Memory Alpha
Advertisement
USS Enterprise
NCC-1701-D
USS Enterprise-D, These Are the Voyages.jpg
Rozpoczęcie budowy: 2343 rok
Zakończenie budowy: 2363 rok
Oddanie do służby: 4 października 2363 roku

Budowa USS Enterprise NCC-1701-D, wliczając fazę projektową, trwała w sumie 20 lat, od roku 2343 do 2363. Poniżej szczegółowy terminarz konstrukcji statku (na podstawie Star Trek: The Next Generation Technical Manual).

2343 rok[]

 • projekt konstrukcji statków klasy Galaxy oficjalnie zatwierdzony
 • centra projektowe rozpoczynają analizę uprzednio konstruowanych statków na podstawie otrzymanych specyfikacji technicznych
 • elementy oznaczone wysokim priorytetem: rama, silniki, rdzeń komputera, kadłub

2344 rok[]

 • Biuro Projektowe ds. Statków Zaawansowanych Technicznie rozpoczyna pracę nad zdefiniowaniem symulatorów misji statków klasy Galaxy zawierających podstawowe specyfikacje statku
 • kontynuacja szczegółowych prac konstrukcyjnych

2345 rok[]

 • badania wszystkich wewnętrznych systemów pod względem masy i objętości na bazie pierwszego projektu ramowego
 • zwężenie pola z 40 do 15
 • rdzeń komputera oraz architektura oprogramowania pomyślnie przechodzą przegląd nr 0

2346 rok[]

 • kontynuacja testów materiałów konstrukcyjnych kadłuba
 • wymóg uwzględnienia kanałów kadłubowych dla pola integralności strukturalnej (SIF), pola amortyzacji bezwładności oraz sieci tarczy deflektora w projekcie końcowym
 • napęd warp oraz impulsowy przechodzą pomyślnie przegląd nr 0; przewiduje się jednak problem z materiałem w kwestii cewek warp
 • zatrzymanie fazy projektowej napędu impulsowego
 • projekt komputera przechodzi pomyślnie przeglądy nr 1 i 2
 • rozbudowa układu czujników
 • zatrzymanie fazy projektowej modułu mieszkalnego oraz roboczego; rozpoczęcie produkcji
 • wniosek o zmianę projektu biofiltra transportera
 • zmiany w projekcie emiterów fazerów
 • usprawnienie torped fotonowych przy użyciu standardowej wyrzutni oraz korpusu
 • zatrzymanie fazy projektowej głównego deflektora

2347 rok[]

 • zatrzymanie fazy projektowej silników warp (decyzja nieostateczna)
 • zatrzymanie fazy projektowej gondoli planowane na dalszą część roku
 • dopracowanie projektu napędu impulsowego
 • rdzeń komputera przechodzi pomyślnie przeglądy nr 3 i 4
 • zatrzymanie fazy projektowej biofiltra transportera; rozpoczęcie produkcji systemu
 • emiter fazerów po przeprojektowaniu przechodzi pomyślnie przegląd nr 0
 • zmiana w projekcie zasilania głównego deflektora w celu uwzględnienia przyrządów naukowych

2348 rok[]

 • projekt ramy oraz układ zatrzasków dokujących przechodzą pomyślnie przegląd nr 0
 • ostateczny wybór stopów do konstrukcji ramy; materiały zamówione
 • zatrzymanie fazy projektowej silników warp oraz gondoli
 • gondola przechodzi pomyślnie przegląd nr 0 i 1
 • rozpoczęcie testowej produkcji elementów składowych silników warp
 • rozpoczęcie produkcji elementów składowych silników impulsowych, głównego komputera i transportera
 • zatrzymanie fazy projektowej systemu łączności oraz wiązki trakcyjnej; przesunięcie produkcji z racji symulacji mocy
 • trzeci projekt emitera fazerów przechodzi pomyślnie przegląd nr 0; przeglądy nr 1 i 2 pominięte z racji rozpoczęcia produkcji
 • nowy projekt zasilania głównego deflektora; rozpoczęcie produkcji

