Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Kasta Obsydianowa była najważniejszą agencją wywiadowczą Cardassiańskiej Unii. Należała do jednych z najskuteczniejszych, a zarazem najbezwzględniejszych organizacji tego typu w całym kwadrancie. Swoimi działaniami operacyjnymi przyćmiewała nawet jej Romulańską odpowiedniczkę Tal'Shiar. Sukcesy były okupione ciągłym strachem Cardassian. Zastanawiali się, kto następny będzie oskarżony i wyeliminowany. Wśród obywateli krążyło powiedzenie, że żaden Cardassianin nie może zjeść swojego posiłku, dopóki Kasta nie sprawdzi dania. (DS9: The Wire)

Kasta Obsydianowa została powołana do życia w 19 wieku. Teoretycznie podlegała władzy Rady Detapa podobnie jak Cardassiańskie siły zbrojne. W praktyce obie wspomniane organizacje rządziły się swoimi prawami. Kasta nie mogła posiadać własnego sprzętu wojskowego, jednak nie raz okazywało się że nie dostosowywała się do wydanego zakazu. (DS9: Defiant)

Historia[]

XIX wiek. Na planecie Cardassia Prime, powstaje Cardassiańskie Centralne Dowództwo u boku Kasty Obsydian, oraz sprawującą nad nimi władzę Radą Detapa. (DS9: Defiant)

Advertisement