Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Cardassian Union logo.png
Cardassiańska Unia
Unia kardasjanska.jpg
Terytorium Cardassiańskiej Unii

Cardassiańska Unia (Cardassiańskie Imperium, bądź potocznie Cardassia) to jedna z liczących się potęg Alpha Kwadrant.


Cardassiańska Unia[]

~~rozbudowa~~

Terytorium Cardassiańskiej Unii[]

Po podpisaniu zawieszenia broni między Zjednoczoną Federacją Planet i Cardassiańską Unią w 2367 zakończyc główne potyczki. Mimo to, miały miejsce mniejsze potyczki po obu stronach, głównie za sprawą nieuregulowanej kwestii kontrolowania planet wzdłuż granicy, takich jak Minos Korva i Dorvan V. (TNG: The Wounded, Chain of Command, Part I, Chain of Command, Part II, Ensign Ro, Journey's End; VOY: Caretaker)

Rząd Cardassiańskiej Unii[]

~~rozbudowa~~

Polityka Cardassiańskiej Unii[]

~~rozbudowa~~

  • Wojna Federacja-Cardassiańska Unia (2347-2350-te)
  • ...

Cardassiańskie Agencje[]

Flota[]

5cf7ccd5f53f2b05e3c2221fdf29d558.jpg
Flota Cardassiańskiej Unii


Historia[]

Rozwijająca się, poprzez podbój i grabieżczą eksploatację, Cardassiańska Unia, zainicjowała swą obecność militarną na Bajor w 2308 roku. Z początku, Cardassianie byli przyjaźni i współpracowali z Bajoranami. Jednakże szybko odkryli, że Bajor jest planetą bogatą w pożądane przez nich surowce.

Cardassiańska Unia rozpoczyna Okupację Bajor w 2328
Cardassiańska Unia rozpoczyna Okupację Bajor

2328. Cardassiańska Unia formalnie zaanektowała Bajor, siłą wchłaniając ją do swego imperium. Ponieważ pokojowo nastawieni Bajoranie nie byli w stanie pokonać potęgi Cardassian, szybko ulegli. By zachować pozory legalności i utrzymać na planecie spokój, Cardassianie utworzyli Bajorański Rząd Okupacyjny, który w rzeczywistości, podlegał Prefektowi mianowanemu przez Cardassiańskie Centralne Dowództwo. Ostatnim z nich był Gul Dukat.

Carssiańska stacja Terok Nor została oddana do użytku
Terok Nor została oddana do użytku

2346. W orbicie Bajor została oddana do użytku Cardassiańska stacja Terok Nor. (DS9: Wrongs Darker Than Death or Night)

Advertisement