Memory Alpha
Advertisement
Badlands
Badlands w 2370 roku.

Badlands to rejon kosmosu leżący na granicy Zjednoczonej Federacji Planet i Cardassiańskiej Unii, w pobliżu Bajor, Alpha Kwadrant.

Badlands jest obszarem wypełnionym przez plazmę, z tego powodu codziennością są tam gwałtowne burze plazmowe oraz anomalie grawitacyjne, co sprawia, że większość okrętów narażona jest na ciężkie uszkodzenie lub zniszczenie. Dlatego najczęściej Badlands jest omijane i leży na uboczu szlaków handlowych, a co za tym idzie planety znajdujące się w Badlands. Co najwyżej, bardzo słabo zaludnione i w większości nieskolonizowane.

To właśnie powodowało, że Badlands było ulubionym miejscem kryjówek, najpierw członków Bajorańskiego Ruchu Oporu, walczącym przeciw Cardassianom okupującym planetę Bajor, a wiele lat później ukrywali się tam Maquis oraz uchdźcy z Federacyjnych kolonii przygranicznych, które Federacja oddała Cardassianom na mocy rozejmu w 2367 roku i traktatu pokojowego z 2370 roku.

Badlands1
U.S.S. Voyager w 2371 roku.

2371 SD 48247.11 (data szacunkowa). Val Jean statek Maquis dowodzony przez Chakotay zaginął w Badlands, podczas walki z Cardassianami. Wysłano na jego poszukiwania U.S.S. Voyager, NCC-74656 dowodzony przez kapitan Kathryn Janeway, który także zaginął w 2371 SD 48315. Jak się okazało przez Badlands przeszła nieznanego rodzaju fala przemieszczeniowa, wysłana przez tzw. Opiekuna, która przeniosła USS Voyager i statek Maquis, aż do Delta Kwadrant.

Advertisement