Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

System rang w Andoriańskiej Gwardii Imperialnej był podobny do ziemskich stopni w wojsku i marynarce.

Generał[]

Generał był rangą admiralską. Generał mógł mianować honorowych oficerów Gwardii Imperialnej. (ENT: In a Mirror, Darkly, Part II)

  • Generał Thy'lek Shran

Kapitan[]

Andoriański kapitan w roku 2152.

Kapitan był najwyższą rangą spośród oficerów dowodzących. Kapitanowie często dowodzili flotą statków kosmicznych. (ENT: Cease Fire)

  • Kapitan Telev


Komandor[]

Plik:Shran proving ground.jpg

Andoriański komandor w roku 2153.

Komandor był oficerem dowodzącym. Komandor mógł dowodzić statkiem lub kierować oddziałem bojowym. (ENT: The Andorian Incident, Proving Ground)

  • Komandor Thy'lek Shran


Porucznik[]

Andoriański porucznik w roku 2153.

Porucznik był oficerem dowodzącym. Porucznicy służą pod dowódcami i często są oficerami na mostku statków kosmicznych. (ENT: Proving Ground)

  • Porucznik Talas
  • Porucznik Tarah
Advertisement