Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Czas Gwiezdny: 54014.4[]

Lokalizacja astronomiczna : terytorium Borg Kolektyw, Delta Kwadrant

Borg z Unimatrycy Zero buntują się przeciwko Kolektywowi. Pomocy udzieliła im załoga U.S.S. Voyager, NCC-74656. Królowej Borg udało się stłumić bunt i zniszczyć Unimatrycę Zero. By przeżyć, część zbuntowanych dron zostało zmuszone do ukrywania się przed Królową Borg, że zyskały niezależną od Kolektywu świadomość. (VOY: Unimatrix Zero, Part II)
Kathryn Janeway, Tuvok i B'Elanna Torres wrócili na pokład U.S.S. Voyager, NCC-74656. EMH usunął z ich ciał technologię Borg, przywracając ich pierwotne osobowości. (VOY: Unimatrix Zero, Part II)

Czas Gwiezdny: 54058.6[]

Lokalizacja astronomiczna : FGC-540586, UFC 540586 system, Delta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Darla system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Antarianami, Aksani, Chessu, Imhotepami i Terrellianami

Pierwszy kontakt U.S.S. Voyager, NCC-74656 z gatunkami Antarianami, Aksani, Chessu, Imhotepami i Terrellianami. (VOY: Drive)
Paris, Torres i Kim brali udział w Antariańskim Transstelarnym Rajdzie. (VOY: Drive)
Assan wygrał Antariański Transstelarny Rajd. (VOY: Drive)
Odbył się ślub Tom Paris i B'Elanna Torres. (VOY: Drive)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 54058.6. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-540586", a dla systemu "UFC 540586 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54090.4[]

Lokalizacja astronomiczna : FGC-540904, UFC 540904 system, Delta Kwadrant

Pod wpływem treści podprogowych przesłanych przez Teero Anaydis z Maquis na pokładzie U.S.S. Voyager, NCC-74656 został wzniecony bunt i przejął kontrolę nad okrętem. (VOY: Repression)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 54090.4. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-540904", a dla systemu "UFC 540904 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54101[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Tuvok zdołał wyprowadził byłych członków Maquis z pod kontroli Teero Anaydis i ponownie stali się częścią załogi U.S.S. Voyager, NCC-74656 pod dowództwem Kapitan Janeway. (VOY: Repression)

Czas Gwiezdny: 54129.4[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Wysanti

Pierwszy kontakt z gatunkiem Wysanti. Pokład U.S.S. Voyager, NCC-74656 opuścili Azan i Rebi, których była to rodzinna planeta. Wysanti zaoferowali również dom dla Mezoti. (VOY: Imperfection)

Czas Gwiezdny: 54155.7 - 54182.0 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Dinaal, UFC 541557 system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Dinaali, Dralian, Jye

EMH został porwany z pokładu U.S.S. Voyager, NCC-74656 i sprzedany szpitalowi Dinaali. Załodze Kapitan Janeway udało się go odzyskać. (VOY: Critical Care)
Pierwszy kontakt z gatunkami Dinaali, Jye. (VOY: Critical Care)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 54155.7. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-541557", a dla systemu "UFC 541557 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54208.3[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : UFC 542083 system, Alpha Kwadrant

Pierwszy kontakt : Ferengi

DaiMon Nunk próbował porwać Seven of Nine z U.S.S. Voyager, NCC-74656, by zarobić na sprzedaży jej nanosond Borg. (VOY: Inside Man)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 54208.3. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-542083", a dla systemu "UFC 542083 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54238.3[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Lokirrim, Maldorianami,

Pierwszy kontakt z gatunkami Lokirrim i Maldorianami. U.S.S. Voyager, NCC-74656 przechodził przegląd w jednej z ich stacji. (VOY: Body and Soul)

Czas Gwiezdny: 54274.7[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Annari, Kraylor

Pierwszy kontakt z Annari i Kraylor. (VOY: Nightingale)

Czas Gwiezdny: 54277.3 - 54282.5[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Harry Kim obiął tymczasowe dowództwo na okręcie należącym Kraylor, któremu nadał nazwę "Nightingale". (VOY: Nightingale)

Czas Gwiezdny: 54315.3 - 54337.5[]

Lokalizacja astronomiczna : Stacja Hirogen, Delta Kwadrant

Kontakt : Hirogen

Załoga U.S.S. Voyager, NCC-74656 spotkała grupę hologramów, które zostały stworzone przez Hirogenów przy pomocy otrzymanej kiedyś od Janeway technologii. Janeway pomogła im w wyzwoleniu się spod władzy Hirogenów. (VOY: Flesh and Blood, Part I i Part II)

Czas Gwiezdny: 54375.87 - 54414.24 (data szacunkowa)[]

Lokalizacja astronomiczna : Szczelina przestrzenna, Delta Kwadrant

U.S.S. Voyager, NCC-74656 natrafiła na anomalię, która podzieliła okręt na sektory znajdujące się w różnych fragmentach linii czasowej. (VOY: Shattered)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest ... . Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-...", a dla systemu "UFC ... system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54474.6[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Benkaranami i Nygeanami

