Memory Alpha
Advertisement

Spis treści

Czas Gwiezdny: 41148.0 (przed)[]

Lokalizacja astrometryczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Komandor Porucznik Data otrzymał przydział jako Drugi Oficer na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. Obejmuje stanowisko Oficera Operacyjnego. (TNG: Encounter at Farpoint)
Komandor Porucznik Deanna Troi otrzymała przydział jako Doradcy Pokładowego na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)
Porucznik Natasha Yar otrzymała przydział jako Szef Ochrony na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)
Podporucznik Worf otrzymał przydział na jako oficer mostku w dywizji dowodzenia na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)
Bosman Miles O'Brien otrzymał przydział w dywizji operacji jako oficer nawigacyjny na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)

Czas Gwiezdny: 41148.0[]

Lokalizacja astrometryczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Zgodnie z rozkazem Kontradmirałem Norah Satie z Dowództwa Starfleet Kapitan Jean-Luc Picard objął dowodzenie nad statkiem U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)
Podczas odczytania rozkazów Dowództwa Starfleet przez Kapitana Picard byli obecni : Komandor Porucznik Troi, Porucznik Yar, Podporucznik Worf, Bosman O'Brien. (TNG: Encounter at Farpoint)
U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D wyruszył w swoją pierwszą misją do planety Deneb IV z misją zbadania okoliczności i metod budowy bazy kosmicznej Farpoint. Jak również przeprowadzenia negocjacji dotyczących udostępnienia do użytku bazy dla Starfleet. (TNG: Encounter at Farpoint)

Czas Gwiezdny: 41153.7 (przed)[]

Lokalizacja astrometryczna : ..., ... system, ... Kwadrant, nieznana pozycja, U.S.S. Hood, NCC-42296

Kapitan DeSoto wystawił ocenę służby Williama Riker i myślał o nim bardzo dobrze. Na jej podstawie Kapitan Picard podjął decyzję obsadzeniem stanowiska pierwszego oficera. (TNG: Encounter at Farpoint)
Komandor William T. Riker otrzymał przydział jako Pierwszy Oficer na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)
Komandor Beverly C. Crusher otrzymała przydział jako Główny Oficer Medyczny na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)

Nota: W odcinku "TNG: Encounter at Farpoint" nie podano tej informacji, ale prawdopodobnie przybyła na planetę Deneb IV na pokładzie U.S.S. Hood, NCC-42296.

Podporucznik Geordi LaForge otrzymał przydział jako oficer nawigacyjny na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)

Nota: W odcinku "TNG: Encounter at Farpoint" nie podano tej informacji, ale prawdopodobnie przybył na planetę Deneb IV na pokładzie U.S.S. Hood, NCC-42296.

Admirał Leonard H. McCoy przybył w na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D w celu przeprowadzenia inspekcji instalacji medycznych statku. (TNG: Encounter at Farpoint)

Nota: W odcinku "TNG: Encounter at Farpoint" nie podano tej informacji, ale prawdopodobnie przybył na planetę Deneb IV na pokładzie U.S.S. Hood, NCC-42296.

Czas Gwiezdny: 41153.7[]

Lokalizacja astrometryczna : Deneb IV, Deneb system, Alpha Kwadrant

U.S.S. Hood, NCC-42296 weszła w orbitę planety Deneb IV, dostarczając na planetę Komandora William T. Riker i pozostały personel, który miał uzupełnić załogę U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D. (TNG: Encounter at Farpoint)

Czas Gwiezdny: 41153.70 - 41153.80[]

Lokalizacja astrometryczna : kurs z Ziemi do Deneb system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Q, Q Kontinuum

Podczas lotu U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D do planety Deneb IV doszło do pierwszego kontaktu załogi statku z istotą Q. Domaga się powrotu do ich własnego systemu i oskarża ludzkość o barbarzyństwo. (TNG: Encounter at Farpoint)
Porucznik Torres podczas próby ogłuszenia intruzja został zamrożony przez Q. Niezwłocznie został przeniesiony do ambulatorium, gdzie udzielono mu koniecznej pomocy medycznej. Worf otrzymał raport z ambulatorium i poinformował Kapitana, że stan Porucznika był lepszy. (TNG: Encounter at Farpoint)

Czas Gwiezdny: 41153.80 - 41157.47 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astrometryczna : Deneb IV, Deneb system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : istota kosmiczna

Po przybyciu U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D na orbitę planety Deneb IV rozpoczynają służbę na statku nowi oficerowie : Komandor William T. Riker, Beverly Crusher, Podporucznik Geordi LaForge.
Załoga statku przeprowadziła inspekcję bazy kosmicznej Farpoint, która doprowadziła do ujawnienia procederu mieszkańców planety Deneb IV.
Kapitan Picard zgodnie z otrzymanymi rozkazami Dowództwa Starfleet, przeprowadził negocjacje z Bandi dotyczące udostępnienia bazy do używania przez Starfleet. Jak również pozyskania metod inżynieryjnych lub inżynierów do budowy podobnych baz w innych lokalizacjach.
Zgodnie z drugą częścią rozkazu załoga statku przeprowadziła dochodzenia w celu określenia w jaki sposób i dlaczego inna forma życia zbudowała taką bazę. Działania te doprowadziły do wyjawienia, że baza Farpoint była tworem istoty kosmicznej.
Po przybyciu w orbitę planety nieznanego statku i ataku na stare miasto Bandi załoga zbadała wnętrze statku. Kapitan zgodnie z pozyskanymi informacjami od zwiadu i Groppler Zorn rozwiązał zagadkę. Następnie zapewnił istocie na powierzchni planety wystarczającą ilość energii, żeby mogła o własnych siłach opuścić planetę. Dwie istoty wspólnie odleciały. (TNG: Encounter at Farpoint)

Czas Gwiezdny: 41157.47 - 41174.20 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astrometryczna : Deneb IV, Deneb system, Alpha Kwadrant

Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D udzieliła pomocy medycznej mieszkańcom starego miasta oraz w odbudowie zniszczonej infrastruktury i domów. Kapitan Picard dokończył negocjacje i zawarł porozumienia z Bandi dotyczącej odbudowy bazy kosmicznej zgodnie z specyfikacjami Starfleet. (TNG: Encounter at Farpoint)

Czas Gwiezdny: 41174.2[]

Lokalizacja astrometryczna : Deneb IV, Deneb system, Alpha Kwadrant, kurs nowego celu statku nieznany

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D opuszcza orbitę planety Deneb IV. (TNG: Encounter at Farpoint)

Czas Gwiezdny: 41209.2[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: The Naked Now)

Czas Gwiezdny: 41235.25[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: Code of Honor)

Czas Gwiezdny: 41242.4[]

Lokalizacja astronomiczna: pobliże Omicron Theta system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybyła do systemu Omicron Theta. (TNG: Datalore)

Czas Gwiezdny: 41242.438 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna: Omicron Theta, Omicron Theta system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D weszła w orbitę Omicron Theta. (TNG: Datalore)

Czas Gwiezdny: 41242.5[]

Lokalizacja astronomiczna: Omicron Theta, Omicron Theta system, ... Kwadrant

Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D transportowała się na powierzchnię planety Omicron Theta, która była martwa. Brak jakiejkolwiek wegetacji, insektów, ani bakterii. W ukrytej instalacji odnaleźli elementy drugiego androida, które zostały transportowane na pokład statku. (TNG: Datalore)

Czas Gwiezdny: 41242.5 - 41243.49 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna: Omicron Theta, Omicron Theta system, ... Kwadrant

Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D bada instalację i powierzchnię planety Omicron Theta, w celu znalezienia informacji w celu wyjaśnienia tajemnicy zniknięcia kolonistów i przyczyny dlaczego planeta była martwa. (TNG: Datalore)

Nota: Zgodnie z wypowiedzią z odcinku załoga transportowała się na powierzchnię SD 41242.5, natomiast kolejny wpis dziennika Kapitana w 41242.45 mówił, że spędzili na powierzchni kilka godzin. Co jest błędem ponieważ drugi wpis miał niższą datę. Zakładając że pierwsza data 41242.5 była prawdziwa. Przyjmując, że kilka godzin według słownika to 3 - 9 godzin, co daje dla 3 godziny SD 0.33 - 9 godzin SD 0.99. To daje przedział czasowy 41242.83 - 41243.49 pobytu na planecie.

Czas Gwiezdny: 41243.49 (data szacunkowa)[]

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D opuszcza orbitę planety o załoga rozpoczyna montaż i reaktywację drugiego androida. Po opuszczeniu systemu leci z warp. (TNG: Datalore)

Czas Gwiezdny: 41243.49 - 41243.71 (data szacunkowa)[]

Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przeprowadziła montaż i zdołała aktywować drugiego androida, który przedstawił się jako Lore. (TNG: Datalore)

Nota: Zakładając, że montaż i aktywacja trwała około 2 godziny to daje SD 0.22.

Czas Gwiezdny: 41243.93 (data szacunkowa)[]

Zgodnie z raportem Lore dotyczący zniknięcia kolonistów i zgodnie z rysunkiem dziecka załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D zdołała zrekonstruować wygląd Istoty Krystalicznej. Lore wysłał sygnał podprzestrzenny. (TNG: Datalore)

Nota: Zgodnie z wypowiedzią z odcinku wpis Kapitana SD 41242.5, Lore podał opis istoty krystalicznej. Od tego czasu minęło około 2 godziny to daje SD 0.22. To daje SD 41243.93.

Czas Gwiezdny: 41244.04 - 41244.15 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna: pobliże Omicron Theta system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : istota kryształ

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D spotkała istotę kryształ, podczas której doszło do krótkiej konfrontacji po czym istot się wycofała. (TNG: Datalore)

Nota: Zakładając, że po wysłaniu istota krystaliczna przybyła około po 1 godzinie co daje 0.11 i kontakt trwał również 1 godzinę to daje SD 0.11 - 0.22. To daje przedział czasowy SD 41243.93.

Czas Gwiezdny: 41249.3[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: Lonely Among Us)

Czas Gwiezdny: 41255.6[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: Justice)

Czas Gwiezdny: 41263.1[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Podróżnik

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D spotkała się z statkiem U.S.S. Fearless, NCC-14598, który dostarczył eksperta od napędu Kosinski i jego asystenta Podróżnika. Ich zadaniem było przeprowadzenie modyfikacji silników napędu warp U.S.S. Enterprise i przeprowadzenie testów. (TNG: Where No One Has Gone Before)

Czas Gwiezdny: 41263.2[]

Lokalizacja astronomiczna : galaktyka M-33

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D po zakończeniu modyfikacji napędu warp i przeprowadzeniu testu statek został przerzucony do galaktyki M-33 przez Podróżnika. Statek w ciągu kilku minut został przeniesiony o 2 700 000 ly od ostatniej pozycji (TNG: Where No One Has Gone Before)

Czas Gwiezdny: 41263.3[]

Lokalizacja astronomiczna : koniec wszechświata

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D podczas próby powrotu do Drogi Mlecznej została przerzucona przez Podróżnika ponad miliard lat świetlnych na "koniec wszechświata" od Mlecznej Drogi. (TNG: Where No One Has Gone Before)

Czas Gwiezdny: 41263.4[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Po powrocie U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D, Wesley Crusher został awansowany do stopnia pełniącego obowiązki Chorążego. (TNG: Where No Man Has Gone Before)

Czas Gwiezdny: 41294.5[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis

Czas Gwiezdny: 41304.02 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astrometryczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki

Kontakt : Mordanite

Dowództwo Starfleet odebrała wiadomość od gubernatora Karnas na planecie Mordan IV. Poinformował, że grupa terrorystów porwała Ambasadora Federacji Hawkins i jego sztab. Nie chcąc negocjować z gubernatorem, poprosili o mediatora Federacji na co dali 6 dni na przybycie. Karnas zasugerował, że jedyną osobą mogącą rozwiązać kryzys był Admirał Mark Jameson. (TNG: Too Short a Season)

Nota: Zgodnie z wypowiedzią odcinku wiadomość z Mordan IV została odebrana 2 dni wcześniej co daje SD 5.48. To daje SD 41304.02.