2349 rok[]

 • rama oraz układ dokujący przechodzą pomyślnie przegląd nr 0; rozpoczęcie produkcji zatrzasków strukturalnych
 • zatrzymanie fazy projektowej powłoki kadłuba; konieczność dopracowania niektórych elementów
 • ubytki w materiałach silnika warp spowalniają produkcję
 • gondole przechodzą pomyślnie przegląd nr 2; rozpoczęcie produkcji pod koniec roku
 • trwa konstrukcja układu wiązek trakcyjnych
 • zatrzymanie fazy projektowej wyrzutni torped fotonowych
 • trwa konstrukcja paneli czujników
 • dopracowywanie projektu wszystkich dodatkowych wahadłowców

2350 rok[]

 • zespawanie pierwszych elementów ramy podczas ceremonii w Utopia Planitia
 • trwa konstrukcja powłok gondoli warp; cewki nadal w fazie testowej
 • przymiarka komponentów napędu impulsowego do ramy w połowie roku
 • kontynuacja produkcji ramy rdzenia komputera
 • przymiarka modułów mieszkalnych
 • trwa konstrukcja fazerów i torped fotonowych

2351 rok[]

 • trwa równoczesna konstrukcja ramy oraz instalacja najważniejszych komponentów
 • rozpoczęcie przyłączenia warstw kadłuba
 • rdzeń napędu warp gotowy w 65%; gondole przechodzą pomyślnie przegląd nr 3 przy założeniu rozwiązania problemów z materiałem na cewki
 • zakończenie instalacji głównego napędu implusowego
 • rdzenie komputerowe gotowe w 50% (instalacja zdalna)
 • montaż pierwszych warstw modułów mieszkalnych
 • przesunięcie terminu instalacji transporterów w ramach zmiany harmonogramu pracy
 • modyfikacja emiterów wiązek trakcyjnych w celu dopasowania do zmian w zewnętrznej warstwie kadłuba
 • trwa instalacja baterii fazerów
 • kontynuacja montażu wszelkich pozostałych przewodów energetycznych i eksploatacyjnych

2352 rok[]

 • zakończenie prac nad rdzeniem napędu warp; rozwiązanie problemów z materiałami
 • opóźnienie produkcji cewek pola warp z racji problemów w zakładzie dysponującym odpowiednim piecem; ukończenie montażu pozostałych podzespołów
 • przygotowania do testów rozruchowych napędu impulsowego
 • rdzenie głównego komputera gotowe w 80%; pomyślna weryfikacja stopnia dopasowania na makietach
 • montaż modułów mieszkalnych i korytarzy łączących ukończony w 55%
 • rozpoczęcie instalacji systemu transporterów z wyłączeniem emiterów kadłuba
 • zakończenie montażu baterii fazerów; przesunięcie instalacji źródła zasilania w postaci elektroplazmy do momentu weryfikacji poziomu mocy napędu warp
 • modyfikacja źródła zasilania magnetycznej wyrzutni torped fotonowych
 • instalacja tymczasowych generatorów grawitacji; sieć aktywna jedynie w wybranych miejscach

2353 rok[]

 • ciąg dalszy prac nad konstrukcją ramy i zewnętrznej warstwy kadłuba
 • ciąg dalszy weryfikacji dopasowania zatrzasków systemu dokującego
 • przygotowanie do montażu dostarczonych z lokalizacji zewnętrznej zbiorników z reagentem deuteru oraz z antymaterią
 • zakończenie naprawy cewek warp; ciąg dalszy produkcji pasujących cewek
 • ukończenie testów rozruchowych napędu impulsowego; komory fuzji zasilane pojedynczo oraz kombinacyjnie
 • instalacja elementów montażowych silnika układu kontroli reakcji (RCS)
 • ukończenie prac nad dwoma rdzeniami komputera; instalacja rdzeni w spodku i sekcji bojowej
 • ukończenie trzeciego rdzenia spowolnione z powodu problemów z dostępnością chipów izolinearnych
 • instalacja przewodów i regulatorów mocy fazerów; pomyślna weryfikacja ewentualnego poboru mocy z rdzenia warp
 • ukończenie prac nad zasilaniem rozgałęźnika głównego deflektora

