FANDOM


To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.

Klingoński czyli [ang. Klingon] to język używany przez Klingonów w Klingońskim Imperium.

Klingońskie Imperium posiada 80 poli gardłowych dialektów zbudowanych na adaptującej składni. (ENT: Broken Bow)

Klingońskie słownictwo Edytuj

Słowo Znaczenie Zastosowanie Źródło
Doh? Who? (ENT: Broken Bow)
Du bog:h nie wiem (ENT: Broken Bow)
LupHom statek (ENT: Broken Bow)
Pu'DaH dak cha torpeda fotnowa (Star Trek: Insurrection)
qeyliS Kahless
ReH suvro? gdzie to jest? (ENT: Broken Bow)
Rigel wo'tul Rigel X (ENT: Broken Bow)
Sech qengwI Nosiciel pochodni [ang. The Torchbearer] (DIS: The Vulcan Hello)
tIquvma T'Kuvma

? (tłumaczenie : Co robiłeś na

Klingońskie wypowiedzi Edytuj

2151, 10 kwiecień (data szacunkowa). Rozmowa miedzy farmerem Moore i Klingońskim kurierem Klaang w Broken Bow, Oklahoma, Ziemi. (ENT: Broken Bow)

Moore : Rzuć broń. Nie żartuje!
Klaang : Roqnuh, pagh qoH! Mang juH!
Moore : Nie rozumiem ani słowa, ale gwarantuje tobie, że wiem jak to użyć.
Klaang : HIch ghaH! Qagh DoQ!


2151, 11 - 13 Kwiecień (data szacunkowa). Próbka języka Klingońskiego odegraną przez Kapitana Archer dla profesor Sato. (ENT: Broken Bow)

Poq volcha vaY Du bogh Q’apla!
so'wI chu'lu'ta
sonchly yem Surgh...
...blmoHqu K'ntah...


2151, 15 Kwiecień (data szacunkowa). Rozmowa miedzy Klaang i Kapitanem Archer w ambulatorium Enterprise, NX-01 w drodze do Qo'noS. (ENT: Broken Bow)

Klaang : (krzyczy) Pung ghap HoS! Pung ghap HoS! DujDaj Hegh!
Archer : Co jest nie tak?
Sato : (do Klaang) Um... Ingan Hoch, juH!
Klaang Tujpa'qul Dun?
Sato : (do Archer) Och, on chce wiedzieć, kim jesteśmy.
Sato : (do Klaang) Ou'ghewmey Enterprise. PugloD.
Klaang : Nentay lupHom!
Sato : LupHom-- statek-- prosi o zwrócenie jego statku.
Archer : Powiedz, że został zniszczony.
Sato : (do Klaang) SonchIy.
Klaang : Vengen Sto'vo'kor Dos!

Dalsze część rozmowy mogła nie mieć sensu ponieważ miał hyper stymulowaną przednią korę. Nie wiedział co mówił.

Klaang : Hljol OaOqu'nay! OaOqu'nay!

Kolejna cześć wypowiedzi Klaang podczas jego porwania przez Suliban.

Klaang : Qa'rot bah chu'lu'ta! Sonchly DaHjaj pung'gaP! DaHjaj pung'gaP...


2151, 16 Kwiecień (data szacunkowa). Przesłuchanie Klaang przez Silik. (ENT: Broken Bow)

Silik : ReH suvro? (tłumaczenie : Gdzie to jest?)
Klaang : Du bog:h. (tłumaczenie : Nie wiem.)
Silik : Chonta qhe'tor. Q.a! (tłumaczenie : Nie skrzywdzimy cię. Powiedz mi, gdzie to jest.)
Klaang : Du bog:h. (tłumaczenie : Nie wiem.)
Silik : Hovme lup;Hom. Pente daO? Enterprise DaHjaj? (tłumaczenie : Czy zostawiłeś go na swoim statku... ukryłeś to gdzieś... czy jest na Enterprise?)
Klaang : Du boqh g:uch. (tłumaczenie : Nie wiem co szukasz.)
Silik : B1Heqh Rigel wo'tul? (tłumaczenie : Co robiłeś na Rigel X?)
Klaang : MajQa tlharn. (tłumaczenie : Zostałem wysłany na spotkanie z kim.)
Silik : Doh? (tłumaczenie : Kto?)
Klaang : MajQa rot. Sarin Poh nI. (tłumaczenie : Kobieta Suliban... o imieniu Sarin.)


2151, 16 Kwiecień (data szacunkowa). Wypowiedź podczas akcji ratunkowej Klaang z pomieszczenia przesłuchań w Helisie. (ENT: Broken Bow)

Klaang : Ou'taw boh!
Archer : Cicho.
Klaang : Borat! Borat! Muh tok!


2151, 16 Kwiecień (data szacunkowa). Wypowiedź podczas ucieczki z Helisy.

Klaang : Dajvo tagh! Borat!
Tucker : Powiedz mu, duży facecie.
Klaang : RaQo jadICH!
Tucker : Też, nie lubię tego szczególnie jak pachniesz!
Klaang : MajOa!
Klaang : Ou’taw boh!
Archer : Cicho.
Klaang : Borat! Borat! Muh tok!


2151, 19 Kwiecień (data szacunkowa). Wypowiedź podczas spotkania Wysokiej Rady i Klaang przywiezionego przez statek Starfleet. (ENT: Broken Bow)

Kanclerz : Pung ghap HoS! Ram Meqmey!
Klaang : (do Kanclerza) Vubpu’ jon nuchpa! Malja’gor. Wo’migh Oagh! O’apla!
Sato : Coś o przynoszeniu hańby Imperium. Mówi, że jest gotowy, by umrzeć.

Kanclerz przecina ostrzem dłoń Klaang i wzywa swojego doradcę.

Kanclerz : Poq!
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.