Memory Alpha
Advertisement

Dytallix B

Dytallix B -powierzchnia planety. Widoczne wejście do jednej z kopalni

Dytallix B, w bazie danych U.S.S. "Enterprise-D"

Dytallix B piąta planeta systemu Mira Antlia. Jedna z siedmiu niezamieszkanych planet systemu, na których znajdują się kopalnie Dytallix Mining Company, prowadzącej wydobycie dla Federacji.

Charakterystyczną cechą tej planety jest to, że jej obrót jest obrotem synchronicznym. Przez to jedna z jej stron stale zwrócona jest w stronę słońca. Temperatura nasłonecznionej części planety sięga 180 stopni C.

Kopalnie zlokalizowane są w strefie umiarkowanej pomiędzy "jasną" a "ciemną" stroną planety, gdzie występuje dużo niższa temperatura.

Gdy kapitan Picard przybył tam na spotkanie z kapitanami Keelem, Scott i Rixxem, w 2364 roku, kopalnie były już od dawna opuszczone. (TNG: Conspiracy)

Advertisement