Memory Alpha
Advertisement

Kolektyw Borga to określenie na wszystkie człony borga.

Historia[]

2371. Borg po raz pierwszy spotkali Gatunek 6339. (VOY: Infinite Regress)

2373 SD 50563.76 (przed). Borg Kolektyw w poszukiwaniu kolejnych gatunków nadających się do asymilacji, wykorzystując osobliwość kwantową przedostali się do płynnej przestrzeni, gdzie napotkał formę życia, której nadali oznaczenie Gatunek 8472. Jak się okazał posiadał odporność na nanosondy Borg. (VOY: Scorpion, Part I)

2373 SD 50563.76. Miał miejsce pierwszy z dwunastu kontrataków Gatunku 8472 przeciwko Kolektywowi Borg. Ataki miały miejsce w okresie pięciu miesięcy. Za każdym razem szybko pokonali Borg. (VOY: Scorpion, Part I)

Nota: Zakładając, że 1 dzień wynosi SD 2.74, 1 godzina wynosi SD 0.11, 1 minuta wynosi SD 0.0019. Zgodnie z informacją w odcinku Scorpion, Part I, który miał miejsce w 2373 SD 50984.3.

12 godzin wcześniej SD 1.32. To daje SD 50982.98. Pierwszy atak gatunku 8472 na Kolektyw Borg miał miejsce 5 miesięcy wcześniej. Co daje 153 dni, co daje SD 419.22. To daje SD 50563.76.

2374 SD 51003.7. Setki biostatków przeniknęły do Delta Kwadrant z zamiarem wyeliminowania wszelkich form życia. Zniszczonych całkowicie zostało wiele planet w przestrzeni Borga. Natarcie zostało powstrzymane, gdy załodze U.S.S. Voyager, NCC-74656 udało się we współpracy z kolektywem uruchomić nową technologię nanosond. Po wdrożeniu broni opartej na tym systemie, Gatunek 8472 zmuszony został powrócić do macierzystej przestrzeni. (VOY: Scorpion, Part II)

2375 SD 52000.00 - 52327.43 (data szacunkowa). Borg Kolektyw wysłała jeden lub więcej sześcianów, które asymilowały prawie całą populację. Asymilują ponad 11 miliardów przedstawicieli gatunku 6339. Nieliczni przetrwali uciekając na statkach lub znajdując się poza planetą podczas asymilacji.

Po asymilacji ich gatunku, ostatni przedstawiciele gatunku 6339 stworzyli plan zemsty na Borg. (VOY: Infinite Regress)

2375 SD 52327.43 (data szacunkowa). Wysyłany przez gatunek 6339 prom z grupą ochotników zarażonych opracowanym przez nich wirusem został asymilowana przez sześcian Borg. Infekując wirusem załogę sześcianu. (VOY: Infinite Regress)

2375 SD 52327.43 - 52335.65 (data szacunkowa). Wirus rozprzestrzenia się sześcian wywołując chaos i doprowadza z czasem do zniszczenia sześcianu. (VOY: Infinite Regress)

2375 SD 52335.65 - 52337.02 (data szacunkowa). Sensory U.S.S Voyager, NCC-74656 wykryły pole szczątek zniszczonego sześcianu Borg, wśród których znajdował się vinculum. Załoga odzyskuje go w celu zbadania i udzielenia pomocy w rozwiązaniu problemów Seven. Dochodzi do pierwszego kontaktu gatunku 6339 z statkiem Starfleet. (VOY: Infinite Regress)

2375 SD 52337.02 (data szacunkowa). W wyniku krótkiej walki U.S.S. Voyager porzuca vinculum. Seven rozpoczyna siedmiodniowy proces regeneracji. (VOY: Infinite Regress)

Advertisement