Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Cardassiańskie Centralne Dowództwo (zwane również jako Najwyższe Dowództwo) jest militarnym organem Cardassiańskiej Unii.

Dowództwo oficjalnie zdaje sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Detapa, natomiast w rzeczywistości razem z Kastą Obsydianową pozostaje pod niewielką kontrolą rządu (szczególnie po przejęciu władzy na Cardassia przez wojsko). Centralne Dowództwo powstało w tym samym czasie jak dwie wspomniane instytucje, czyli w 19 wieku. (DS9: Defiant) W wyniku przewrotu na Cardassia Prime od 2371 SD 48734.24 - 49011.4 (data szacunkowa) doszło do napięć między cywilami, a Dowództwem. (DS9: The Die is Cast) Natomiast w 2372 SD 49011.4 - 49034.7 Dowództwo zostało podporządkowane cywilnej władzy Rady Detapa. (DS9: The Way of the Warrior, Part I)

Każdy Cardassiański statek, placówka oraz stacja kosmiczna znajdująca się w przestrzeni Cardassiańskiej Unii było kontrolowane przez Dowództwo w głównej bazie, która mieściła sie na Cardassia. Z tych baz korzystały w późniejszym czasie również siły zbrojne Dominium, w czasie wojny z sojuszem Federacja-Klingoni-Romulam. (Wojna z Dominium)

Historia[]

XIX wiek. Na planecie Cardassia Prime, powstaje Cardassiańskie Centralne Dowództwo u boku Kasty Obsydian, oraz sprawującą nad nimi władzę Radą Detapa. (DS9: Defiant)

2360. Cardassiańskie Centralne Dowództwo mianowało obecnego Prefakta planety Bajor Gul Dukat na dowódcę stacji kosmicznej Terok Nor znajdujące się w orbicie planety. (DS9: The Maquis, Part I)

2371 SD 48734.24 - 49011.4 (data szacunkowa) doszło do napięć między cywilami, a Dowództwem. Przegrana bitwa z Jem'Hadar doprowadziła do zniszczenia Kasty Obsydianowej. Ponieważ nikt poza Kastą nie posiadał możliwości infiltracji społeczeństwa Cardassiańskiego (Kasta Obsydianowa robiła to przez pięćset lat - 1871) pojawiły się napięcia w społeczeństwie Cardassiańskim. (DS9: The Die is Cast)

2372 SD 49011.4 - 49034.7 Cardassiańskie Centralne Dowództwo zostało podporządkowane cywilnej władzy Rady Detapa. (DS9: The Way of the Warrior, Part I)

Advertisement