Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Ambulatorium [ang. sickbay] to miejsce udzielana pomocy medyczne przez wykwalifikowany personel medyczny. Przeprowadzona jest wstępna ocena stanu pacjenta, szczegółowa diagnoza za pomocą dostępnych narzędzi, oraz wykonanie procedur medycznych i zastosowanie leków koniecznych do przywrócenia pacjenta do stanu normalnego odpowiadającego danemu gatunkowi.

Ambulatorium nazywane również jako przychodnia [ang. dispensary] lub zatoka medyczna [ang. medbay], było głównym ośrodkiem medycznym na pokładzie statków Federacji. Sekcji kierował Główny Oficer Medyczny (GOM), członek starszego personelu. GOM była wspierana przez różnych lekarzy. Obszar ten był również wykorzystywany do pewnych analiz nowych form życia, które mogą napotkać statki kosmiczne, oraz do opracowywania metod leczenia nieznanych choroby lub schorzenia. Podczas udzielania pomocy dotkniętej planecie lub statkowi kosmicznemu, personel ambulatorium leczy i opiekuje się rannymi.

Na bazach kosmicznych ambulatorium zwykle nazywano izba chorych.

Cechy[]

Oddział intensywnej opieki[]

Trzy lub cztery łóżka biologiczne zazwyczaj znajdowały się na ścianach oddziału intensywnej terapii (OIT). Przeznaczone dla pacjentów otrzymujących opiekę medyczną i były wyposażone w monitory biofunkcji.

Na statkach klasy Galaxy, prywatne pokoje były dostępne dla pacjentów długoterminowych. (TNG: Ethics)

Instalacje chirurgiczne[]

Ambulatorium posiadała również łóżka chirurgiczne, w których wykonywano poważne operacje i leczono pacjentów w stanie krytycznym. Duży, wyrafinowany klaster sensorów był zwykle instalowany bezpośrednio nad tym łóżkiem. Działając w połączeniu z tricorderem medycznym, zestaw sensorów może dostarczać szczegółowych informacji o stanie pacjenta. Łóżko zostało również zaprojektowane do użycia ramy chirurgicznej. Łóżko to często znajdowało się na środku głównego pomiejszczenia ambulatorium, chociaż zmodernizowane statki kosmiczne klasa Constitution i klasy Intrepid miały oddzielne miejsca na łóżka chirurgiczne, pierwsze w oddzielnym pomieszczeniu, drugie w mały obszarze, który może być odizolowany przez pole siłowe. (Star Trek: The Motion Picture; VOY: Caretaker, Phage) Na pokładzie statku klasy Intrepid ta placówka chirurgiczna została nazwana zatoka chirurgiczna. (VOY: In the Flesh) Jeśli to konieczne, operację można przeprowadzić na oddziale intensywnej terapii, jeśli doszło do przepełnienia pacjentów lub jeśli inny pacjent był obecny w celu oddania krewi. (TOS: Journey to Babel; VOY: Latent Image) Statki klasy Galaxy również miały oddzielne sale operacyjne. (TNG: Ethics)

Laboratoria[]

W ambulatorium zazwyczaj znajdowały się małe pomieszczenia laboratoryjne połączone z oddziałem intensywnej terapii. Główny oficer medyczny lub inny powiązany personel mógłby monitorować eksperymenty lub przeprowadzać testy podczas swojej zmiany. (TNG: Evolution, Clues, The Game; VOY: Macrocosm) aboratorium było wyposażone w pełne pole bioizolacyjne. (TNG: Home Soil) Wiele statków kosmicznych ma również oddzielne, większe laboratoria medyczne. Statki klasy Galaxy miały co najmniej cztery. (TNG: Ethics; Star Trek Nemesis)

Scenografia laboratorium ambulatorium widoczny w Evolution była bezpośrednio połączony z scenografią ambulatoryjnym przez szklane drzwi w poczekalni gabinetu dr Crusher. Był kilkakrotnie remontowany, a także służył jako laboratorium taktyczne.

Biuro GOM[]

Biuro głównego oficera medycznego znajdowało się w lub blisko ambulatorium. Podobnie jak w przypadku pokoju gotowości kapitana był to obszar, w którym GOM pracował w odosobnieniu lub prowadziło spotkania z pacjentami, personelem i innymi osobami. Jego bliskie położenie umożliwiło GOM niemal natychmiastową obecność w ambulatorium. Przestrzeń można było spersonalizować, a główny oficer medyczny mógł wykorzystać rośliny lub obrazy do dekoracji.

Dr. Beverly Crusher miała duży obraz przed swoim biurem, była to abstrakcyjna reprezentacja organów humanoidalnych na tle kosmosu i kilku USS Enterprise statki kosmiczne. Miała też małą palmę w doniczce na podłodze obok jej biurka.

