Memory Alpha
Advertisement

Chory [ang. sick] to osoba, która tymczasowo lub trwale straciła zdrowie w wyniku osłabienia stanu organizmu chorego lub w wyniku choroby. Ciało chorego posiada zdolności obronne zawarte w jego własnym organizmie lub poprzez udzielenie pomocy przez personel medyczny.

Historia[]

2254. W wyniku misji na planecie Rigel VII zginęło trzech załogantów, a siedmiu zostało rannych. Kapitan Pike podjął decyzję, że najpierw zadbać o chorych i rannych członków załogi U.S.S. Enterprise, NCC-1701. Statek objął kurs do kolonii Vega. (TOS: The Cage)

Advertisement