Memory Alpha
Advertisement

2265 rok[]

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, Słoneczny system, Alpha Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : orbita
U.S.S. Enterprise, NCC-1701 rozpoczyna pięcioletnią misję eksploracyjnej głębokiego kosmosu, pod dowództwem James T. Kirk. Głównym zadaniem misji było poszukiwanie i nawiązywanie kontaktu z obcymi formami życia, oraz nadania nieznanych zjawisk. (TOS: Balance of Terror, The Man Trap, The Cloud Minders, Journey to Babel, The Galileo Seven, The Deadly Years)

Czas gwiezdny : 1312.4[]

Lokalizacja astronomiczna : pobliże granicy Drogi Mlecznej, ... Kwadrant

opis (TOS: Where No Man Has Gone Before)

Czas gwiezdny : 1312.9[]

Lokalizacja astronomiczna : poza granicą Drogi Mlecznej,

U.S.S. Enterprise, NCC-1701 jako pierwszy okrętem Federacj przetrwał spotkanie z barierą galaktyczną. Mimo to napęd warp i inne systemy statku zostały krytycznie uszkodzone, a liczba ofiar wyniosła dwanaście członków załogi i oficerów. (TOS: Where No Man Has Gone Before)

Czas gwiezdny : 1421.9[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (ST: The Trouble with Edward)


Daty szacowane - opis[]

Nota: Zakładając że odcinek TOS: ... ma miejsce w SD ..., a odcinek TOS: ... ma miejsce w SD ... . To daje SD ... dzielimy na ... przedziały to daje SD ... .

Otrzymujemy przedział czasowy SD ... - ... . TOS: ....

Otrzymujemy przedział czasowy SD ... - ... . TOS: ....


Czas gwiezdny : ...[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis
Advertisement