Memory Alpha
Advertisement

Kanclerz Klingońskiej Wysokiej Rady [ang. Chancellor of the Klingon High Council] znany również jako Wysoki Kanclerz [ang. High Chancellor], był przywódcą Klingońskiej Wysokiej Rady, a tym samym Klingońskiego Imperium. Kanclerz zastąpił cesarza jako władcę Imperium w połowie 21 wieku.

Kanclerz jako najważniejsza osoba w Imperium jest przez cały czas chroniona przez "Yan-Isleth". (DS9: Apocalypse Rising)

23 wiek (pod koniec). Jako symbol pełnionego urzędu Kanclerz nosił Klingoński łańcuch urzędu. (Star Trek VI: The Undiscovered Country)

Sukcesja[]

Określenie następnego kanclerza to Sukcesja, która jest określana na wiele sposobów.

Jednym z nich to Rytuał sukcesji [ang. Rite of Succession]. Po śmierci urzędującego władcy, z góry jest ustalony Arbiter Sukcesji inicjuje ceremonię "Sonchi", aby potwierdzić śmierć poprzedniego kanclerza. Arbiter wskazuje dwóch najsilniejszych pretendentów do tytułu.
24 wiek (połowa). Proklamacja ta była już zwykłą formalnością, podczas gdy wcześniej ceremonia ja'chuq musiała być przeprowadzona przez pretendentów, aby wykazali ich godność. Szczegóły obrzędu mógł wybrać sam arbiter. W pewnym momencie dwaj wyznaczeni pretendenci mieli rozpocząć osobistą walkę, a zwycięzca zostawał nowym kanclerzem. (TNG: Reunion)
W wypadku przedwczesnej śmierci jeśli jednego z dwóch pretendentów, Rytuał byłby kontynuowany pod nadzorem arbitra. W końcu arbiter i ocalały pretendent stawiali się przed Wysoką Radą, aby zakończyć rytuał. Gdyby nie pojawił się żaden inny prawowity pretendent, a arbiter zdecydował o słuszności każdego nowego pretendenta, arbiter naklada szaty kanclerza na nowego kanclerza, a Wysoka Rada przysięga mu lojalność. (TNG: Redemption, Part I)
Alternatywny sposób sukcesji to osoba rzucająca wyzwanie walki osobistej obecnemu Kanclerzowi. Mogło to mieć miejsce w każdej chwili, nawet podczas wojny, ale musiało być oparte na twierdzeniu pretendenta, że urzędujący działał niehonorowo i nie nadaje się już do przewodzenia Wysokiej Radzie. Jeśli pretendent pokonał obecnego Kanclerza, natychmiast zostaje nowym Kanclerzem, ale mógł też przekazać urząd komuś, kogo zwycięzca uznał za bardziej godnego. (DS9: Tacking Into the Wind)

Historia[]

2257 SD 1029.46. Kol-Sha próbował przejąć urząd Kanclerza od L'Rell. Próbował dokonać tego tego zmuszając L'Rell do podpisania dokumentu legalizującego używając jej nowonarodzone dziecko do szantażu. Zdołała jednak pokonać go i jego wojowników z pomocą agenta Sekcji 31 Philippa Georgiou przed upublicznieniem akcji. Powstała wtedy historia przykrywka, w której stwierdzono, że Kol-Sha zginął chroniąc L'Rell. (DIS: Point of Light)

2367 SD 44246.3. K'mpec najdłużej rządzący Kanclerz w historii Klingonów zmarł w wyniku zatrucia. (TNG: Reunion)

2369 SD 46852.2. Stanowisko Kanclerza jako szefa rządu Klingońskiego Imperium pozostało po tym jak przywrócono stanowisko cesarza jako głowy państwa. (TNG: Rightful Heir; DS9: Apocalypse Rising)

Znani Kancelerze[]

Dodatki[]

Zobacz również[]

  • Kitumba

Informacje tła[]

Koncepcja Klingońskiego Imperium mającego kanclerza została wprowadzona w Star Trek VI: The Undiscovered Country zanim została ponownie wykorzystana w kilku odcinkach TNG, DS9, i ENT, a także pojedyncze odniesienie w VOY: Flashback. w script dla Star Trek VI, termin ten jest używany zamiennie z prezydent.

Podczas grania przez różnych aktorów, dwóch nienazwanych kanclerzy z Enterprise miało podobne łuki czaszkowe i włosy. Możliwe, że ekipa produkcyjna ma być dla nich tą samą osobą. Dodatkowo jest możliwe, że jeden (lub obaj) z tych kanclerzy byli M'Rek, ponieważ nie byli adresowani z nazwiska.

Azetbur najwyraźniej zastąpiła Gorkon bez przechodzenia przez długi Rytuał Sukcesji. Mogło to być spowodowane tym, że Gorkon został zabity przez wrogów spoza Klingonów. Zgodnie z Nowelizacją Star Trek VI spodziewał się, że coś mu się stanie i wykorzystał swoje wpływy, aby zapewnić sukcesję Azetbur.

Podczas gdy Kol nie był wprost nazywany kanclerzem w DIS, został opisany jako przywódca Klingońskiego Imperium i utworzył nową Klingońską Wysoką Radę.

Źródła inne niż kanon, takie jak powieści The Art of the Impossible, Serpents Among the Ruins i Harbinger, wymień innych kanclerzy, takich jak Sturka [1], Kaarg [2], Ditagh[3] i Kravokh [4]. Gra wideo Star Trek Online przedstawia, że Kanclerz Martok rzekomo został zabity w 2393 przez radnego o imieniu J'mpok [5], który następnie awansował na stanowisko kanclerza.

Linki zewnetrzne[]

  • Kanclerz Wysokiej Rady Klingońskiego Imperium [6] na stronie Memory Beta [7], wiki licencjonowane prace Star Trek
Advertisement