FANDOM


U.S.S. Stargazer, NCC-2893
Plik : Dziennik kapitana
Odnośnik nawigacyjny : Maxia Zeta system
Czas gwiezdny : 40217.3
Kurs : 104.4/234
Prędkość : Warp faktor 3.2
Współrzędne nawigacyjne : 16453/425.45
Odnośnik do misji : 6347
Wpis przez : Kapitan J.L. Picard

Nota: Data podana w dzienniku prawdopodobnie była błędna ludzkim, ponieważ dany zaczynające się od 40.... mają miejsce w 2363 roku. Natomiast wydarzenia te miały miejsce w 2355 roku to właściwy czas gwiezdny ma miejsce w 33217.3.

Mission Maxia Zeta system-0000 TNG S01E09 The Battle
Mission Maxia Zeta system-0002
Mission Maxia Zeta system-0003
Mission Maxia Zeta system-0004

Lecimy z warp 3.4. Główny inżynier poinformował mnie o nominalnym zakończeniu konserwacji impuls reaktora nr 2 cały dzień przed planowanym terminem. Dlatego rozkazałem pełną moc do systemu, mając nadzieję na ponowną certyfikację reaktora przed przyszłym tygodniem. Dobrze będzie mieć impuls do pełnej wydajności.

USS Stargazer przeprowadza rutynową misję pomiarową w systemie Maxia Zeta. Początkowe skany wskazują dwanaście planet, nie nadające się do zamieszkania. Trzecia i czwarta Maxia Zeta znajdują się w strefie zamieszkiwalnej i dlatego mogą być kandydatami do terraformowania. Nasze zespoły naukowe przygotowują się do wykonania pełnych pomiarów i sensor skanów.

Wykryliśmy niezidentyfikowany statek kosmiczny w pobliżu jednego z księżyców Maxia Zeta IV. Wskazuje na to, że ten statek mógł wystartować z tego księżyca, chociaż nasze skany nie wykryły żadnego kompleksu startowego ani innych instalacji wsparcia (pomocniczych). Próbujemy wezwać pojazd, ale jak dotąd nie było odpowiedzi.

Jesteśmy atakowani przez niezidentyfikowany statek kosmiczny. Wielokrotne próby ostrzeżenia go nie powiodły się. Obawiam się, że nie mamy wyboru, musimy się bronić. (TNG: The Battle)

Nota: Wersja angielska: Proceeding at warp 3.4. Chef Engineer raports nominal completion of maintenance in #2 impulse reactor a full day ahead of schedule. I have therefore ordered a full power teat on the entire system in hopes of recertifying the reactor before next week. It will be good to have impulse back to full capacity.

USS Stargazer on routine survey mission into the Maxia Zeta star system. Initial scans indicate twelve planets, non habitable. The thrid and fourth are in Maxia Zeta's habitable zone, and may therefore be candidates for terraforming. Our science teams are preparing for a full survey and sensor scan.

We have dedected an unidentified space craft near one of the moon of Maxia Zeta IV. Indications are that this craft may have been launched from that moon, although our scans have detected no launch complex or other support facilty. We are attempting to hail the craft, but as yet there has been no response.

We are under attack by an unidentified starship. Repeated attempts to warn it off have failed. I fear that we have no choice but to defend ourselves.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.