Pierwszy kontakt z gatunkami Benkaranami i Nygeanami. (VOY: Repentance)

Czas Gwiezdny: 54518.2 - 54529.8[]

Lokalizacja astronomiczna : FGC-545182, UFC 545182 system, Delta Kwadrant

Kontakt : Klingoni

U.S.S. Voyager, NCC-74656 spotkała okręt Klingonów, którzy kilka pokoleń wcześniej wyruszyli z planety macierzystej w poszukiwaniu nowego domu. Załoga U.S.S. Voyager pomagła im się osiedlić na wybranej planecie. (VOY: Prophecy)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer od SD która w tym wypadku jest 54518.2. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-545182", a dla systemu "UFC 545182 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54553.4 - 54562.7[]

Lokalizacja astronomiczna : Pustka (The Void), Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Jelinianami, Kinjal

Na skutek anomalii, U.S.S. Voyager, NCC-74656 został wciągnięty w kolejny region pustki kompletnie pozbawiony jakiejkolwiek materii. (VOY: The Void)
Pierwszy kontakt z gatunkami Jelinianami, Kinjal. (VOY: The Void)
Pierwszy kontakt z gatunkiem zamieszkującym pustkę, do której należał Fantome. (VOY: The Void)
Janeway stworzyła sojusz z kilkoma okrętami, które również chciały wydostać się z pustki. Razem udało im się wyrwać z tego regionu galaktyki. (VOY: The Void)

Nota: Oznaczenie "xeno" przydzielam do obcego gatunku, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 54553.4. Dlatego oznaczenie dla danego gatunku będzie "xeno-545534", której przedstawicielem był Fantome.

Czas Gwiezdny: 54584.3[]

Lokalizacja astronomiczna : Quarra, ... system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Nar Shaddan, Norvalian, Quarren

Kontakt : Benkaran, Brunali, Kaitlen, Kraylor, Numiri

Pierwszy kontakt z gatunkami Nar Shaddan, Norvalian, Quarren. (VOY: Workforce, Part 1)
Quarren porywali załogę U.S.S. Voyager, NCC-74656 i po dokonaniu zmian w ich pamięci, skierowali ich do pracy przymusowej. (VOY: Workforce, Part I)

Czas Gwiezdny: 54584.3 - 54622.4[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

EMH, Chakotay, Neelix i Harry Kim zdołali odbić resztę załogi U.S.S. Voyager, NCC-74656 z rąk Quarren. (VOY: Workforce, Part I i Part II)

Czas Gwiezdny: 54704.5[]

Lokalizacja astronomiczna : Clevari system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Chokuzan Kontakt : Q

Na pokładzie U.S.S. Voyager, NCC-74656 pojawił się Q. Podrzucił Kapitan Kathryn Janeway swojego syna Q (Junior), by "ciocia Janeway" pomogła w jego wychowywaniu. (VOY: Q2)

Nota: Chociaż to nie był prawdziwy kontakt, ale Q przyjął postać kapitana statku Chokuzan.

Czas Gwiezdny: 54732.3[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Porucznik Reginald Barclay przy współpracy z Harry Kim, Seven of Nine z U.S.S. Voyager, NCC-74656 stworzyli technologię pozwalającą na łączność w czasie rzeczywistym pomiędzy statkiem przebywającym w Delta Kwadrant, a Ziemią. (VOY: Author, Author)

Czas Gwiezdny: 54740.8[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

EMH stworzył powieść holograficzną, która została wydana w Federacji. Jej kontrowersyjna treść spowodowała, że została wycofana ze sprzedaży. (VOY: Author, Author)

Cztery miesiące od Czasu Gwiezdnego: 54748.6.[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

Wydano poprawioną wersja holograficznej powieści autorstwa EMH z U.S.S. Voyager, NCC-74656. (VOY: Author, Author)

Czas Gwiezdny: 54775.4[]

Lokalizacja astronomiczna : Uxal, UFC 547754 system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Uxali

Dowództwo Floty Gwiezdnej przydzieło U.S.S. Voyager, NCC-74656 zadanie odnalezienia sondy Friendship 1. (VOY: Friendship One)
Pierwszy kontakt z gatunkiem Uxali. (VOY: Friendship One)
Na planecie Uxal zginął Porucznik Joseph Carey. (VOY: Friendship One)
Załoga U.S.S. Voyager, NCC-74656 pomaga usunąć szkody jakie sonda Friendship 1 uczyniła na planecie Uxal. Udało się im również odzyskać samą sondę. (VOY: Friendship One)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 54775.4. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-547754", a dla systemu "UFC 547754 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54827.7[]

Lokalizacja astronomiczna : Ledos, UFC 548277 system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : Ledosianami, Ventu

Pierwszy kontakt z rasami Ledosianami i Ventu. (VOY: Natural Law)
Prom z Chakotay i Seven of Nine rozbił się na planecie Ledos. (VOY: Natural Law)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 54827.7. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-548277", a dla systemu "UFC 548277 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54868.6 (przed)[]

