Memory Alpha
Advertisement

Grupa Rozwoju Technologi Warp jest to oddział składający się z inżynierów, którzy stale projektują nową technologię, która pozwala na szybsze podróże kosmiczne i konfiguruje istniejące napędy do pracy w najbardziej efektywny sposób.

Wśród innych zadań Grupy jest nieustannie dążenie do optymalizacji pola warp, aby zoptymalizować ich wpływ na statek w celu zwiększenia szybkości i optymalizacji pomiarów czujników w polu. (TNG: „Where No One Has Gone Before”)

Personel Grupy Rozwoju Technologi Warp[]

  • Kapitan Robert Legato
  • Kapitan Daniel Curry
  • Kapitan Gary Hutzel
  • Kapitan Ronald B. Moore
  • Kapitan Wendy Neuss
  • Kapitan Richard Arnold

Szablon:Branches of Starfleet

Advertisement