Inne funkcje[]

Inne instalacje lecznicze dostępne w ambulatorium klasy Galaxy obejmowały :

Statki klasy Constitution miały komorę dekompresyjną i mogły mieć również inne cechy. (TOS: Space Seed, The Empath, The Lights of Zetar)

Klasa Intrepid miała mały obszar do przechowywania zmarłych tuż przy laboratorium medycznym, a także oddzielną powierzchnię kostnicy. (VOY: Basics, Part II, Emanations, Renaissance Man)

Zaopatrzenie[]

Ambulatoria była dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju wyposażenia medycznego i zaopatrzenie. Wiele z nich pozostawiono na stołach lub ławkach do użytku personelu medycznego, ale niektóre przedmioty były przechowywane w skrzyniach ładunkowych. (TNG: Haven, Starship Mine; VOY: Message in a Bottle) Na statkach kosmicznych 24 wieku, jeśli element wyposażenia był potrzebny, ale niedostępny, mógł zostać zreplikowany. W ambulatorium znajdowały się również standardowe replikatory żywności (TNG: Evolution, Future Imperfect), chociaż jakość jedzenia nie uległa znacznej poprawie od 20 wieku. (TNG: Ethics)

Ochrona[]

Ze względu na swoje krytyczne znaczenie, główny ambulatorium znajdowało się zwykle głęboko w sekcji spodku większości statków kosmicznych Federacji. Ambulatoria były dobrze chronione i generalnie posiadały szafkę fazerów do obrony instalacji na wypadek abordażu statku. (TNG: Starship Mine, Timescape) Jednak na statkach klasy Constitution przynajmniej jedno ambulatorium znajdowało się w pobliżu zewnętrznej części spodka i miała okno. (ST: Ephraim and Dot)

Psychologia[]

Ambulatoria mogłoby zapewnić ograniczone usługi psychologiczne załodze statku kosmicznego. W 23 wieku lekarz okrętowy często pełnił rolę nieformalnego doradcy. (TOS: The Cage) W 24 wieku doradcy stali się normalną częścią załóg statków kosmicznych. Doradca, choć formalnie nie należał do personelu medycznego, odgrywał ważną rolę w zapewnieniu dobrego samopoczucia załogi. (TNG: Relics) Doradcy nie zawsze byli przydzielani do statków kosmicznych, zwłaszcza mniejszych statków z ograniczonymi misjami. Podczas gdy U.S.S. Voyager, NCC-74656 utknął w Delta Kwadrant, Awaryjny Hologram Maedyczny i oficer moralny Neelix nieformalnie pełnili role doradców. (Star Trek: Voyager)

Sytuacje awaryjne[]

Segregacja[]

W przypadku katastrofy lub kryzysu humanitarnego na dużą skalę, zatoki towarowe i zatoki promowe mogły być używane jako centra segregacji, a nawet kostnice, jeśli to konieczne. Generalnie było to możliwe tylko na większych statkach z liczną kadrą medyczną. Na statkach klasy Galaxy, główny oficer medyczny mógł rozkazać wszystkim członkom załogi Starfleet i cywilom przeszkolonym medycznie, aby asystowali podczas poważnego kryzysu. (TNG: Night Terrors, Ethics) Statki klasy Galaxy przewoziły również duże ilości zapasowego zaopatrzenia medycznego na wypadek katastrofy. (TNG: Preemptive Strike)

Wyznaczone schrony środowiskowe można również przekształcić do celów medycznych, takie jak Dziesięć Przednich w klasie Galaxy. (TNG: Night Terrors, Disaster) Na USS Voyager klasy Intrepid, mesa często służyła jako rezerwa dla ambulatorium. (VOY: Macrocosm, Before and After, Year of Hell, Memorial)

Awaryjny Hologram Medyczny[]

2370. Awaryjny Hologram Medyczny (AHM) był nowo wprowadzonym nabytkiem do personelu medycznego.

AHM może być aktywowany w przypadku poważnej sytuacji awaryjnej lub utraty personelu medycznego. Chociaż jego wartość była niepodważalna, wielu lekarzy Starfleet, w tym Beverly Crusher, nie lubiło programu i był on kilkakrotnie przeprogramowany. (Star Trek: First Contact; DS9: Doctor Bashir, I Presume; VOY: Life Line) Jednym z godnych uwagi AHM był Doktor z USS Voyager. (VOY: Caretaker, Endgame)

2371 SD 48315. Doktor Awaryjny Hologram Medyczny został aktywowany wkrótce po zniknięciu statku i od tego momentu służył jako ich główny oficer medyczny stateku przez prawie siedem lat, stając się w trakcie tego świadomą istotą. (VOY: Caretaker, Endgame)

Ambulatoria[]

Ambulatorium - Klasa NX[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa NX
Ambulatorium - klasa NX
Ambulatorium - klasa NX

Ambulatorium na statkach klasy NX na pokładzie E i było jedynym oddziałem do leczenia chorych. Pomieszczenie mogło łatwo zaopiekować się chorymi członkami załogi, jak również pacjentami niebędącymi humanoidami.

