Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Baza kosmiczna [ang. starbase, base] to określenie opisujące instalację czy to znajdującą się na powierzchni planety lub innego ciała niebieskiego, w orbicie, albo głęboko w przestrzeni kosmicznej. Baza posiada wszelkie instalacje zapewniające wsparcie dla statków kosmicznych organizacji do której należy baza, czy to dla cywilnych statków.

Do zadań bazy należy udzielanie przystani dla przybywających statków, przeprowadzenie koniecznych napraw, wymianę personelu, zapewnienie odpoczynku i rozrywki dla gości oraz personelu, uzupełnienie zapasów koniecznych do dalszej podróży [tj. paliwo] i prawidłowego funkcjonowania statków [tj. części zamienne], itp. Dodatkowo baza zapewnia bezpieczeństwo i pomoc w obszarze, w którym się znajduje.

Zależnie od rodzaju zadań jakiego spełnia baza można wyróżnić następujące typy :

  • baza dowodzenia - mająca na celu dowodzenia np. flotą przydzieloną w danym rejonie i koordynacją wysiłków np., kolonizacyjnych.
  • baza głębokiego kosmosu - to instalacja znajdująca się na krawędzi terytorium lub w pewnej odległości za granicami organizacji do której należy. Stanowi przyczółek umożliwiający prowadzenie eksploracji niezbadanych obszarów przestrzeni lub ekspansji kolonizacyjnej.
  • baza naukowa - to instalacja mająca na celu prowadzenie badań naukowych w jednej lub różnych dziedzinach naukowych. Zazwyczaj wyposażona w najlepsze urządzenia i personel konieczny do prowadzenia określonych badań. Zależnie od natury prowadzonych badań może znajdować się głęboko w terytorium organizacji do której należy baza, lub w obszarze odizolowanym mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w celu, gdyby badania doprowadziły do możliwej katastrofy lub uniemożliwiały prowadzenia szpiegostwa przez wrogie gatunki.
  • baza obsługi - to instalacja mająca wszelkie wyposażenie i personel konieczny do prowadzenia modernizacji, napraw, oraz budowy statków kosmicznych.
  • baza strategiczna [wojskowa] - to instalacja, której położenie, wyposażenie oraz personel ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przed możliwymi atakami, a w czasie wojny instalacja ma dostarczyć wszelkie środki oraz dowodzenie umożliwiające skuteczną obronę lub atak na wrogi gatunek.
  • baza zaopatrzeniowa - to instalacja posiadająca odpowiednią ilość magazynów oraz zapasów pozwalające na uzupełnianie przybywających do niej statków w zapasów żywności, paliwa, amunicji, oraz innych materiałów czy to przetworzonych, czy w postaci rudy. Może również stanowi punkt magazynowania do którego są dostarczane materiały i produkty, a następnie rozsyłane do innych instalacji lub planet za pomocą statków transportowych.

Bazy kosmiczne Starfleet[]

Bazy kosmiczne innych gatunków[]

Advertisement