Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Ambulatorium [ang. sickbay] to miejsce udzielana pomocy medyczne przez wykwalifikowany personel medyczny. Przeprowadzona jest wstępna ocena stany pacjenta, szczegółowa diagnoza za pomocą dostępnych narzędzi, oraz wykonanie procedur medycznych i zastosowanie leków koniecznych do przywrócenia pacjenta do stanu normalnego odpowiadającego danemu gatunkowi.

Ambulatoria[]

Ambulatorium - Klasa NX[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa NX
Ambulatorium - klasa NX
Ambulatorium - klasa NX

Ambulatorium na statkach klasy NX na pokładzie E i było jedynym oddziałem do leczenia chorych. Pomieszczenie mogło łatwo zaopiekować się chorymi członkami załogi, jak również pacjentami niebędącymi humanoidami.

Instalacja znajdowała się stosunkowo dużym otwartym obszarze, gdzie znajdowało się głównej strefie ambulatorium znajdowało się wyposażenie laboratoryjne. Pomieszczenie posiadało również główny stół operacyjny, oraz kilka łóżek biologicznych na bokach pomieszczenia dla pacjentów odzyskujących zdrowie i komora obrazowania. (ENT: Broken Bow, These Are The Voyages..., Fight or Flight, A Night in Sickbay, Regeneration)

Ambulatorium - Klasa Walker[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Walker
Ambulatorium - klasa Walker

2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa). Po 3 godzinnym pobycie w ambulatorium Komandor Burnham odzyskała przytomność, przerwała leczenie i udała się na mostek Kapitan zwróciła jej uwagę, że powinna być w ambulatorium.

Po tym jak doprowadzili do ujawnienia się Klingońskiego statku, Kapitan kazał Burnham wrócić do ambulatorium, żeby zakończyła leczenie i wróciła na mostek. (DIS: The Vulcan Hello)

Ambulatorium - Klasa Constitution[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Constitution
Ambulatorium TAS w 2269
Ambulatorium TAS w 2269

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Po powrocie zespołu zwiadowczego na pokład U.S.S. Enterprise, NCC-1701, a raz z nimi obca forma życia. Kapitan Kirk po dotarciu na mostek prosi o status statku. Uhura poinformowała go, że raport z ambulatorium mówił o braku urazów [zranień] załogi. (TAS: Beyond the Farthest Star)

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Constitution AlphaAmbulatorium - Klasa Galaxy[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Galaxy
Przygotowania w ambulatorium
Przygotowania w ambulatorium

2364 SD 41153.7-41153.8. Podczas pierwszego kontaktu załogi U.S.S. Enterprise, NCC-1701-D z istotą zwaną Q, Porucznik Torres został zamrożony, po czym został niezwłocznie przeniesiony do ambulatorium, gdzie udzielono mu koniecznej pomocy medycznej.

Worf otrzymał raport z ambulatorium, że stan Porucznika Torres był lepszy. O czym poinformował Kapitana Picard. (TNG: Encounter at Farpoint)


Ambulatorium - Klasa Defiant[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Defiant

Tutaj napisz treść sekcji strony.

Ambulatorium - Klasa Intrepid[]

Dokładny opis : Ambulatorium - Klasa Intrepid

Tutaj napisz treść sekcji strony.