Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha
Warstwa cykloheksan w atmosferze olbrzyma gazowego FGC-2151-041628
Warstwa cykloheksan w atmosferze olbrzyma gazowego FGC-2151-041628

Cykloheksan [ang. cyclohexane] to bezbarwny organiczny związek chemiczny, łatwopalna ciecz i bardzo słabo rozpuszczająca się w wodzie. Węglowodór zawierający 6 atomów węgla i 12 atomów wodoru (C6H12).

Historia[]

2151, 16 Kwiecień (data szacunkowa). Enterprise, NX-01 ścigając statek Suliban dotarła do planety FGC-2151-041628, olbrzyma gazowego klasy 7. Statek wleciał w atmosferę olbrzyma, którego jedna warstwa składała się z cykloheksan. (ENT: Broken Bow)

Link zewnętrzny[]

Advertisement