Czas Gwiezdny: 41309.5[]

Lokalizacja astronomiczna : Persephone V, Persephone system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D znajdowała się w orbicie planety Persephone V, gdzie miała przeprowadzić konsultacje z Admirał Mark Jameson odnośnie sytuacji na planecie Mordan IV. Po krótkiej rozmowie został transportowany na pokład o godzinie 15:00. (TNG: Too Short a Season)

Czas Gwiezdny: 41314.98 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Persephone V, Persephone system, ... Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Mordan IV, Mordan system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D lecąca już 48 godzin z warp 4, znajdowała się 48 godzin do planety Mordan IV. Zgodnie z rozkazem Admirała Mark Jameson przyspiesza do warp 9. (TNG: Too Short a Season)

Nota: Zakładając, że lot z planety Persephone V do planety Mordan IV z warp 4 trwał 48 godzin. Zgodnie z wypowiedzią odcinku terroryści dali 6 dni na dostarczenie mediatorów. 2 dni później U.S.S. Enterprise leciała z planety Persephone V do planety Mordan IV co oznaczało, że trwał 4 dni, czyli 96 godzin.

Zgodnie z wypowiedzią do planety zostało 48 godzin czyli 2 dni. Zostało 2 dni i przyspieszono do warp 9. Zgodnie z tabelką "The Star Trek Encyclopedia: A Reference Guide to the Future" pokonanie 5 ly z warp 4 zajmuje 18 dni, a z warp 9 zajmuje 1 dzień. Co oznacza, że dotrą do celu 18 razy szybciej. Co oznaczało, że dotarcie na miejsce zajmie 2 godziny 40 minut.

Zakładając, że 2 dni to SD 5.48, a 2 godzina i 40 minut to SD 0.296 zaokrąglamy do SD 0.3. To daje po dwóch dniach lotu SD 41314.98, a po 2 dniach 2 godzinach 40 minutach lotu SD 41315.28.

Czas Gwiezdny: 41315.28 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Mordan IV, Mordan system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D weszła w orbitę planety Mordan IV 46 godzin i 20 minut przed czasem. (TNG: Too Short a Season)
Admirała Mark Jameson poprowadził zespół zwiadowczy z misją uratowania zakładników. Zespołowi towarzyszył Kapitan Jean-Luc Picard. (TNG: Too Short a Season)

Nota: Zakładając, że lot z planety Persephone V do planety Mordan IV z warp 4 trwał 48 godzin. Zgodnie z wypowiedzią odcinku terroryści dali 6 dni na dostarczenie mediatorów. 2 dni później U.S.S. Enterprise leciała z planety Persephone V do planety Mordan IV co oznaczało, że trwał 4 dni, czyli 96 godzin.

Zgodnie z wypowiedzią do planety zostało 48 godzin czyli 2 dni. Zostało 2 dni i przyspieszono do warp 9. Zgodnie z tabelką "The Star Trek Encyclopedia: A Reference Guide to the Future" pokonanie 5 ly z warp 4 zajmuje 18 dni, a z warp 9 zajmuje 1 dzień. Co oznacza, że dotrą do celu 18 razy szybciej. Co oznaczało, że dotarcie na miejsce zajmie 2 godziny 40 minut.

Zakładając, że 2 dni to SD 5.48, a 2 godzina i 40 minut to SD 0.296 zaokrąglamy do SD 0.3. To daje po dwóch dniach lotu SD 41314.98, a po 2 dniach 2 godzinach 40 minutach lotu SD 41315.28.

Czas Gwiezdny: 41315.28 - 41318.35 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Mordan IV, Mordan system, ... Kwadrant

Nieudana misja ratunkowa w podziemnych tunelach pod głównym miastem planety Mordan IV. (TNG: Too Short a Season)
Doktor Crusher nie była w stanie pomóc Admirałow Mark Jameson. (TNG: Too Short a Season)
Admirał Mark Jameson został transportowany do kwatery głównej Karnas na planecie Mordan IV, gdzie umarł. (TNG: Too Short a Season)
Żona Admirał za zgodą gubernatora Karnas został pochowany na powierzchni planety Mordan IV. (TNG: Too Short a Season)

Nota: Zakładając, że misja ratunkowa, udzielenie pomocy Admirałowi na statek i transportowi na powierzchnię, gdzie umarł wszystko trwało około 3 godziny. Następnie przygotowania pogrzebu na planecie trwało około 24 godziny.

Zakładając, że 1 dzień to SD 2.74, oraz 3 godziny to SD 0.33. To daje przedział czasowy SD 41315.28 - 41318.35.

Czas Gwiezdny: 41318.35 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Mordan IV, Mordan system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D opuszcza orbitę planety Mordan IV. (TNG: Too Short a Season)

Czas Gwiezdny: 41334.2[]

Lokalizacja astronomiczna : Qualor II, Qualor system, Beta Kwadrant

Wolkański statek T'Pau został wycofany ze służby i oddany na Skład Nadwyżek Z15 (złomowisko) w orbicie planety Qualor II. Został stacjonowany w Sekcji 18-Gamma-12. (TNG: Unification, Part I)

Czas Gwiezdny: 41346.72 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Omicron Pascal, ... system, ... Kwadrant

Z powodu nieoczekiwane sytuacji U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D została przekierowana do planety Omicron Pascal, opóźniając przybycie do Bazy Kosmicznej 74. (TNG: 11001001)

Nota: Zgodnie z wypowiedzią w odcinku U.S.S. Enterprise była oczekiwana na bazie tydzień wcześniej. Zakładając, że 1 dzień do SD 2.74 to daje dla 7 dni SD 19.18 to daje SD 41346.72.