Instalacja znajdowała się stosunkowo dużym otwartym obszarze, gdzie znajdowało się głównej strefie ambulatorium znajdowało się wyposażenie laboratoryjne. Pomieszczenie posiadało również główny stół operacyjny, oraz kilka łóżek biologicznych na bokach pomieszczenia dla pacjentów odzyskujących zdrowie i komora obrazowania. (ENT: Broken Bow, These Are The Voyages..., Fight or Flight, A Night in Sickbay, Regeneration)

Ambulatorium - Klasa Walker[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Walker
Ambulatorium - klasa Walker

2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa). Po 3 godzinnym pobycie w ambulatorium Komandor Burnham odzyskała przytomność, przerwała leczenie i udała się na mostek Kapitan zwróciła jej uwagę, że powinna być w ambulatorium.

Po tym jak doprowadzili do ujawnienia się Klingońskiego statku, Kapitan kazał Burnham wrócić do ambulatorium, żeby zakończyła leczenie i wróciła na mostek. (DIS: The Vulcan Hello)

Ambulatorium - Klasa Constitution[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Constitution
Ambulatorium TAS w 2269
Ambulatorium TAS w 2269

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Po powrocie zespołu zwiadowczego na pokład U.S.S. Enterprise, NCC-1701, a raz z nimi obca forma życia. Kapitan Kirk po dotarciu na mostek prosi o status statku. Uhura poinformowała go, że raport z ambulatorium mówił o braku urazów [zranień] załogi. (TAS: Beyond the Farthest Star)

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Constitution Alpha


Ambulatorium - Klasa Galaxy[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Galaxy
Przygotowania w ambulatorium
Przygotowania w ambulatorium

2364 SD 41153.7-41153.8. Podczas pierwszego kontaktu załogi U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D z istotą zwaną Q, Porucznik Torres został zamrożony, po czym został niezwłocznie przeniesiony do ambulatorium, gdzie udzielono mu koniecznej pomocy medycznej.

Worf otrzymał raport z ambulatorium, że stan Porucznika Torres był lepszy. O czym poinformował Kapitana Picard. (TNG: Encounter at Farpoint)

Ambulatorium - Klasa Defiant[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Defiant

Tutaj napisz treść sekcji strony.

Ambulatorium - Klasa Intrepid[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Intrepid

Tutaj napisz treść sekcji strony.

Informacje tła[]

W scenariuszu Where No Man Has Gone Before, ambulatorium jest opisane jako "mały 'szpital', przyjemny i komfortowo urządzony pokój, nie jest to typowy spartański szpital". Scenariusz opisuje wyposażenie pokoju.

Scenografia ambulatorium widziana w Star Trek: The Motion Picture został pierwotnie zbudowany dla przerwanego serialu telewizyjnego Star Trek: Phase II. Został ponownie użyty w Star Trek II: The Wrath of Khan, a także stał się obskurnym barem odwiedzanym przez dr McCoy w Star Trek III: The Search for Spock.

Scenografia została później przebudowana, aby służyć jako ambulatorium U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D dla TNG. Scenografia ambulatorium podwoił się również jako scenografia salonu obserwacyjnego, podczas pierwszego sezonu TNG. Kiedy scenografia przedstawiała ambulatorium, jej okna były pokryte dywanem. (Star Trek: The Next Generation Companion (3 ed., str. 10)) Kontury miejsc, w których znajdowały się okna, można zobaczyć w scenach w ambulatorium. Do tej scenografii dołączony mały medlab, za drzwiami obok gabinetu Doktor Crusher. Był stłoczony za transporter pokojem i trudnym do kręcenia, a ostatecznie pojawił się tylko trzy razy: raz jako Bio Lab w Home Soil, ponownie jako laboratorium Wesley na początku trzeci sezon i jego ostatecznym wyglądem jako laboratorium taktyczne w The Mind's Eye. Doprowadziło to do powstania nowego, oddzielnego laboratorium wielofunkcyjnego, które pojawiło się pod koniec tego samego sezonu. Przedmioty i układ w ambulatorium zmieniały się stopniowo w trakcie trwania serii, w tym usunięcie przyciemnianego na brązowo okna przed głównym łóżkiem biologicznym pokazanym w The Naked Now.

Pojawił się również jako ambulatorium U.S.S. Enterprise, NCC-1701-A w Star Trek V: The Final Frontier i Star Trek VI: The Undiscovered Country, w tej samej podstawowej konfiguracji. Panele sterowania i technologię z 24 wieku można było zobaczyć na planie Star Trek V, ale w przypadku Star Trek VI, scenografia został lepiej przerobiona, aby ukryć elementy z epoki TNG.

Zestaw został następnie przerobiony, aby stać się ambulatorium Voyager dla VOY i U.S.S. Enterprise, NCC-1701-E w obu Star Trek: First Contact i Star Trek: Insurrection. Elementy z tego wcielenia scengrafii zostały włączone do klasy Prometheus w Message in a Bottle. Scenografia została rozebrana po tym, jak Voyager zapakowane w 2001.

Zbudowano nową scengrafię dla U.S.S. Enterprise, NCC-1701-E w Star Trek Nemesis, chociaż używał on biołóżeka z TNG (które pochodziły z The Motion Picture).

Dla U.S.S. Defiant, NX-74205 mesa została przerobiona na ambulatorium. (AOL chat, 1997)

Wiele przedmiotów znalezionych w ambulatorium Enterprise (NX-01) zostało sprzedanych w It's A Wrap! sale and auction. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Advertisement