Memory Alpha
Advertisement
To jest jedynie zalążek artykułu. Pomóż Memory Alpha rozszerzając go.
Klingon Empire logo-1000.jpg
Symbol Klingońskiego Imperium w 23 wieku.
Klingon Empire logo-2000.jpg
Symbol Klingońskiego Imperium w 24 wieku.

Klingońskie Imperium [ang. Klingon Empire] albo Imperium Klingońskie to cywilizacja wojowników, którego centrum i stolicą jest planeta Qo'noS, a jego mieszkańcami są Klingoni.

"Przez zjednoczenie dwudziestu czterech domów naszego własnego imperium. ... Razem, pod jednym kredo, pozostańmy Klingonami!"


"By reuniting the twenty-four warring houses of our own empire. ... Together, under one creed, remain Klingon!"


Rząd[]

Klingońskie Imperium jest rządzone przez 24 Klingońskie Wielkie Domy. (DIS: The Vulcan Hello) Jej przywódcy stanowią organ ustawodawczy Klingońskiej Wysokiej Rady.

Nota: Informacje uzyskane z wspomnień Komandor Burnham podczas 3 godzin pobytu w ambulatorium, USS Shenzhou w 2256 SD 1207.54-1207.87 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

Technologia[]

Technologia Klingonów od pierwszego kontaktu z Ludźmi miała przewagę, aż do czasu stworzenie Zjednoczonej Federacji Planet. Poczynając od napędu do broni.

Technologie[]

Historia[]

Według Klingońskiej mitologii, na początku swojej historii Klingońscy wojownicy zabili bądź uwięzili swoich bogów.

Ich mitologia też mówi, że dusza każdego Klingońskiego wojownika musi przekroczyć Rzekę Krwi, aby mogli dostać się do Sto-Vo-Kor, gdzie czekał na nich Kahless.

IX Wiek[]

Clip 6 TNG S04E26 Redemption Part 1.jpg

Według mitologii Klingonów założycielem Klingońskiego Imperium był Kahless Niezapominalny, który zjednoczył Klingonów ponad 1500 lat temu. Dając początek cywilizacji dumnych wojowników, którzy cenili ponad wszystko honor i tradycje. Cechy te uczynią ich państwo jedną z militarnych potęg galaktyki, wobec której wiele gatunków czuło respekt. Natomiast planeta Qo'noS stała się jego stolicą i centrum Imperium. (TNG: Rightful Heir)

XXI Wiek[]

2016 rok[]

Lokalizacja astronomiczna : pobliże H'atoria, H'atoria system, Beta Kwadrant

Statek Vulcan wleciał w przestrzeń Klingońskiego Imperium, który został natychmiast zniszczony przez Klingonów. (DIS: The Vulcan Hello)

2016 rok (po)[]

Lokalizacja astronomiczna : Qo'noS, Qo'noS system, Beta Kwadrant

Lokalizacja astronomiczna : Vulcan, Vulcan system, Beta Kwadrant

Kontakt Wysokiej Rady Klingonów z Naczelnym Dowództwem Vulcan
Po odniesieniu znacznych strat w statkach i personelu przez Klingońskie Imperium z strony Vulcan. Wysoka Rada podjęła decyzję nawiązania kontakt z Naczelnym Dowództwem Vulcan na planecie Vulcan i nawiązanie stosunków dyplomatycznych. (DIS: The Vulcan Hello)

Nota: Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, prawdopodobnie doszło do rozmów, których wynikiem była zaprzestanie ataków.

Pierwsza możliwość: Obie strony zgodziły się zachowanie po wykryciu przez sensory statku drugiej strony zachowanie bezpiecznej odległości i omijanie się nawzajem. Bez nawiązywania kontaktu. Po przekroczeniu określonej odległości, dowódca statku może założyć, że drugi statek ma wrogie zamiary i może zaatakować bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Druga możliwość: Obie strony zgodziły się po wykryciu przez sensory statku drugiej strony wysyła wcześniej uzgodnioną wiadomość. W wypadku, kiedy drugi statek nie zastosuje się do ostrzeżenia dowódca statku może założyć, że drugi statek ma wrogie zamiary i może zaatakować bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Połowa 21 wieku[]

Połowa 21 wieku. Na planecie Qo'noS porzucono tytuł Cesarza Klingońskiego Imperium. (TNG: Rightful Heir)

XXII Wiek[]

2151, Styczeń - Kwiecień (data szacunkowa). Organizacja Suliban Cabal na polecenie tajemniczej postaci aranżowała ataki na terytorium Klingońskiego Imperium. Miały one wyglądać jakby Klingońskie domy atakowały się na wzajem i miało to doprowadzić do wojny domowej i chaos w Imperium. Zwiększona liczba ataków wywołała napięcia między domami Imperium. Jak okazało się w połowie Kwietnia były to ataki zainscenizowane przez Suliban Cabal i informacja ta doprowadziła do stabilizacji w Imperium. (ENT: Broken Bow)

