Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Sekcja spodka statku klasy Galaxy po awaryjnym lądowaniu na na powierzchni planety.
Sekcja spodka statku klasy Galaxy po awaryjnym lądowaniu na na powierzchni planety

Kadłub główny, nazywany również sekcją główną, sekcją spodka lub modułem spodka [ang. saucer module], jest głównym składnikiem całego kadłuba większości okrętów Federacji. Kadłub główny jest z reguły ulokowany nad i nieco przed kadłubem drugorzędnym. (TOS: The Apple)

Na wielu statkach Federacji, włączając w to klasy NX, Constitution, Excelsior, Miranda, Nebula, Akira, Ambassador oraz Galaxy, kadłub główny nazywa się zwykle sekcją spodka, gdyż ma wyraźnie kolisty kształt, podczas gdy np. klasa Intrepid posiada główny kadłub w kształcie diamentu, klasa Sovereign - owalny, klasy Defiant, Nova i Prometheus - trójkątny lub w kształcie litery U, a  Daedalus i Olympic - sferyczny. (TNG: Encounter at Farpoint)

Kadłub główny klasy Constitution
Kadłub główny klasy Constitution

Kadłub główny zawiera zwykle najistotniejsze układy statku, w tym mostek główny, rdzeń komputera, kajutę kapitańską, salę konferencyjną, ambulatorium, laboratoria naukowe, kwaterę kapitana, kwatery załogi, salę transportera, mesę, dziesiąty dziobowy, holokabinę, korytarz i inne systemy wsparcia załogi. nie mieści z reguły napędu warp, choć w wielu przypadkach posiada własny napęd impulsowy. Statki zdolne od separacji spodka są pomyślane tak, aby kadłub główny mógł służyć za szalupę ratunkową w razie katastroficznego uszkodzenia rdzenia warp lub komory antymaterii. Z tego względu większość wyposażenia dla załogi mieści się w głównym kadłubie.

Sekcja spodka u niektórych klas, jak w przypadku Galaxy, jest nawet wyposażona do opadnięcia na planetę oraz lądowania, chociaż nie wszystkie są zaprojektowane do ponownego startu. (Star Trek: Generations)

Kadłuby główne - sekcje spodka[]

Klasa Galaxy[]

Sekcja spodka klasy Galaxy posiada owalny kształt i jest połączona z sekcją napędową. Na szczycie spodka znajduje się główny mostek. Poza tym posiada impuls napęd pozwana niezależne funkcjonowanie od sekcji napędowej po separacji. Do systemów broni posiada górny i dolny fazer wachlarz pokrywające prawie 360°.

Główny hangar - góra, kapsuły ratunkowe - góra i dół, jacht kapitana - dół

Sekcja spodka klasy Galaxy została też pomyślana jako tymczasowe miejsce schronienia nadmiarowego personelu oraz cywilów, podczas gdy drugorzędny kadłub stawiałby czoła trudnym sytuacjom. Może on operować niezależnie od kadłuba drugorzędnego i ponownie się z nim złączyć po zażegnaniu kryzysu. Z tego powodu, zawiera on duplikaty wielu układów z sekcji napędowej, włączając w to duży hangar i ładownie, wyrzutnię torped do ochrony rufy oraz deflektor. (TNG: Encounter at Farpoint)

Advertisement