Memory Alpha
Advertisement
Memory Alpha

Dyplomata to osoba, która zajmuje się stosunkami dyplomatycznymi.

Po wypiciu szklaneczki Kanar zawierającą truciznę zwaną voraxna, Weyoun zauważył, że odporność Vorta na trucizny "jest przydatna, kiedy jesteś dyplomatą". (DS9: Ties of Blood and Water)

2256 SD 1207.95-1207.97 (data szacunkowa). Kapitan Philippa Georgiou podczas pierwszego kontaktu z Klingonami od 100 lat jako dyplomata miała nadzieję, że cokolwiek się stanie, może to posłużyć jako pomost między ich cywilizacjami. (DIS: The Vulcan Hello)

Dyplomaci i doradcy dyplomatyczni[]

Delegacja dyplomatyczna Vulcan[]

Rangi dyplomatów[]

Patrz też[]

Odniesienie[]

Advertisement