Czas Gwiezdny: 41365.9[]

Lokalizacja astronomiczna : Tarsas III, Tarsas system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Bynar

Zgodnie z rozkazem Starfleet U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybyła do Bazy Kosmicznej 74 w orbicie Tarsas III, gdzie miała być przeprowadzona rutynowa kontrola wszystkich systemów i uaktualnienie systemu komputerowego włącznie pokładu holograficznego. (TNG: 11001001)

Czas Gwiezdny: 41366.01 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Tarsas III, Tarsas system, Alpha Kwadrant

Podczas pobytu w Bazie Kosmicznej 74 statek U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D podczas aktualizacji systemu komputerowego przez Bynar doświadczył zawiedzenia magnetycznego pola ograniczającego. Data po ocenie sytuacji ogłosił ewakuację statku. Zaprogramowano automatyczne opuszczenie bazy i wyznaczenie kursu do obszaru jak największej odległości od wszelkich zamieszkanych planet z maksymalną prędkością warp. (TNG: 11001001)
Gdy załoga opuścił statek zaczął opuszczać Bazę Kosmiczną 74 magnetyczne pole ograniczające zregenerowało się i statek odleciał z kursem 233 oznaczenie 45, warp 9. Cel planeta Bynaus w systemie Beta Magellan. (TNG: 11001001)
Załoga doszła do wniosku, że statek został porwany przez Bynar. (TNG: 11001001)

Nota: Zakładając, że U.S.S. Enterprise przebywała na bazie kosmicznej 47 przez około 1 godzinę to daje SD 41366.01.


Zgodnie z wypowiedzią w odcinku planowany pobytu U.S.S. Enterprise miała przebywać na bazie kosmicznej 48 godzin + 6 godzin na dotarcie na Pelleus V.

Planowany pobyt na bazie kosmicznej 74. Zakładając, że 1 dzień do SD 2.74 to daje SD 5.48 to daje przedział czasowy SD 41365.9 - 41371.38.

Czas Gwiezdny: 41366.12 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Bynaus, Beta Magellan system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D weszła w orbitę planety Bynaus. (TNG: 11001001)

Nota: Zakładając, że U.S.S. Enterprise leciała z bazy kosmicznej 47 około 1 godzinę to daje SD 41366.12.

Czas Gwiezdny: 41366.12 - 41366.23 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Bynaus, Beta Magellan system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D znajdowała się w orbitę planety Bynaus, kiedy Kapitan Picard i Riker dokonali transferu informacji znajdujących się w komputerze statku. System komputerowy planety Bynaus został reaktywowany i przywrócił do życia mieszkańców planety. (TNG: 11001001)

Nota: Zakładając, że U.S.S. Enterprise przebywała na w orbicie Bynaus około 1 godzinę to daje przedział czasowy SD 41366.12 - 41366.23.

Czas Gwiezdny: 41366.23 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Bynaus, Beta Magellan system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D opuszcza orbitę planety Bynaus w warp 2, cel Baza kosmiczna 47.

Czas Gwiezdny: 41366.73 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Tarsas III, Tarsas system, Alpha Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D wróciła do Bazy Kosmicznej 74. (TNG: 11001001)

Nota: Zakładając, że lot U.S.S. Enterprise z planety Bynaus do Bazy kosmicznej 47 z warp 2 był 4.5 razy wolniejszy od warp 9. Oznaczało to, że lot trwał około 4.5 godziny to SD 0.5 to daje SD 41366.73.

Czas Gwiezdny: 41366.73 - 41369.47 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Tarsas III, Tarsas system, Alpha Kwadrant

W doku Bazy Kosmicznej 74 przeprowadzono gruntowny przegląd systemów statku U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D po ingerencji Bynar nie spowodowało kłopotów lub uszkodzeń. (TNG: 11001001)

Nota: Zakładając, że przeprowadzono gruntowny przegląd systemów U.S.S. Enterprise po ingerencji w systemy statku przez Bynar trwał 24 godziny. Oznaczało to SD 2.74 to daje przedział czasowy SD 41366.73 - 41369.47.

Czas Gwiezdny: 41367.99 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Tarsas III, Tarsas system, Alpha Kwadrant

Na Bazie Kosmicznej 74 została ukończona naprawa statku U.S.S. Melbourne, NCC-62043. (TNG: 11001001)

Nota: Zakładając, że U.S.S. Enterprise przebywając w Bazy kosmicznej 47 w SD 41366.01 została porwana przez Bynar.

Zgodnie z wypowiedzią w odcinku planowany koniec naprawy statku kosmicznego U.S.S. Melbourne miał trwać 18 godzin to SD 1.98 to daje SD 41367.99.

Czas Gwiezdny: 41369.47 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Tarsas III, Tarsas system, Alpha Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D opuszcza Bazę Kosmiczną 74 z celem planeta Pelleus V. (TNG: 11001001)

Czas Gwiezdny: 41370.13 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Pelleus V, Pelleus system, ... Kwadrant

Zgodnie z rozkazami Starfleet U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybyła przed czasem do planecie Pelleus V. (TNG: 11001001)

Nota: Zakładając, że U.S.S. Enterprise lot z Bazy kosmicznej 74 miał trwać 6 godzin to SD 0.66 to daje SD 41370.13.


Zgodnie z wypowiedzią w odcinku planowany pobytu U.S.S. Enterprise miała przebywać na Bazie kosmicznej 47 przez 48 godzin + 6 godzin na dotarcie na Pelleus V.

Planowany pobyt na bazie kosmicznej 74. Zakładając, że 1 dzień do SD 2.74 to daje SD 5.48 to daje przedział czasowy SD 41365.9 - 41371.38.

Planowane przybycie do planety Pelleus V. Zakładając, że lot trwał 6 godzin to SD 0.55 to daje SD 41371.93.

