FANDOM


Deuter (lub ciężki wodór) — jeden z izotopów wodoru, zawierający jeden proton oraz jeden neutron w jądrze, a także jeden elektron orbitujący wokół tego jądra (podczas gdy najpowszechniejszy izotop wodoru nie ma żadnej cząstki neutronowej). Naturalnie występujący wodór składa się z mniej niż 1% deuteru. Antymaterialnym odpowiednikiem deuteru jest antydeuter.

Deuter z domieszką trytu stosowano jako paliwo w reakcjach antymaterii i materii na statkach kosmicznych, takich jak USS Enterprise-D. Przechowywano go w zbiornikach deuteru. Baza główna Federacji posiadała rezerwuary deuteru, które służyły do uzupełniania zapasów deuteru w statkach kosmicznych (TNG: "Contagion", "Booby Trap", "Disaster"; TNG: "Holiday Kapitana"). Pozostałości deuteru oddawano do cewek przemiany fazowej (ENT: "Regeneration").

Na pokładzie USS Enterprise-D klasy Galaxy, w Bazie Danych Systemów Inżynieryjnych, znajdowały się foldery zatytułowane "Procedury ładowania Deuteru/Trytu" oraz "Transfer i bezpieczeństwo tankowania Deuteru/Trytu". Foldery te zawierały podręczniki techniczne dotyczące tematów. (TNG: okudagram "Booby Trap")

Kolektory Bussarda na niektórych statkach kosmicznych wykorzystano do zbierania wodoru i innych gazów międzygwiezdnych, w tym deuteru (TNG: "Samaritan Snare", VOY: "Unforgettable", "The Haunting of Deck Twelve"). Jednak USS Voyager czasami potrzebował znaleźć deuter z innych źródeł (VOY: "The Cloud", "Demon", "Bliss").

W 2369 roku szef Miles O'Brien nakazał, aby komora reakcji na przepływ deuteru do dwutlenku węgla została zwiększona o pięć procent, jednak komputer stacji odmówił wykonania tej czynności i nakazał O'Brienowi przeczytanie kardasjańskich wytycznych operacyjnych (DS9: "The Forsaken").

W 2371 roku Miles O'Brien i Jake Sisko zbadali możliwość przekształcenia działu przetwarzania rud Deep Space 9, używanego niegdyś do przetwarzania urydu przy użyciu niewolniczej pracy Bajoran, do przetwarzania deuteru. Przypadkowo uruchomili program przeciw rebelii stworzony przez Dukata (DS9: "Civil Defence").

Deuter był jednym z elementów "Srebrnej Krwi", biomimetycznej formy życia rodzimej planety klasy Y w Delta Kwadrancie. Inne składniki "Srebrnej Krwi" to siarkowodór, dichromiany i białka (VOY: "Demon").

Wewnątrz Pustki brakowało deuteru, a wiele statków w nim atakowało inne, aby uzyskać deuter. Garon miał takie powiedzenie, że "...dobre intencje są jak rezerwy deuteru, często gubią się w Pustce". Mimo to dołączył do Przymierza, pomagając chronić statki przed takimi atakami (VOY: "The Void").

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.