FANDOM


Automatic-bridge-defence-system-002
Aktywowany system obrony

Automatyczny system obrony mostka [ang. automatic bridge defence system] to komputerowo sterowany system broni energetycznej przeznaczony do obrony mostka przed przejęciem przez wrogie siły próbujące uzyskać kontrolę nad mostkiem.

Ten system obronny ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na danym obszarze, lub danej grupie osób.

Historia Edytuj

2269 SD 5221.3 - 5221.8. Po powrocie zespołu zwiadowczego na U.S.S. Enterprise, NCC-1701, a wraz z zespołem dostał się na pokład obca i wroga forma życia. Kapitan Kirk dotarł na mostek prosił o status statku. Spock poinformował go o włączeniu i gotowości automatycznego system obrony mostka. Został aktywowany czerwony alarm.

Obca forma życia przejmowała kontrolę nad statkiem, jednym z systemów był automatyczny system obrony mostka. Domagała się od Kapitana usunięcia statycznej osłony z konsoli nawigacyjnej. Wyłączył również wszystkie nieistotne systemy, żeby uzyskać posłuszeństwo dowódcy statku. Kirk chcąc wiedzieć co stanie jeśli odmówi, został porażony promieniem systemu obrony, a następnie pierwszy oficer Spock. (TAS: Beyond the Farthest Star)

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.