Memory Alpha
Advertisement

Dolina Chula to jedna z urokliwych dolin na planecie Romulus. Miejsce dobrze znane Admirałowi Alidar Jarok.

2366 SD 43462.5. Na podstawie danych jakie posiadano w baza danych Federacji dolina Chula została odtworzona na pokładzie holograficznym. (TNG: The Defector)

Advertisement