Klaang wrócił na Qo'noS
Klaang wrócił na Qo'noS
Ujawnienie informacji o atakach
Ujawnienie informacji o atakach

2151, 19 Kwiecień (data szacunkowa). Klingońska Wysoka Rada spotkała się z przedstawicielami ludzi, a byli nimi Kapitan Jonathan Archer, T'Pol, oraz Hoshi Sato. Dostarczyli przed oblicze Rady żywego Klingońskiego kuriera Klaang. Z próbki jego krwi odzyskali ukryte w jego DNA dane Suliban: koordynaty, mapy, tekst, harmonogramy, itd. Dostarczone dowody umożliwiły odkrycie, że Suliban Cabal byli odpowiedzialni za inscenizowane ataki na terytorium Klingońskiego Imperium.

Ostrzeżenie Klingońskiego Kanclerza
Ostrzeżenie Klingońskiego Kanclerza

Kanclerz podszedł do Kapitana Archer, przykładając sztylet do gardła kapitana, mówi coś po Klingońsku. Hoshi Sato odpowiedziała, że nie chce wiedzieć co powiedział.

Prawdopodobnie było to ostrzeżenie, żeby nie mieszali się w sprawy Klingońskiego Imperium. (ENT: Broken Bow)


W drugiej połowie 22 wieku i pierwszej połowie 23 wieku kontakty między statkami Federacji i Klingońskiego Imperium były sporadyczne. W okresie między 2156 i 2256 rokiem prawie nikt nie widział Klingona. W okresie tym Federacja i Klingońskie Imperium znajdowały się w stanie zimnej wojny. Klingoni byli niechętni wobec Federacji i jej członków, a nawet wrogo nastawieni. (DIS: The Vulcan Hello) Obie potęgi bardziej lub mniej agresywnie ścierały się ze sobą.

Nota: Informacja uzyskana podczas rozmowy między Komadora Burnham i Kapitan Georgiou na mostku U.S.S. Shenzhou, po wydarzeniach na nieznanym obiekcie. 2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

Dodatkowe informacje uzyskane podczas zdawania raportu sytuacyjnego Admirałowi Anderson przez Kapitana Georgiou. Podczas tej rozmowy była również obecna Komandor Burnham. 2256 SD 1207.95-1207.97 (data szacunkowa). Admirał stwierdził, że przez prawie sto lat nie rozmawiali z Klingonami. (DIS: The Vulcan Hello)

XXIII Wiek[]

W drugiej połowie 22 wieku i pierwszej połowie 23 wieku kontakty między statkami Federacji i Klingońskiego Imperium były sporadyczne. W okresie między 2156 i 2256 rokiem prawie nikt nie widział Klingona. W okresie tym Federacja i Klingońskie Imperium znajdowały się w stanie zimnej wojny. (DIS: The Vulcan Hello) Obie potęgi bardziej lub mniej agresywnie ścierały się ze sobą.

Nota: Informacja uzyskana podczas rozmowy między Komadora Burnham i Kapitan Georgiou na mostku U.S.S. Shenzhou, po wydarzeniach na nieznanym obiekcie. 2256 SD 1207.87-1207.89 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

Dodatkowe informacje uzyskane podczas zdawania raportu sytuacyjnego Admirałowi Anderson przez Kapitana Georgiou. Podczas tej rozmowy była również obecna Komandor Burnham. 2256 SD 1207.95-1207.97 (data szacunkowa). Admirał stwierdził, że przez prawie sto lat nie rozmawiali z Klingonami. (DIS: The Vulcan Hello)

Przez wiele generacji (pokolenia) do połowy 23 wieku Klingońskie Imperium znajdowało w zamęcie, Wielkie Domy walczył o władzę co doprowadziło do braku stabilnego i zjednoczonego Imperium. (DIS: The Vulcan Hello)

Nota: Informacje pozyskane z rozmowa między Burnham i Sarek w 2256 SD 1207.97-1207.99 (data szacunkowa). (DIS: The Vulcan Hello)

2226-2236[]

W okresie miedzy 2226-2236 rokiem posterunek naukowy znajdujący się na planecie Doctari Alpha, została zaatakowana przez Klingonów. Populacja składająca się z ludzi i Vulcan została prawie całkowicie zniszczona. Wśród ofiar ataku byli rodzice Michael Burnham. (DIS: The Vulcan Hello)

Nota: Zakładając, że Michael urodziła się w 2226 roku, a przed wiekiem 10 lat już żyła na Vulcan z Ambasadorem Sarek i jego żoną Amandą. To można przyjąć, że atak Klingonów na planetę miała miejsce w okresie między 2226-2236.