Czas Gwiezdny: 41373.27 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Tarsas III, Tarsas system, Alpha Kwadrant

Na Bazę Kosmiczną 74 przybył statek U.S.S. Trieste, NCC-37124. (TNG: 11001001)

Nota: Zakładając, że U.S.S. Enterprise przebywając w Bazy kosmicznej 47 w SD 41366.01 została porwana przez Bynar.

Zgodnie z wypowiedzią w odcinku planowane przybycie U.S.S. Trieste miało być za 66 godzin to SD 7.26 to daje SD 41373.27.

Czas Gwiezdny: 41386.4[]

Lokalizacja astronomiczna : Delphi Ardu IV, Delphi Ardu system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Tkon Imperium, Sojusz Ferengi

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D ścigając statek Ferengi od planety Gamma Tauri IV wszedł w orbitę planety Delphi Ardu IV. (TNG: The Last Outpost)
U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D zaczęła tracić energię i próbowała nawiązać kontakt z statkiem Ferengi, ale bez skutku. Początkowo uważali, że utrata energii była spowodowane przez Ferengi. U.S.S. Enterprise próbowała się uwolnić za pomocą napędu warp. Jednak bez powodzenia. (TNG: The Last Outpost)
Baza danych U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D została przeczytana i Doradca Troi zwróciła uwagę, że zapomnieli o planecie. (TNG: The Last Outpost)

Czas Gwiezdny: 41386.5[]

Lokalizacja astronomiczna : Delphi Ardu IV, Delphi Ardu system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Sojusz Ferengi

Doszło do pierwszego kontaktu z Sojuszem Ferengi.
Po naradzie z oficerami sztabowymi U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D Kapitan zaoferował Ferengi możliwą kapitulację. Jak się okazało dowódca Ferengi DaiMon Tarr odpowiedział, że bezwarunkowa kapitulacja jest nie możliwa i oznajmił, że całą załoga prędzej zginie. (TNG: The Last Outpost)
Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D doszła do wniosku, że obydwa statki były trzymane i pozbawiane energii przez nieznane źródło. Źródło pola siłowego zostało zlokalizowane na planecie Delphi Ardu IV, która była posterunkiem Tkon Imperium wymarłego 600 000 lat temu. (TNG: The Last Outpost)

Czas Gwiezdny: 41386.61 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Delphi Ardu IV, Delphi Ardu system, Alpha Kwadrant

Kapitan Picard zaproponował dowódcy statku Ferengi wysłanie wspólnie zespołów zwiadowczych na powierzchnię planety Delphi Ardu IV. Na powierzchni zespół zwiadowczy Starfleet został zaatakowany bez prowokacji przez Ferengi. (TNG: The Last Outpost)

Czas Gwiezdny: 41387.27 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Delphi Ardu IV, Delphi Ardu system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Tkon Imperium

Sytuacja U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D w orbicie planety pogorszała się. Statek korzystał z energii rezerwowej, która był również pozbawiana przez planetę.

nawiązała pierwszy kontakt z Strażnikiem z należącego do Tkon Imperium. (TNG: The Last Outpost)

Na powierzchni zespół zwiadowczy U.S.S. Enterprise odzyskała świadomość, próbował obezwładnić Ferengi. Jednak broń nie działa. Wtedy pojawił się Portal 63 strażnik Tkon Imperium. Był to pierwszy kontakt z Tkon Imperium. (TNG: The Last Outpost)

Nota: Zgodnie z wypowiedzią w odcinku zespół zwiadowczy transportował się na powierzchnię planety 6 godzina temu to SD 0.66.

Czas Gwiezdny: 41387.27 - 41387.38 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Delphi Ardu IV, Delphi Ardu system, Alpha Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D została uwolniona przez Portal 63 i odzyskał energię. Riker przekonał strażnika, że żeby uwolnił również statek Ferengi. Mimo protestów Ferengi zwrócili T-9 konwerter energii. (TNG: The Last Outpost)

Czas Gwiezdny: 41387.38 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Delphi Ardu IV, Delphi Ardu system, Alpha Kwadrant

Obydwa statki opuściły orbitę planety Delphi Ardu. (TNG: The Last Outpost)

Czas Gwiezdny: 41416.2[]

Lokalizacja astronomiczna : Relva VII, Relva system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D przybyła do planety Relva VII, gdzie znajdowała się Baza kosmiczna Relva VII. (TNG: Coming of Age)

Czas Gwiezdny: 41416.2 - 41418.94 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Relva VII, Relva system, ... Kwadrant

Admirał Gregory Queen transportował się na pokład statku w celu przeprowadzenia kontroli statku i jego załogi. Dochodzenie miał prowadził Porucznik Komandor Dexter Remmick z Biura Inspektora Generalnego. (TNG: Coming of Age)
Jake Kurland ukradł Copernicus prom typ 7 z zamiarem podróży na planetę Beltane IX, żeby zaciągnąć się na frachtowiec. Obsługując niepoprawnie prom stracił główne silniki groziło mu spalenie się w atmosferze planety. Przy pomocy Kapitana Picard został uratowany. (TNG: Coming of Age)


Lokalizacja geograficzna : Baza kosmiczna Relva VII na powierzchni planety
Wesley Crusher w bazie kosmicznej na powierzchni planety Relva VII przechodził pierwsze egzaminy wstępne do Akademii Starfleet. (TNG: Coming of Age)

Nota: Zakładając, na podstawie odcinku statek znajdował się około 34 godziny co oznacza SD 3.84.

Założenie, Dzień 1: Licząc od o około 8:00 po spotkaniu Admirała z Kapitanem, Remmick rozpoczął dochodzenie. 24 godziny do drugiego dnia do godziny 8:00 to daje SD 2.74. To daje przedział czasowy SD 41416.2 - 41418.94.