2354 rok[]

 • nieprawidłowe rezultaty prac spawalniczych nad niektórymi elementami zewnętrznej warstwy kadłuba; ponowne prace nad 2% elementów w celu poprawy wyników; brak negatywnych efektów względem wbudowanej siatki tarczy obronnej
 • rozpoczęcie pierwszych testów rdzenia napędu warp przy niskim poziomie energii; osiągnięto wynik równy prędkości warp 2
 • dalsze oczekiwanie na dostawę cewek do gondoli
 • kontykuacja testów napędu impulsowego; pomyślne rozwiązanie problemu z oprogramowaniem silnika RCS
 • opóźnienie prac nad trzecim rdzeniem komputera o kolejne dwa lata; dotyczy również wszystkich statków niższej klasy
 • pokłady mieszkalne gotowe w 70%
 • dostarczone wahadłowce, kapsuły robocze oraz kapsuły ratunkowe oczekują na próby montażu
 • pomyślne rozwiązanie problemu z niestandardowym rozszerzeniem termicznym w podajniku torped fotonowych

2355 rok[]

 • ukończenie prac nad ostatnimi zewnętrznymi elementami ramy; konieczność dodania elementów wzdłużnych z racji niewielkiej modyfikacji w projekcie przedniej części grzbietowej
 • ciąg dalszy testów rdzenia napędu warp
 • system napędu impulsowego gotowy
 • sieć głównych generatorów grawitacji gotowa
 • moduły mieszkalne oraz magazynowe gotowe
 • modyfikacja transportera i anten systemu komunikacji podprzestrzennej; zapewnienie zgodności z emisjami sieci tarczy deflektora
 • pole integralności strukturalnej (SIF) na niskim ustawieniu mocy sprawne; skutecznie niweluje niewielkie "uszczerbki" ramy
 • pomyślny wynik testu poziomu skupienia pola głównego deflektora po naprawieniu problemu z rozruchem
 • zamiana baterii fazerów w pylonie na sterburcie na tę z okrętu USS Yamato skutkująca lepszym dopasowaniem w obu jednostkach
 • powrót problemów termicznych w podajniku torped fotonowych; ostateczna naprawa defektu
 • układy czujników zainstalowane w 50% stanowiących wymagane minimum na czas lotu

2356 rok[]

 • poszycie gotowe w 95%
 • wyniki testów napędu warp wskazują na osiągalność prędkości warp 8
 • cewki warp dostarczone i zainstalowane
 • generatory fuzyjne napędu impulsowego wykazują pełną moc w ramach testów nierozruchowych
 • trzeci rdzeń komputera dostarczony i zainstalowany; kontynuacja programowania i dodatkowych testów
 • pomyślny wynik pierwszej zmiany modułu mieszkalnego przy użyciu transportera
 • ukończenie testów transportera
 • pomyślne podpięcie pierwszego pola SIF i pola amortyzatora bezwładności
 • system komunikacyjny gotowy w 90%
 • certyfikacja połączenia zasilania impulsowego z fazerami
 • kapsuły ratunkowe dostarczone i zadokowane w 30%
 • pierwsze zwolnienie USS Galaxy z doku orbitalnego na silnikach manewrowych

2357 rok[]