Lokalizacja astronomiczna : pole asteroid FGC-548686, FGC-548686 TC, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : xeno-548687 (Nocona gatunek)

Kontakt : Talaxian

5 Kwietnia 2378 roku załoga statku U.S.S. Voyager, NCC-74656 zlokalizowała kolonię Talaxian znajdującą się na jednej z asteroid w polu asteroid FGC-548686. (VOY: Homestead)
Kapitan Janeway pośredniczyła nieudane rozmowy między Regentem Rady Oxilon przedstawicielem Talaxian zamieszkujących asteroidę, a Nocona dowodzącego operacją wydobywczą w pasie asteroid. (VOY: Homestead)
Neelix pomógł mieszkańcom asteroidy w zainstalowaniu osłon, które miały ich ochronić przed ładunkami używanymi przez statek górników dowodzonego przez Nocona. Po krótkie potyczce i niewielkiej pomocy załogi U.S.S. Voyager, NCC-74656, operacja się powiodła. (VOY: Homestead)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 54868.6. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-548686", to oznaczenie dla pola asteroid.

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Oznaczenie "xeno" przydzielam do obcego gatunku, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 54868.6. Dlatego oznaczenie dla danego gatunku będzie "xeno-548686", którego przedstawicielem był Nocona.

Czas Gwiezdny: 54868.6[]

Lokalizacja astronomiczna : pobliże pola asteroid FGC-548686, Delta Kwadrant

Neelix opuszcza U.S.S. Voyager, NCC-74656 i osiedla się na asteroidzie, gdzie zamieszkał razem z wdową Dexa i jej synem Brax. (VOY: Homestead)
Neelix akceptuje pozycję stałego Ambasadora Starfleet w Delta Kwadrant z siedzibą asteroidzie FGC-548686 TC. (VOY: Homestead)

Czas Gwiezdny: 54890.7[]

Lokalizacja astronomiczna : Mgławica klasa Mutara, Delta Kwadrant

Kontakt : Hierarchia

EMH i Janeway zostali porwani przez byłych członków Hierarchii, Nara i Zeta. Załodze U.S.S. Voyager, NCC-74656 udało się ich odbić. (VOY: Renaissance Man)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 54890.7. Dlatego oznaczenie dla danego planety to "FGC-548907", a dla systemu "UFC 548907 system".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".

Czas Gwiezdny: 54973.4[]

Lokalizacja astronomiczna : ..., ... system, Delta Kwadrant

Pierwszy kontakt : ... Kontakt : Borg

Z roku 2404 na pokład U.S.S. Voyager, NCC-74656 przybyła Admirał Janeway, aby zaoferować jej odpowiednikowi Kapitan Janeway szansę na wcześniejszy powrót na Ziemię. (VOY: Endgame, Part I)


Lokalizacja astronomiczna : Mgławica, Delta Kwadrant

Kapitan Janeway postanawiła zniszczyć stworzoną przez Borg sieć tuneli transwarp. (VOY: Endgame, Part II)
Admirał Janeway została asymilowana przez Borg. Jej asymilacja doprowadziło do zarażenia Borg wirusem, którego nosicielem była Janeway. (VOY: Endgame, Part II)
Na pokładzie U.S.S. Voyager, NCC-74656 urodziła się Miral Paris. (VOY: Endgame, Part II)

Nota: Oznaczenie "FGC" przydzielam do planet z nieznaną nazwą, "UFC" dla systemów z nieznaną nazwą, natomiast numer pochodzi od SD która w tym wypadku jest 54973.4. Dlatego oznaczenie dla mgławicy to "FGC-549734".

Skrót "FGC" pochodzi od "Federation General Catalog", a skrót "UFC" pochodzi od "United Federation Catalog".


Lokalizacja astronomiczna : Ziemia, System Słoneczny, Alpha Kwadrant

U.S.S. Voyager, NCC-74656 po długiej podróży z Delta Kwadrant dotrała do Ziemi i zniszczyła sieć tuneli transwarp. (VOY: Endgame, Part II)


Daty szacowane - opis[]

Nota: Zakładając że odcinek VOY: Imperfection ma miejsce w SD 54129.4, a odcinek VOY: Inside Man ma miejsce w SD 54208.3. To daje SD 78.9 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 26.3.

Otrzymujemy przedział czasowy SD 54155.7 - 54182.0. VOY: Critical Care.


Zakładając że odcinek VOY: Flesh and Blood ma miejsce w SD 54315.3-54337.5, a odcinek VOY: Lineage ma miejsce w SD 54452.6. To daje SD 115.1 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 38.37.

Otrzymujemy przedział czasowy SD 54375.87 - 54414.24. VOY: Shattered.


Zakładając że odcinek VOY: Workforce, Part II ma miejsce w SD 54622.4, a odcinek VOY: Q2 ma miejsce w SD 54704.5. To daje SD 82.1 dzielimy na 3 przedziały to daje SD 27.37.

Otrzymujemy przedział czasowy SD 54649.77 - 54677.14. VOY: Human Error.