Memory Alpha
Advertisement

Dytallix Mining Company -firma wydobywcza, która eksploatuje złoża na siedmiu niezamieszkałych planetach w Kwadrancie Alfa. Prowadzi działalność na rzecz Zjednoczonej Federacji Planet. Jedną z tych planet był Dytallix B (obecnie tamtejsze kopalnie nie pracują i są od dawna opuszczone). (TNG: Conspiracy).

Advertisement