Założenie, Dzień 2: Drugiego dnia Remmick kontynuuje dochodzenie do około godziny 15:00. To daje 7 godzin to SD 0.77. To daje przedział czasowy SD 41418.94 - 41419.71. O godzinie 15:00 Remmick przedstawił raport Admirałowi w obecności Picard. Oficjalny obiad z Admirałem, zakładając zaczął się o 16:00-17:00. Następnie godzina na przygotowanie do odlotu o 18:00 to 3 godziny to daje SD 0.33. To daje przedział czasowy SD 41419.71 - 41420.04.

Czas Gwiezdny: 41418.94 - 41419.71 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Relva VII, Relva system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : Baza kosmiczna Relva VII na powierzchni planety
Następnego dnia Wesley przeszedł kolejne testy: niezapowiedziany test współdziałania z innymi kulturami i gatunkami, test z fizyki, oraz psychotest. (TNG: Coming of Age)
Ogłoszono wyniki Kandydatów do Akademii Starfleet. Wesley Crusher nie zdołał dostać do Akademii, ale wynik egzaminu pozwala mu ubiegać się o przyjęcie do Akademii za rok. (TNG: Coming of Age)

Nota: Zakładając, na podstawie odcinku statek znajdował się około 34 godziny co oznacza SD 3.84.

Założenie, Dzień 1: Licząc od o około 8:00 po spotkaniu Admirała z Kapitanem, Remmick rozpoczął dochodzenie. 24 godziny do drugiego dnia do godziny 8:00 to daje SD 2.74. To daje przedział czasowy SD 41416.2 - 41418.94.

Założenie, Dzień 2: Drugiego dnia Remmick kontynuuje dochodzenie do około godziny 15:00. To daje 7 godzin to SD 0.77. To daje przedział czasowy SD 41418.94 - 41419.71. O godzinie 15:00 Remmick przedstawił raport Admirałowi w obecności Picard. Oficjalny obiad z Admirałem, zakładając zaczął się o 16:00-17:00. Następnie godzina na przygotowanie do odlotu o 18:00 to 3 godziny to daje SD 0.33. To daje przedział czasowy SD 41419.71 - 41420.04.

Czas Gwiezdny: 41419.71 - 41420.04 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Relva VII, Relva system, ... Kwadrant

Po zakończeniu inspekcji Remmick przedstawił raport z dochodzenie Admirałowi Gregory Quinn w obecności Kapitana Picard. Następnie Admirał poinformował Kapitana, że Starfleet Dowództwo podejrzewało, że ktoś lub coś próbował zniszczyć Federację. Jednak nie wiedzieli, czy zagrożenie pochodziło z zewnątrz lub wewnątrz. Admirał potrzebował lojalnych ludzi w silnych pozycjach poprzez Federację. Dlatego zaproponował Kapitanowi Picard awans do stopnia Admirała i przeniesienie na stanowisko Komendanta Akademii Starfleet w San Francisco, Ziemia. (TNG: Coming of Age)
Po krótkim namyśle Kapitan odmówił awansu. (TNG: Coming of Age)
Odbył się oficjalny obiad Admirała z oficerami sztabowymi statku. Po zakończeniu załoga statku przygotowała się do odlotu. (TNG: Coming of Age)

Nota: Zakładając, na podstawie odcinku statek znajdował się około 34 godziny co oznacza SD 3.84.

Założenie, Dzień 1: Licząc od o około 8:00 po spotkaniu Admirała z Kapitanem, Remmick rozpoczął dochodzenie. 24 godziny do drugiego dnia do godziny 8:00 to daje SD 2.74. To daje przedział czasowy SD 41416.2 - 41418.94.

Założenie, Dzień 2: Drugiego dnia Remmick kontynuuje dochodzenie do około godziny 15:00. To daje 7 godzin to SD 0.77. To daje przedział czasowy SD 41418.94 - 41419.71. O godzinie 15:00 Remmick przedstawił raport Admirałowi w obecności Picard. Oficjalny obiad z Admirałem, zakładając zaczął się o 16:00-17:00. Następnie godzina na przygotowanie do odlotu o 18:00 to 3 godziny to daje SD 0.33. To daje przedział czasowy SD 41419.71 - 41420.04.

Czas Gwiezdny: 41420.04 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Relva VII, Relva system, ... Kwadrant

Admirałowi Gregory Quinn transportował się do Bazy kosmicznej Relva VII. Został wyznaczony kurs do planety Algeron IV i U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D odleciał. (TNG: Coming of Age)

Czas Gwiezdny: 41509.01 - 41509.1 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Epsilon Mynos system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D od kilku godzin odbierała słabe odczyty energii, jednak nie byli znaleźć źródła. Energia doprowadziła statek do systemu Epsilon Mynos, gdzie ślady energii przestały się pojawiać. (TNG: When The Bough Breaks)

Nota: Zgodnie z wypowiedzią odcinku przez kilka godzin odbierali odczyty energii. Zgodnie z słownikiem to od 3 do 9. Przyjąłem 9 godzin co daje SD 0.99. To daje SD 41509.01 - 41509.1.

Czas Gwiezdny: 41461.2[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis

Czas Gwiezdny: 41463.9[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: ...)

Czas Gwiezdny: 41503.7[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: Heart of Glory)

Czas Gwiezdny: 41509.1[]

Lokalizacja astronomiczna : Aldea, Epsilon Mynos system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Aldean

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D odkryła w systemie zakłócenie w kwadrant 1 znak 0, gdzie po chwili pojawiła się mityczna planeta Aldea. Była ukryta za bardzo wyrafinowane urządzenie maskujące. (TNG: When The Bough Breaks)

Czas Gwiezdny: 41509.1 - 41512.4[]

