FANDOM


Autoryzacja [ang. authorization] to udzielenie zgody na dostęp konkretnego systemu lub informacji z ograniczonym dostępem.

Dostęp jest udzielany poprzez weryfikacje za pomocą wprowadzanego ręcznie kodu, weryfikację próbki głosowej, tęczówki oka, odcisku palca, oraz rozpoznawanie twarzy, itp. Inną metodą weryfikacji jest analiza próbki biologicznej jak weryfikacja próbki DNA.

Autoryzacja dyplomatyczna Edytuj

Autoryzacja dyplomatyczna [ang. diplomatic authorization] to udzielenie zgody na dostęp konkretnego systemu lub informacji z ograniczonym dostępem dla personelu dyplomatycznego.

Autoryzacja głosowa Edytuj

Autoryzacja głosowa [ang. voiceprint authorize], to udzielenie zgody na dostęp konkretnego systemu lub informacji z ograniczonym dostępem poprzez weryfikacje za pomocą próbki głosowej osoby chcącej uzyskać dostęp.

2256 SD 1207.97-1207.99 (data szacunkowa). Komandor Burnham użyła dedykowany kanał podprzestrzenny 222AA7 do komunikacji z Ambasadorem Sarek po tym jak w systemie UFC 012073 ujawnił się Klingoński statek. W celu jego użycia przeprowadziła weryfikację głosową. (DIS: The Vulcan Hello)

BURNHAM: Autoryzacja głosowa. Burnham Michael. (ang. Voiceprint authorize. Burnham Michael.)
KOMPUTER: Potwierdzone. (ang. Confirmed.)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.