Memory Alpha
Advertisement

Chaltok IV -planeta należąca do Imperium Romulańskiego. Czwarta planeta systemu Chaltok.

Na Chaltok IV, w latach 60-tych XXIII wieku znajdowała się romulańska stacja badawcza. Planeta omal nie została zniszczona przez eksplozję energii polarycznej do jakiej doszło w tej placówce badawczej. Wydarzenie to doprowadziło do podpisania "Traktatu o zakazie badań nad polaronami", który został podpisany w 2268 roku. (VGR: Time and Again)

Advertisement