Lokalizacja astronomiczna : Aldea, Epsilon Mynos system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D został przeskanowany i nawiązano łączność z planetą. Zostali przywitani przez Rashella, mieszkankę planety Aldea. Zaproponowali rozmowy i po chwili na mostku pojawiła się Rashella z Radue, co zaskoczyło załogę. Zaprosili trójkę członków załogi mostka na powierzchnię. Troi wyczuła, że Aldeanie chcieli coś od załogi co bali się że nie dostaną. (TNG: When The Bough Breaks)
Po powrocie na powierzchnię Aldeanie transportowali Riker, Crusher i Troi. Następnie promień z planety przeskanował całą załogę, ale w szczególności dzieci. Na powierzchni rozpoczęto rozmowy, potrzebowali od Federacji pomocy przez uzyskanie nowego młodego, silnego i zdrowego pokolenia, które będzie żyło zgodnie z tradycją planety Aldea. Potrzebowali dzieci, których sami nie mogli mieć. Chcieli od Federacji dzieci, a w zamian oferowali informacje pozwalające na postęp o wieki. (TNG: When The Bough Breaks)
Kiedy delegacja z statku odrzuciła propozycję, zostali transportowani z powrotem na U.S.S. Enterprise. Z statku zostało zabrane siedmioro dzieci. (TNG: When The Bough Breaks)
Załoga próbował znaleźć sposób na znalezienie sposobu odzyskania dzieci. Znaleźli słabości w polu siłowym, przez które chcieli dostać się na planetę i wyłączyć źródło osłon oraz urządzenia maskującego. (TNG: When The Bough Breaks)
Na planetę został transportowany Kapitan Picard i Doktor Crusher w celu kontynuowania rozmów. Aldeanie w zamian za dzieci oferowali informację o obszarach galaktyki o istnieniu których nawet nie wiedzieli. Doktor przeskanowała Aldean bez ich wiedzy, żeby dowiedzieć się co spowodowało że nie mogli mieć dzieci. (TNG: When The Bough Breaks)
Po powrocie Kapitana i Doktor na pokład, Aldeanie zademonstrowali małą próbkę ich mocy. Strzelili w statek za pomocą repulsor promienia, który odrzucił U.S.S. Enterprise na odległość 15 ly. (TNG: When The Bough Breaks)

Nota: Zgodnie z tabelą warp z książki The Star Trek Encyclopedia: A Reference Guide to the Future. Według książki 1 dzień z warp 9 równa się 5 ly. Zgodnie z wypowiedzią w odcinku statek został odrzucony na odległość równą lotowi przez 3 dni z warp 9.

Czas Gwiezdny: 41512.4[]

Lokalizacja astronomiczna : 4.17 ly od Epsilon Mynos system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D znajdowała się 20 godzin od planety Aldea, czyli w odległości 4.17 ly. (TNG: When The Bough Breaks)

Czas Gwiezdny: 41512.4 - 41512.9[]

Lokalizacja astronomiczna : Aldea, Epsilon Mynos system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D po dotarciu do planety Aldea. Doktor Crusher odkryła, że Aldeanie umierają co mogło być spowodowane przez genetykę lub przez środowisko. Kontynuuje poszukiwanie przyczyny tego stanu. Kapitan zdołał przekonać Adean do wznowienia rozmów. (TNG: When The Bough Breaks)

Czas Gwiezdny: 41512.9[]

Lokalizacja astronomiczna : Aldea, Epsilon Mynos system, ... Kwadrant

Na pokładzie U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D doktor Crusher odkryła, że przyczyną bezpłodności i umierania ich społeczeństwa było osłabienie strefy ozonowej. Jak się okazało cierpieli na rodzaj zatrucia promieniotwórczego, co można było odwrócić za pomocą właściwego leczenia. (TNG: When The Bough Breaks)
Na powierzchni planety Aldea, dzieci z U.S.S. Enterprise rozpoczęły strajk mający na celu nie robienie tego co chcieli Aldeanie. Przestały również jeść. (TNG: When The Bough Breaks)
Kapitan i Doktor zostali transportowani na powierzchnię planety w celu wznowienia rozmów. Załoga U.S.S. Enterprise odkryła słabość w osłonie planety, co umożliwiło transportowanie Riker i Data przez osłonę. W miedzy czasie zdołali wyłączyć osłonę planety i komputer kontrolujący planetę. Doktor wyjaśniła na co cierpieli Aldeanie i że możliwe było ich wyleczenie. Dzieci wróciły na U.S.S. Enterprise. (TNG: When The Bough Breaks)

Czas Gwiezdny: 41512.9 - 41518.38 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Aldea, Epsilon Mynos system, ... Kwadrant

Załoga U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D pomogła w odnowieniu strefa strefy ozonowej od planety Aldea i rozpoczęto leczenie Aldean na które zareagowali na nie pozytywnie. (TNG: When The Bough Breaks)

Czas Gwiezdny: 41512.9 - 41518.38 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Aldea, Epsilon Mynos system, ... Kwadrant

U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D opuszcza orbitę planety Aldea i wyznacza nowy kurs z warp 5. (TNG: When The Bough Breaks)

Nota: Zakładam, że leczenie i pomoc w odnowieniu warstwy atmosfery ozonowej za pomocą technologii Federacji trwało około 2 dni. Co daje SD 5.48, co daje przedział czasowy SD 41512.9 - 41518.38.

Czas Gwiezdny: SD 41525.28 - 41640.36 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astrometryczna : Vandor IV, Vandor system, ... Kwadrant

Ma miejsce wypadek w laboratorium doktora Paul Manheim na Vandor IV. (TNG: We'll Always Have Paris)

Nota: Zakładając że wypadek miał miejsce kilka tygodni przed Czasem Gwiezdnym: 41697.9. Zgodnie z słownikiem kilka to od 3 do 9. Zakładając, że dzień to SD 2.74 to 3 tygodnie wynosi SD 57.54, a 9 tygodni to SD 172.62. to daje przedział czasowy SD 41525.28-41640.36.

Czas Gwiezdny: 41536.13 - 41563.26 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis

Nota: Zakładając że odcinek miał miejsce miedzy odcinkiem TNG: When The Bough Breaks SD 41509.1 i odcinkiem TNG: Hide and Q SD 41590.5. To daje przedział czasowy SD 81.4, dzieląc na 3 to daje 27.13. To można założyć, że odcinek ma miejsce w przedziale czasowym SD 41536.13-41563.26.

