Memory Alpha
Advertisement

Żołnierz [ang. soldier] to osoba służąc w siłach zbrojny kraju albo organizacji przeznaczona do obrony jej granic oraz wykonywania zadań bojowych poza granicami. Niezależnie, czy prowadzi misje pokojowe, działa jako siły szybkiego reagowania albo przeprowadzenia inwazji.

Historia[]

Kapitan chciała posłużyć jako pomost między cywilizacjami.
Kapitan była żołnierzem i dyplomatą.

2256 SD 1207.95-1207.97 (data szacunkowa). Po ujawnieniu się Klingońskiego statku w systemie UFC 021073. Kapitan Georgiou miała nadzieję, że cokolwiek się stanie, może posłużyć jako pomost między ich cywilizacjami. Pierwszy oficer wiedziała, że to było jej zdanie jako dyplomaty. Chciała wiedzieć co uważała jako żołnierz. Było to nic dobrego. (DIS: The Vulcan Hello)

Advertisement