FANDOM


Bantaca spire

Iglice bantaca to obeliski, wokół których starożytni Bajoranie budowali swe miasta. Iglice te zbudowane były z setek kamieni, które były tak obciosane i dopasowane do siebie, że do budowy takiej iglicy niepotrzebna była żadna zaprawa. Mierzące 11 metrów iglice „oznaczały pozycję miast w kosmosie” – umieszczone, na każdej stronie obelisku, napisy zawierały informację o współrzędnych danego miasta względem gwiazd. W 2373 roku kapitan Benjamin Sisko, uważany przez Bajoran za Wysłannika Proroków, odnalazł B’hala – zaginione bajorańskie miasto. Do tego odkrycia przyczyniła się ikona przedstawiająca iglicę bantaca w mieście B’hala.