FANDOM


Dedykowany kanał podprzestrzenny [ang. dedicated subspace channel] to kanał używany do dwustronnego połączenie komunikacyjnego między nadawcą i odbiorcą używane do wymiany informacji.

Dedykowany kanał jest przeznaczony do używania w konkretnym celu przez personel, do którego posiada tylko dostęp specyficzny personel. Dostęp jest udzielany poprzez różnego rodzaju autoryzację : głosową, biometryczną, albo biologiczną.

Dostęp głosowy jest udzielany poprzez próbkę głosu osoby. Dostęp biometryczny jest udzielany poprzez weryfikację tęczówki oka, odcisku palca, oraz rozpoznawanie twarzy. Dostęp biologiczny przez weryfikację próbki biologicznej jak weryfikacja próbki DNA.

Historia Edytuj

Dedykowany kanał podprzestrzenny 222AA7 przeznaczony do komunikacji Vulcan dyplomaty Ambasadora Sarek. Dostęp do tego kanału posiadała również Komandor Burnham.

2256 SD 1207.97-1207.99 (data szacunkowa). Komandor Burnham użyła dedykowany kanał podprzestrzenny 222AA7 do komunikacji z Ambasadorem Sarek po tym jak w systemie UFC 012073 ujawnił się Klingoński statek. (DIS: The Vulcan Hello)

Procedura użycia kanału :
BURNHAM: Komputer. (ang. Computer.)
KOMPUTER: Działa. (ang. Working.)
BURNHAM: Otwórz dedykowany kanał podprzestrzenny 222AA7. (ang. Open dedicated subspace channel 222AA7.)
KOMPUTER: Użycie tej frekwencji wymaga autoryzacji dyplomatycznej. (ang. Use of this frequency requires - diplomatic authorization.)
BURNHAM: Autoryzacja głosowa. Burnham Michael. (ang. Voiceprint authorize. Burnham Michael.)
KOMPUTER: Potwierdzone. (ang. Confirmed.)
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.