Memory Alpha
Advertisement

Honor to pojęcie występujące w społeczeństwie określające wartości moralne i obyczajowe poczucia wartości z wiarą w wyznawania zasad moralnych, religijnych lub społecznych.

Przeciwnym pojęciem jest hańba lub dyshonor wynikające z naruszenia zasad honoru. Z czym wiąże się natychmiastowa reakcja określana przez zasady danego społeczeństwa.

Honor w galaktyce[]

Klingoński honor[]

Według zasad i norm Klingońskiego społeczeństwa, śmierć w walce to honor dla Klingońskiego wojownika. (ENT: Broken Bow)

"Dla Klingona honor znaczy więcej niż życie!"
[Pl.] : "Honor spoczywa na tobie, abyś był naszym nowym Nosicielem Pochodni."
[Ang.] : "The honor falls to you to be our new Torchbearer."

Klingoński porządek społeczny spoczywa na podstawie nietykalnego honoru. Zajmowanie pewnych pozycji w społeczeństwie jest honorem. Jedną z takich pozycji jest Nosiciel Pochodni. (DIS: The Vulcan Hello)

Advertisement