2256 SD 1207.54-1207.87 (data szacunkowa). Informacje uzyskane ze snu Komandor Burnham podczas jej pobytu w ambulatorium. [DIS: The Vulcan Hello]

2256-2257[]

Kontakt między Federacją i Klingońskim Imperium w systemie UFC 012073 zainicjował początek Wojny Federacja-Klingońskie Imperium (2256-2257). Ten zainscenizowany kontakt, który doprowadził do śmierci Klingona na Latarni Kahless, oraz zgromadzenia floty Starfleet w systemie było wystarczającego do rozpoczęcia wojny. Mimo że Starfleet, poinformowała Klingonów, że "przybywają w pokoju". T'Kuvma dzięki temu zdołał zjednaczając pod jego przywództwem 24 Domy i zapoczątkował Wojnę Federacja-Klingońskie Imperium. Pierwsza bitwa tej wojny była znana jako Bitwa podwójnych gwiazd. (DIS: The Vulcan Hello, Battle at the Binary Stars)

2267[]

W 2267 roku omal nie doszło do całkowitego zerwania rozmów, jednak dzięki interwencji nie znanych żadnej ze stron konfliktu niecielesnych mieszkańców planety Organia (o którą działania obu stron się otarły), którzy to wymusili na Imperium i Federacji pakt pokojowy. Potem na krótko Klingon zawiązał porozumienie z Romulańskim Imperium Gwiezdnym, co zaowocowało wymianą technologii (m.in. urządzeń maskujących i projektów okrętów).

2293[]

W 2293 roku otwarty został nowy rozdział w stosunkach Federacja - Klingoni, za sprawą eksplozji na księżycu Praxis planety macierzystej imperium Qo'noS, która spowodowała na planecie poważne uszkodzenia środowiska. Ich następstwem oprócz ogólnego chaosu i nieporządku, stał się przebudzenie w Wysokiej Radzie (organie ustawodawczym Imperium). Stojący na jej czele Kanclerz Gorkon zdał sobie sprawę z tego, że Imperium nie może dłużej pozwolić sobie na potężne siły zbrojne i wyszedł z inicjatywą zakończenia prawie 70 lat "nieprzyjemności" z Federacją. Na kilka dni przed konferencją pokojową kanclerz został zamordowany przez grupę spiskowców Federacji - Klingonów - Romulan, chcących utrzymać przed konferencyjny status quo. Jego córka i następczyni (klingoński wyjątek prawny, gdyż kobieta nie mogła być członkiem rady) z sukcesem doprowadziła do podpisania tzw. porozumienia z Khitomer (planeta niedaleko Romulańsko-Klingońskiej granicy).

XXIV Wiek[]

Wysoka rada była zalążkiem intrygi, która prawie nie wciągnęła całego Imperium w wojnę domową - kanclerz K'mpec zmarł otruty. Przed śmiercią jednak zastrzegł, by nie - Klingon, mianowicie kpt. Jean-Luc Picard był Arbitrem Sukcesji. Dzięki mediacjom Picarda polityczny nowicjusz Gowron został uznany za jedynego kandydata na kanclerza. Rodzina Duras, potęga której obawiał się poprzedni kanclerz, próbowała zablokować wybór Gowrona, wciągając Imperium w krótką, ale gorzką wojnę domową.

Mimo nazwy "Imperium" Klingon nie miał cesarza od 2069 roku. 300 lat później klerycy z klasztoru na planecie Boreth wyprodukowali klon Kahlessa. Mimo rozpoznania fałszerstwa, klon uważany był za prawowitego spadkobiercę tronu i z pomocą Kanclerza Gowrona "zainstalowany" został jako "ceremonialny" imperator.

Konflikt z Cardassiańską Unią[]

Imperium czujne zawsze było na potencjalne zewnętrzne zagrożenia i w 2372 roku mocno zareagowało na cywilne powstanie obalające Cardassiańskie Centralne Dowództwo, które to oddało władzę Radzie Detapa. Podejrzewając, że w radzie zasiadają zmiennokształtni agenci Dominium, siły klingońskie podjęły inwazję na główną planetę Cardassiańskiej Unii w celu wybicia rady Detapa i umieszczenia Klingońskiego "nadzorcy". Atak potępiony został przez Federację, w wyniku czego Gowron odwołał porozumienia z Khitomer, odwołał ambasadorów i wypędził obywateli Federacji z przestrzeni Klingońskiej. Przez kilka następnych miesięcy trwały "zbrojne nieprzyjemności", wynikiem których był kilka bezsensownych 'pojedynków' (jeżeli pojedynkiem można nazwać potyczki dwóch i więcej okrętów), zniszczenie USS Farragut i Klingoński atak na placówkę Ajilion, po którym podpisano zwieszenie broni.

Advertisement