 • integralność strukturalna kadłuba kompletna; wszystkie systemy pola SIF i IDF sprawne
 • dopracowanie i certyfikacja gondoli warp do lotu
 • trwa ostateczne dopracowanie układu napędu impulsowego
 • problem z osłoną pola podprzestrzennego rdzenia komputera, stwierdzony wyłącznie na Enterprise; możliwy negatywny wpływ na jedną trzecią układów zasilania; przyczyna zidentyfikowana jako sprzeczne procedury uruchomienia; problem naprawiony
 • ukończenie prac nad systemem komunikacyjnym po nieznacznym przekierowaniu mocy w celu uniknięcia problemów z komputerem
 • pomyślne zdalne odpalenie torped fotonowych
 • ukończenie ostatecznej instalacji tarcz obronnych
 • certyfikacja układów czujników
 • oddanie do służby USS Galaxy; statek zdolny do osiągania prędkości warp oraz przeznaczony do odległych misji; okręt oddelegowany do zewnętrznego obszaru Układu Słonecznego

2358 rok[]

 • kontynuacja ogólnych testów układów napędu impulsowego i warp
 • uruchomienie pozostałych wewnętrznych systemów statku; kontynuacja testów przekrojowych
 • instalacja nowego oprogramowania lotu we wszystkich trzech rdzeniach komputera
 • moduł mostka wyrzucanego (katapultowego) zadokowany
 • ukończenie wstępnego szkolenia przez załogę w minimalnym składzie niezbędnym do wykonania programu lotu testowego
 • jacht kapitański zadokowany w wersji testowej bez napędu
 • zwolnienie USS Enterprise z doku orbitalnego na silnikach manewrowych

2359 rok[]

 • kontynuacja weryfikacji sprawności statku przez załogę programu lotu testowego, przeprowadzanej w okolicach Marsa
 • trwa przekazywanie aktualizacji do komputerów USS Enterprise z orbitującej Plutona jednostki USS Galaxy
 • założenia lotu testowego: wykorzystanie czujników na szeroką skalę, symulacja warunków awaryjnych oraz ćwiczeń bojowych, analiza obciążenia układów zasilania
 • przekazanie pierwszego ekwiwalentu mocy warp 1 do cewek pola warp, bez możliwości lotu
 • zwiększanie mocy cewek warp do poziomu warp 8
 • kontynuacja analizy sprawności wszystkich elementów statku
 • rozpoczęcie rozwoju tzw. "świadomości systemowej" w głównym komputerze, polegającej na rozpoznaniu i wypracowaniu sposobu działania statku jako jednej całości
 • jednostka USS Enterprise oznaczona jako statek zdolny do osiągania prędkości warp oraz przeznaczony do odległych misji
 • dodanie na kadłubie powłoki zapobiegającej zbytniemu naprężeniu

lata 2360-2363[]

 • USS Enterprise osiąga prędkość warp w zewnętrznym obszarze Układu Słonecznego
 • zniwelowanie początkowych problemów z wibracjami podczas przechodzenia na wyższe poziomy warp poprzez sprzężenie komputera z oprogramowaniem kontrolującym geometrię pola warp
 • umocnienie poszycia kadłuba oraz zwiększenie stopnia sztywności ramy podczas pobytu w doku
 • naniesienie ostatecznych powłok zewnętrznych i oznaczeń
 • testy systemów fazerów i torped fotonowych przeprowadzone z załogą i na amunicji ostrej
 • identyfikacja niedociągnięć przy niskopoziomowym zasilaniu tarczy obronnej; wprowadzenie wzmocnionych generatorów tarczy
 • wszystkie kapsuły ratunkowe i dodatkowe wahadłowce zadokowane, w tym jacht kapitański wraz z napędem
 • zadokowany sprawny moduł mostka
 • 4 października 2363 roku jednostka USS Enterprise zostaje oficjalnie oddana do służby podczas ceremonii w stoczni Utopia Planitia; USS Galaxy i USS Yamato przesyłają gratulacje za pomocą komunikatów podprzestrzennych
Advertisement