Czas Gwiezdny: 41590.5[]

Lokalizacja astronomiczna : Baza kosmiczna G-6, ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Quadra Sigma III, Sigma III system, ... Kwadrant

Kontakt : Q

Na U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D ponownie pojawił się Q, który zaoferował Komandor Riker wstąpienie do Continuum Q. Riker odrzuca jego ofertę. (TNG: Hide and Q)

Czas Gwiezdny: 41601.3 - 41602.1[]

Lokalizacja astronomiczna : Vagra II, Vagra system, ... Kwadrant

Pierwszy kontakt : Armus

Na planecie Vagra II podczas misji ratunkowej członków załogi rozbitego promu zginęła Porucznik Natasha Yar. (TNG: Skin of Devil)

Czas Gwiezdny: 41604.2 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astrometryczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Załoga U.S.S. Lantree, NCC-1837 przeszłą badania medyczne. Zostali zdiagnozowani jako zdolni do służby. Lantree rozpoczyna służbę w sektorze Gamma 7. (TNG: Unnatural Selection)

Nota: Zakładając, że rok to SD 1000, można przyjąć że dzień równa się SD 3.65. 8 tygodni przed Czasem Gwiezdnym: 42494.8. To daje SD 41604.2.

Czas Gwiezdny: 41636.9[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: Angel One)

Czas Gwiezdny: 41697.9[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: We'll Always Have Paris)

Czas Gwiezdny: 41723.9[]

Lokalizacja astronomiczna : Maxia Zeta IV, Maxia Zeta system, Alpha Kwadrant

Kontakt : Ferengi

U.S.S. Stargazer, NCC-2893 został oddany Starfleet przez Ferengi. DaiMon Bok próbował zemścić się na Kapitanie Picard za śmierć jego syna, który dowodził okrętem atakującym U.S.S. Stargazer pod systemem Maxia Zeta. (TNG: The Battle)

Czas Gwiezdny: 41775.5 - 41780.2[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: Conspiracy)

Czas Gwiezdny: 41775.5[]

Lokalizacja astronomiczna : Dytallix B, Mira Antlia system, Beta Kwadrant

U.S.S. Horatio, NCC-10532 dowodzony przez Kapitana Walker Keel został zniszczony wraz z całą załogą, który wcześniej zdążył przekazać Picardowi informację o spisku we Starfleet. Przeprowadzone przez Picarda i jego załogę dochodzenie wykrył spiskowców, którzy zginęli z wyjątkiem Admirała Queen. (TNG: Conspiracy)

Czas Gwiezdny: 41775.5 (po)[]

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Neuralny pasożyt

dodać opis

Czas Gwiezdny: 41798.2 (przed)[]

Lokalizacja astronomiczna : Minos, ... system, ... Kwadrant

Kontakt Archeologiczny : Minosian system broni Echo Papa 607

U.S.S. Drake, NCC-20381 dowodzony przez Kapitana Paula Rice został zniszczony w orbicie planety Minos przez umieszczony na tej planecie, automatyczny system obronny. (TNG: The Arsenal of Freedom)

Czas Gwiezdny: 41922.12 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astrometryczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : San Francisco, Stany Zjednoczone Ameryki
Porucznik Komandor Dexter Remmick zakończył swoją turę służby w Biurze Inspektora Generalnego. (TNG: Coming of Age)

Nota: Zakładając, na podstawie odcinku statek znajdował się około 34 godziny co oznacza SD 3.84.

SD 41419.71 o godzinie 15:00 Remmick przedstawił raport Admirałowi w obecności Picard. Poinformował, że kończy turę w Biurze Inspektora Generalnego za 6 miesięcy. Do końca dnia zostało 9 godzin co daje SD 0.99. To daje SD 41420.70. 6 miesięcy to 183 dni co daje SD 501.42. To daje SD 41922.12.

Czas Gwiezdny: 41986.0[]

Lokalizacja astronomiczna : terytorium Zjednoczona Federacja Planet, Beta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : terytorium Romulańskie Imperium Gwiezdne, Beta Kwadrant

Kontakt : Romulanie

Posterunki graniczne Zjednoczonej Federacji Planet i Romulańskiego Imperium Gwiezdnego przy Romulańskiej Strefie Neutralnej zostały zniszczone przez nieznanego sprawcę. U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D nawiązuje pierwszy kontakt z Romulanami, od 2311 roku. (TNG: The Neutral Zone)

Czas Gwiezdny: 41997.7[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis (TNG: The Big Goodbye)


Wydarzenia, których dokładna data jest nieznana[]

Lokalizacja astronomiczna : Bajor, Bajoran system, Alpha Kwadrant

Morn po raz pierwszy odwiedza bar Quarka. (DS9: Who Mourns for Morn?)


Lokalizacja astronomiczna : Trill (planeta), Trill system, Alpha Kwadrant

Kandydatura Jadzia na gospodarza dla symbiontu została odrzucona. Jadzia składa ponownie podanie i jako jedyny Trill w historii otrzymała zgodę na zostanie gospodarzem dla Symbionta. (DS9: Equilibrium)


... rok[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, ... Kwadrant

Lokalizacja geograficzna : brak danych / ... (dotyczy lokalizacji na planecie lub innym ciele niebieskim)

Pierwszy kontakt : ...

Kontakt : ... (dotyczy ponownego kontaktu)

Kontakt Archeologiczny : ... (dotyczy odnalezienia pozostałości nie istniejącej już cywilizacji.)

opis


Data szacowana - opis[]

Nota: Zakładając że odcinek TNG: Heart of Glory ma miejsce w SD 41503.7, a odcinek TNG: Skin of Evil ma miejsce w SD 41601.3. Natomiast odcinek TNG: Symbiosis jest między nimi. To daje SD 97.6 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 32.53. Otrzymujemy przedział czasowy SD 41536.23 - 41568.76.

Advertisement