnym) a Vedekiem Yevirem Linjarin doprowadziło do zwrotu Kamieni; Duszy, Prawdy oraz Jedności. Wszystkie dziewięć Kamieni zostało wtedy przeniesione do stolicy Bajor, Ashalla.

Advertisement